Personvern (GDPR)

På denne siden finner du informasjon om personvern og bruk av samtykker i menighetene, personvernerklæring m.m for Misjonskirken Norge (MKN) og Misjonskirken UNG, og bruk av cookies på nettsiden.

Bakgrunn: General Data Protection Regulation (GDPR) er EUs nye forordning for personvern, som ble vedtatt som norsk lov og trådte i kraft i juli 2018. Regelverket gir virksomheter plikter og enkeltpersoner rettigheter.

Personvern i menighetene

Det er den enkelte menighet (juridisk person) som har ansvaret for at menigheten etterlever GDPR-reglene og for øvrig har en god personvernpraksis. Misjonskirken Norge har utarbeidet en veiledning for å hjelpe menighetene i dette arbeidet. Forslag til tiltak og metoder vil kanskje ikke passe like godt i alle menigheter. Bruk det dere synes er fornuftig basert på hvor langt dere er kommet i deres arbeid med personvern.

Ikon pil som peker nedover i en skyVeiledning og maler for dette arbeidet ligger tilgjengelig på intranettet.
Ved spørsmål rundt disse, send e-post til yngve@mknu.no.

Menighetene må hente inn samtykker for å sende ut informasjon til medlemmer og kontakter. Man skal og ha muligheten til å reservere seg mot å motta informasjon. For å hjelpe menigheten i gang har vi ordnet den viktigste informasjonen her:

 1. Du trenger ikke alltid samtykke for å sende ut informasjon. I mange tilfeller har man det man kaller en «berettiget interesse». Dette kan for eksempel være å sende informasjon knyttet til spesifikke verv i menigheten, sende sakspapirer og innkalling til årsmøte til medlemmer, eller takke for gaver og følge opp fastgivere. I slike tilfeller trenger man ikke samtykke og i noen tilfeller kan man heller ikke reservere seg fra å motta informasjon. Det finnes ingen klar mal for hva som kan begrunnes med  «berettiget interesse», men det er viktig at den er reell og ikke utnyttes på en måte som kan oppleves negativt hos mottakeren.
 2. Samtykker må faktisk brukes! Tenk derfor godt gjennom hvilke samtykker dere vil trenge og sørg så for at alle som skal sende ut informasjon er godt kjent med dette. Det er heller ikke gunstig å lage en lang liste med samtykker. Gjør det så kort og oversiktlig som mulig.
 3. Et samtykke er en slags «mini-kontrakt» og må derfor inneholde kort informasjon om hva som skal sendes, hvor ofte og hvordan. Eksempel:  «Vil motta ukentlig nyhetsbreve-post.» Samtykket må heller ikke endres i ettertid. Ved endringer må man innhente nye samtykker, med mindre det er oppretting av skrivefeil e.l. som ikke endrer innholdet vesentlig.

Dersom du er usikker på om menigheten har formulert gunstige samtykker, er du velkommen til å sende et utkast til oss for gjennomlesning og tips til rachel@mknu.no.

Tips: Du kan bruke samtykker i barnearbeidet også, for eksempel til å hente inn samtykke til bruk av bilder, samkjøring i bil osv. Her er det veldig viktig at dette faktisk brukes av alle involverte ledere.

Kom i gang med samtykker:

Personvern i MKN & UNG

Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG benytter programmet Cornerstone for å registrere og oppbevare opplysninger om personer. I tillegg benytter vi nettstedet Checkin.no for påmeldinger til våre nasjonale og regionale arrangementer. Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter.

Hvem registreres?

Det er forskjellige grupper som vi registrerer opplysninger om:

 1. medlemmer i trossamfunnet Misjonskirken Norge.
 2. medlemmer i barne- og ungdomsorganisasjonen Misjonskirken UNG.
 3. personer som selv meldt seg på til å motta nyhetsbrev, Misjonsbladet eller andre informasjonsutsendinger.
 4. personer som har bestilt materiell og produkter som vi har for salg eller gir ut gratis.
 5. personer som har registrert seg som givere til våre giverprosjekter eller generelle gaver.
 6. personer som er deltagere ved våre arrangementer.

Hva registreres?

Gruppe 1 og 2: Det er strenge krav til hva som kan lagres av personopplysninger for trossamfunnet. Programmet Cornerstone ivaretar slike krav fastsatt av norske myndigheter. Det samme gjelder medlemskap i barne- og ungdomsorganisasjonen Misjonskirken UNG, herunder Misjonskirken Speiderkorps. Det er en egen rutine for inn- og utmeldelse av medlemskap i trossamfunnet, og det er menighetene lokalt som administrerer medlemskap i trossamfunnet. Se mer om medlemskap i trossamfunnet her.

Gruppe 3: Personopplysninger i forbindelse av informasjonsprodukter, inneholder kun basisopplysninger som personen selv har oppgitt til oss. Det samles ikke inn ytterligere informasjon fra vår side, men vi retter feil i adresser når dette kontrolleres av oss overfor offentlig adresseregistre.

Gruppe 4: Personopplysninger i forbindelse med kjøp av varer, lagres i vårt aktive kunderegister i inntil 3,5 år. Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare, vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Gruppe 5: Personopplysninger i forbindelse med gaver som gis til oss, registreres i programmet Cornerstone.

Gruppe 6: Personopplysninger til deltagere ved våre arrangementer registreres i Checkin.no. Personene selv har registrert seg med en profil i Checkin. Opplysningene om profilen ivaretas av Checkin. Som arrangør har vi fastlagte regler på hva som kan spørres etter. Det skal ikke spørres om opplysninger som ikke er relevant for arrangementet eller sensitive opplysninger.

Personvernerklæringen er oppdatert 17.12.2018.

Nettsiden mknu.no benytter informasjonskapsler (cookies). En slik kapsel er en liten tekstfil som inneholder en rekke tegn som sendes til din datamaskin/mobil når du besøker en nettside. Når du besøker nettsiden igjen, hjelper kapselen nettsiden å gjenkjenne nettleseren din. Du kan selv stille inn din nettleser (Safari, Chrome, Explorer) til å avvise alle kapsler, eller gi beskjed når en kapsel sendes. Imidlertid kan noen nettsidefunksjoner eller tjenester ikke fungere optimalt uten kapsler. Vi anbefaler at du bruker informasjonskapsler på vår nettside.

Misjonskirken Norge bruker informasjonskapsler til å generere statistikk, og vi kan dermed spore din bruk av nettstedet – men dette gjøres anonymisert.

Følgende informasjonskapsler brukes på mknu.no:
• Analyseverktøyet Google Analytics som lagrer statistikk ved bruk av nettstedet brukt til analyse og forbedringspunkter.
• Vår publiseringsløsning plasserer også informasjonskapsler på din maskin. Disse brukes i forbindelse med innsending av skjemaer, og slettes etter 90 dager.
• Adform, Facebook og Doubleclick samler informasjon brukt til markedsføring, og lagres anonymt.
• Google Tag Manager holder styr på alle våre publiseringsskripts

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. De som er registrert i en av våre systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG ikke har adgang til å behandle blir rettet, supplert eller slettet så snart bokføringsloven tillater det (5 år). Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan du sende skriftlig til:

 • Misjonskirken Norge v/ Yngve H. Brosstad, Christian Krohgs g 34, 0186 Oslo.
 • Misjonskirken UNG v/ Wenche I. Myren, Christian Krohgs g 34, 0186 Oslo.

Oppgi hvilken av gruppene nevnt ovenfor som din henvendelse gjelder. Rettelser av postadresse og e-postadresse, ved for eksempel flytting, kan sendes per e-post – gjelder gruppene 3-6. Dette må da ikke inneholde sensitive opplysninger.

Misjonskirken Norge var tidlig ute med å oppnevne personvernombud for å påse at vi følger personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger.

Spørsmål knyttet til personvern kan stilles på e-post til personvernombud@mknu.no.

Vårt personvernombud døde brått og uventet den 20. juli 2020, og vi arbeider med å finne hans etterfølger. Til nytt personvernombud er oppnevnt blir e-post til personvernombudet lest av administrasjonsleder Yngve Brosstad.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling som man mener er i strid med reglene.