General Data Protection Regulation (GDPR) er EUs nye forordning for personvern, som ble vedtatt som norsk lov og trådte i kraft i juli 2018. Det nye regelverket gir virksomheter plikter og enkeltpersoner rettigheter. Dette gjelder også Misjonskirken Norge og alle våre menigheter og medlemmer.

Det er den enkelte menighet (juridisk person) som har ansvaret for at menigheten etterlever GDPR-reglene og for øvrig har en god personvernpraksis. Misjonskirken Norge har utarbeidet en veiledning for å hjelpe menighetene i dette arbeidet. Forslag til tiltak og metoder vil kanskje ikke passe like godt i alle menigheter. Bruk det dere synes er fornuftig basert på hvor langt dere er kommet i deres arbeid med personvern.

Ikon pil som peker nedover i en skyVeiledning og maler for dette arbeidet ligger tilgjengelig på intranettet.
Ved spørsmål rundt disse, send e-post til yngve@mknu.no.

Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG benytter programmet Cornerstone for å registrere og oppbevare opplysninger om personer. I tillegg benytter vi nettstedet Checkin.no for påmeldinger til våre nasjonale og regionale arrangementer. Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter.

Hvem registreres?

Det er forskjellige grupper som vi registrerer opplysninger om:

  1. medlemmer i trossamfunnet Misjonskirken Norge.
  2. medlemmer i barne- og ungdomsorganisasjonen Misjonskirken UNG.
  3. personer som selv meldt seg på til å motta nyhetsbrev, Misjonsbladet eller andre informasjonsutsendinger.
  4. personer som har bestilt materiell og produkter som vi har for salg eller gir ut gratis.
  5. personer som har registrert seg som givere til våre giverprosjekter eller generelle gaver.
  6. personer som er deltagere ved våre arrangementer.

Hva registreres?

Gruppe 1 og 2: Det er strenge krav til hva som kan lagres av personopplysninger for trossamfunnet. Programmet Cornerstone ivaretar slike krav fastsatt av norske myndigheter. Det samme gjelder medlemskap i barne- og ungdomsorganisasjonen Misjonskirken UNG, herunder Misjonskirken Speiderkorps. Det er en egen rutine for inn- og utmeldelse av medlemskap i trossamfunnet, og det er menighetene lokalt som administrerer medlemskap i trossamfunnet. Se mer om medlemskap i trossamfunnet her.

Gruppe 3: Personopplysninger i forbindelse av informasjonsprodukter, inneholder kun basisopplysninger som personen selv har oppgitt til oss. Det samles ikke inn ytterligere informasjon fra vår side, men vi retter feil i adresser når dette kontrolleres av oss overfor offentlig adresseregistre.

Gruppe 4: Personopplysninger i forbindelse med kjøp av varer, lagres i vårt aktive kunderegister i inntil 3,5 år. Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare, vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Gruppe 5: Personopplysninger i forbindelse med gaver som gis til oss, registreres i programmet Cornerstone.

Gruppe 6: Personopplysninger til deltagere ved våre arrangementer registreres i Checkin.no. Personene selv har registrert seg med en profil i Checkin. Opplysningene om profilen ivaretas av Checkin. Som arrangør har vi fastlagte regler på hva som kan spørres etter. Det skal ikke spørres om opplysninger som ikke er relevant for arrangementet eller sensitive opplysninger.

Personvernerklæringen er oppdatert 17.12.2018.

Nettsiden mknu.no benytter informasjonskapsler (cookies). En slik kapsel er en liten tekstfil som inneholder en rekke tegn som sendes til din datamaskin/mobil når du besøker en nettside. Når du besøker nettsiden igjen, hjelper kapselen nettsiden å gjenkjenne nettleseren din. Informasjonskapsler kan lagre brukerinnstillinger og annen informasjon.

Du kan selv stille inn din nettleser (Safari, Chrome, Explorer) til å avvise alle kapsler, eller gi beskjed når en kapsel sendes. Imidlertid kan noen nettsidefunksjoner eller tjenester ikke fungere optimalt uten kapsler. Vi anbefaler at du bruker informasjonskapsler på vår nettside.

Mknu.no bruker Google Analytics til å sette informasjonskapsler. Dette er et analyseverktøy som gir oss statistikk på hvordan brukere bruker nettsiden og hvilke type utstyr man bruker. Dette er generell statistikk og kan ikke spores til det enkelte utstyr eller personer.

Innsyn i lagrede personopplysninger

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. De som er registrert i en av våre systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG ikke har adgang til å behandle blir rettet, supplert eller slettet så snart bokføringsloven tillater det (5 år). Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan du sende skriftlig til:

  • Misjonskirken Norge v/ Yngve H. Brosstad, Christian Krohgs g 34, 0186 Oslo.
  • Misjonskirken UNG v/ Wenche I. Myren, Christian Krohgs g 34, 0186 Oslo.

Oppgi hvilken av gruppene nevnt ovenfor som din henvendelse gjelder. Rettelser av postadresse og e-postadresse, ved for eksempel flytting, kan sendes per e-post – gjelder gruppene 3-6. Dette må da ikke inneholde sensitive opplysninger.

Personvernombud

Vi har oppnevnt et eget personvernombud som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

Personvernombud Øyvind Gryting kan kontaktes på e-post til personvernombud@mknu.no.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling som man mener er i strid med reglene.