Eldre colombiansk dame viser frem sin bibel

Menighetsplanting i Colombia

Misjonskirken Colombia (FIPEC) satser stort på menighetsplanting, slik at stadig nye mennesker kan få høre om Jesus, få tilhøre et fellesskap og erfare Guds kjærlighet. De siste årene har de fått på plass en systematisk plan for menighetsplanting, med nettverk, mentorordning, ledertrening og kursing for menighetsplantere. Målet er å plante 15 nye misjonskirker innen 2025!

En menighetsplante begynner gjerne som en utpost til en etablert menighet. En liten gruppe mennesker starter arbeidet, som over tid utvikler seg til å bli selvstendige misjonskirker. Satsingen krever ledertrening, sunn bibelundervisning og veiledning for menighetsplanterne. Arbeidet er kun mulig takket være innsatsen til frivillige, som i tillegg til jobb, familie og annet ansvar investerer tid i plantearbeidet. Misjonskirkene i Colombia har lang tradisjon for å engasjere seg diakonalt i lokalsamfunnet, og de nystartede smågruppene er positivt til stede i sine nabolag.