Momskompensasjon

Frist for menigheter til å levere søknad om momskompensasjon til Misjonskirken Norge er 14. august.

Søknad, regnskap, revisjonsberetning og eventuelt revisorrapport sendes som vedlegg (i PDF-format) tilregnskap@mknu.no eller per post til Christian Krohgs gate 34, 0186 Oslo. Det er viktig at all dokumentasjon foreligger for eventuelle stikkprøvekontroller fra lotteri og stiftelsestilsynet. For dere som menighet er det to typer skjema som kan brukes, avhengig av om totale driftskostnader er under eller over fem millioner kroner. Trykk på det skjemaet som er relevant for deres menighet.

Hjemmesidene til Lotteri- og stiftelsestilsynet gir god veiledning på ordningen og søknadskravene. Trykk på linken her for mer informasjon.

Mer omfattende informasjon er sendt til menighetenes ledere og økonomi-/administrasjonsmedarbeidere.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X