Eldre colombiansk dame viser frem sin bibel

PROSJEKTNUMMER: 3303

Menighetsplanting

Vår colombianske søsterkirke, FIPEC, satser stort på menighetsplanting slik at stadig nye mennesker kan få høre evangeliet og erfare Guds kjærlighet. En menighetsplante begynner gjerne som en utpost til en etablert menighet. En liten gruppe mennesker starter arbeidet som over tid utvikler seg til å bli selvstendige misjonskirker, som tjener lokalbefolkningen der de er tilstede. Dette krever ledertrening, sunn bibelundervisning og veiledning for menighetsplanterne. Det er særlig i millionbyene Medellín og Cali at denne satsingen foregår.

Både i Norge og Colombia satser vi på menighetsplanting og vil derfor dra nytte av erfaringsdeling og samarbeid om ressurser og prosessverktøy.