Eldre colombiansk dame viser frem sin bibel

Menighetsplanting i Colombia

Misjonskirken Colombia satser stort på menighetsplanting, slik at stadig nye mennesker kan få høre evangeliet om Jesus og erfare Guds kjærlighet. De siste årene har de fått på plass en systematisk plan for menighetsplanting, med nettverk, mentorordning, ledertrening og kursing for menighetsplantere. Det er nå rundt 20 grupper i ulike størrelser rundt om i landet, som vi håper kan utvikle seg til å bli lokale, misjonskirker på sikt!

En menighetsplante begynner gjerne som en utpost til en etablert menighet. En liten gruppe mennesker starter arbeidet som over tid utvikler seg til å bli selvstendige misjonskirker. Misjonskirkene i Colombia har lang tradisjon for å engasjere seg diakonalt i lokalsamfunnet, og de nystartede smågruppene er positivt til stede i sine nabolag. Det er særlig i millionbyene Medellín og Cali at denne satsingen foregår.

Satsingen krever ledertrening, sunn bibelundervisning og veiledning for menighetsplanterne. Både i Norge og Colombia satser vi på menighetsplanting og vi drar derfor nytte av erfaringsdeling og samarbeid om ressurser og prosessverktøy.