Hjelp til internflyktninger

Etter Syria, er Colombia det landet i verden med flest internflyktninger. Rundt 4,7 millioner mennesker er drevet på flukt i eget land. Vi vil være med å forvandle bydelen Granizal i Medellín, der mange av dem holder til under svært vanskelige forhold.

Årsakene til at mennesker drives på flukt er komplekse, men i Colombia skyldes det særlig langvarig, væpnet konflikt, geriljavirksomhet, våpensmugling og narkotikahandel. De fleste flykter til utkanten av storbyene, der de slår seg ned i ulovlige bosetningsområder og må starte helt på nytt.

Les Amparos historie

Millionbyen Medellín ligger i en dal, og langt oppover en av de bratte åssidene ligger bydelen Granizal. Der bor rundt 22 000 mennesker i det som er Colombias nest største bosetningsområde for internflyktninger. Området finnes ikke på kartene til kommuneadministrasjonen og menneskene der ignoreres. De er usynliggjort og får dermed ikke tilgang til sine rettigheter eller kommunale tjenester.

Det begynte med at vår søsterkirke Shalom i Medellin besøkte sine naboer i Granzial, og ble etter hvert kjent med den vanskelige situasjonen til internflyktningene. Livshistoriene de ble fortalt gjorde sterkt inntrykk på menigheten, og disse første relasjonene utviklet seg etter hvert til både vennskap og et organisert samarbeid for å bedre situasjonen til medmennesker i Granizal.

I dag hjelper dette arbeidet lokalbefolkningen i Granizal med de verktøyene de trenger for å bedre sin egen livssituasjon. I et bydelshus holdes det kurs og samlinger som bevisstgjør mennesker sine rettigheter, innen utdanning og helsetjenester, og hjelper dem å stå på sine krav overfor lokale myndigheter. Det tilbys juridisk rådgiving, gis helseundervisning og arrangeres ulike aktivitetstilbud for både barn og voksne i området. Det jobbes også med nettverksbygging og strategiske allianser som kan ansvarliggjøre myndighetene for de sosiale utfordringene i Granizal.

Det er fortsatt en lang vei å gå, men arbeidet nytter og gir håp til mange om en bedre fremtid.
Les historien til Yurany som fikk livet forvandlet gjennom fotball.

Se film fra arbeidet: