Hovedstyret (HS) i Misjonskirken Norge

Hovedstyret er det øverste valgte organet i Misjonskirken Norge. Nasjonalt råd og Internasjonalt råd bistår Hovedstyret innenfor sine områder. Predikant- og menighetsrådet (PMR) er et rådgivende organ for Hovedstyret.

Hovedstyret skal lede virksomheten gjennom å utarbeide strategier, innstiller til saker for generalforsamlingen, oppnevner representanter til forskjellige fora, samt forvalter eiendommer og økonomiske midler. Styret har arbeidsgiveransvaret for ansatte i Misjonskirken Norge, med generalsekretæren som daglig leder.

Hovedstyret (HS) består av

  • valgte medlemmer fra generalforsamlingen: seks medlemmer (fire års periode) og to varamedlemmer (to års periode).
  • tre medlemmer som representere andre enheter: ett medlem fra landsstyret i Misjonskirken UNG, ett medlem fra styret i Pastor og medarbeiderforeningen (PMF) og ett medlem fra styret for Ansgarskolen AS.

Hovedstyrets sammensetning for perioden 2020-2022:

Styrets leder: Rita Nottveit (fra 04.03.2021).

Medlemmer valgt av GF: Kristian Råmunddal (nestleder), Dag Andersen, Mangfred Vangstad, Lars Andreas Livden, Per Ivar Aase og Liv Svanhild Grøneng.

Medlemmer som representerer: Martine Aanensen (Misjonskirken UNG), Svein Tore Råmunddal (styreleder for Ansgarskolen AS), Ben Solberg (Pastor- og medarbeiderforeningen).

Varamedlem: Ingebjørg Stenhaug (1. vara).

For øvrig møter fast fra administrasjonen, generalsekretær Øyvind Haraldseid og administrasjonsleder Yngve H. Brosstad (HS-sekretær).

Organisasjonskart for Misjonskirken Norge – klikk her.

Årbok med saksdokumenter fra generalforsamlingen 2020. Inneholder blant annet en presentasjon av nyvalgte HS-medlemmer (side 32-33). Klikk her.