Trossamfunnet Misjonskirken Norge

Nettsiden er sist oppdatert 16.04.2024

Misjonskirken Norge er et nasjonalt trossamfunn*, med de rettigheter og ansvar som medfølger.

I offentlige statistikker om kirker og religiøse grupper er vi oppført som en selvstendig enhet. Vi er medlem i Norges Kristne Råd, en paraplyorganisasjon for kristne kirker og trossamfunn.

Regjeringens nettside om tros- og livssynssamfunn >>

Noen av rettighetene vi har som trossamfunn:

  • Registrerte pastorer har offentlig vigselsrett.
  • Vi gjennomfører begravelser, konfirmasjon og dåp.
  • Barn under 15 år kan stå som medlemmer når foreldrene gir et aktivt samtykke til dette.
  • Fra staten mottar vi ved søknad, refusjon av medlemmenes kirkeskatt (trossamfunnsstøtte) og momskompensasjon.
  • Er godkjent hos skattemyndighetene med rett til skattefrie gaver.

Trosgrunnlaget

Trosgrunnlaget i Misjonskirken Norge er ikke forfattet i ett eget dokument, men kan forstås gjennom våre vedtekter og vedtatte dokumenter.

Les om trosgrunnlaget >>

Medlemskap i trossamfunnet

Innmelding

Er du allerede medlem av en menighet tilknyttet Misjonskirken Norge, er du medlem av kirkesamfunnet Misjonskirken Norge. Som medlem i en misjonsmenighet er du derimot ikke automatisk medlem i vårt trossamfunn. Medlemskap i trossamfunnet registreres gjennom våre misjonsmenigheter. Kontakt pastor eller menighetsleder i menigheten du vil tilhøre, for å søke medlemskap i trossamfunnet.

Er du medlem i et annet trossamfunn, må du først melde deg ut av nåværende trossamfunn, før du kan melde deg inn i trossamfunnet Misjonskirken Norge.

Vi oppfordrer flest mulig av våre menighetsmedlemmer å være medlemmer i trossamfunnet Misjonskirken Norge. Det er disse medlemstallene som oppgis i offentlige statistikker og som gir grunnlaget for statens medlemstilskudd (refundering av kirkeskatten).

Utmelding

Vil du melde deg ut av trossamfunnet Misjonskirken Norge må dette gjøres av den misjonsmenigheten du er medlem i. Utmelding skal alltid kunne skje skriftlig. Se oversikt over menighetene >>

Er du usikker på hvor du er medlem, har spørsmål om medlemskap eller dersom utmeldingen gjelder en menighet som er nedlagt, ta kontakt med administrasjonsleder Yngve Brosstad på e-post: yngve@mknu.no.


*Et trossamfunn er religiøse grupper, vanligvis menigheter, som hver for seg eller samlet er godkjent av det offentlige. Forholdet til myndighetene reguleres av lover og forskrifter om trossamfunn.

Er du usikker på om du er innmeldt i et trossamfunn?

Brønnøysundregistrene har oversikt på alle medlemskap i trossamfunnene. Informasjon om hvor du registrert som medlem, får du ved å ringe telefon 75 00 75 00. Svaret får du ikke per telefon, men som brevpost til din adresse i Folkeregisteret. Opplysninger oppdateres av Brønnøysundregistrene en gang i året og omfatter ikke løpende inn- og utmeldinger.

Kontaktinformasjon til Brønnøysundregistrene >>


Medlem i Den norske kirke?

Alle kan kontrollere om man er oppført som medlem i Den norske kirke. Dette skjer digitalt med innlogging BankID og personnummer. Du får da umiddelbart bekreftet om du er medlem eller ikke, og kan få laste ned en attest (pdf) som bekrefter medlemskap eller ei.

Lenke for å sjekke medlemskap i Den norske kirke – klikk her >>