Vårt arbeid i Colombia

Misjonskirken Norge har vært til stede i Colombia i rundt 40 år, siden 1981, og vi er engasjert i menighetsbyggende og diakonalt arbeid. Vår søsterkirke er FIPEC, som i dag består av rundt 50 misjonskirker rundt om i landet. Misjonskirkene i Colombia har lang tradisjon for å engasjere seg diakonalt i lokalsamfunnet. Dette har gitt menighetene god integritet i sine nabolag og mange mennesker får sine liv forvandlet gjennom arbeidet som drives.

Misjonskirken Norge støtter ledertrening, menighetsplanting, rehabilitering for rusavhengige, et matprogram og hjelp til mennesker på flukt i eget land. Gjennom vårt fadderprogram investeres det i barn og unge, særlig barn som har en krevende hjemmesituasjon. Vi ønsker å bidra til å utruste neste generasjon til livet videre, og gi håp og framtid til barn og unge i Colombia.

Utenom FIPEC samarbeider vi med Evangelical Covenant Church (ECC) fra USA. Vi sender også ut norske misjonærer for å bidra strategisk innen ledertrening, menighetsutvikling og diakoni. I tillegg har vi volontørtjeneste for unge voksne som ønsker å bruke et år i internasjonal tjeneste i Colombia.

Nytt fra Colombia

MISJONÆRER: – Vi ville være misjonærer igjen, forteller Elisabeth og Roberto. De er vårt nye…

MENIGHETSPLANTING: – Vi må stå sammen om å starte flere kristne fellesskap, sier Anne Hansli…

SAMMEN MOT SLAVERI: Colombiavolontør Marcus Vindenes er svært engasjert i arbeidet mot moderne slaveri. I…