Hender til nygift par med gifteringer, brudebukett

Trossamfunnet Misjonskirken Norge

Misjonskirken Norge er et nasjonalt trossamfunn*, med de rettigheter og ansvar som medfølger. I offentlige statistikker om kirker og religiøse grupper er vi oppført som en selvstendig enhet. Vi er medlem i Norges Kristne Råd, en paraplyorganisasjon for kristne kirker og trossamfunn.

Trosgrunnlaget i Misjonskirken Norge er ikke forfattet i ett eget dokument, men kan forstås gjennom våre vedtekter og vedtatte dokumenter.

Noen av rettighetene vi har som trossamfunn:

  • registrerte pastorer har offentlig vigselsrett
  • gjennomfører begravelser, konfirmasjon og dåp
  • kan gi barn under 15 år kirketilhørighet når foreldrene gir sitt samtykke
  • mottar refusjon av medlemmenes kirkeskatt fra Staten og kommuner
  • mottar momskompensasjon fra Staten
  • er godkjent hos skattemyndighetene med rett til skattefrie gaver

Medlemskap

Trossamfunnet Misjonskirken Norge har 11.416 medlemmer per 31.12.2019.

Innmelding

Er du allerede medlem av en menighet tilknyttet Misjonskirken Norge, er du medlem av kirkesamfunnet Misjonskirken Norge. Som medlem av en lokal menighet er man derimot ikke automatisk medlem av vårt trossamfunn. Medlemskap i trossamfunnet registreres også gjennom våre lokalmenigheter. Kontakt din pastor eller menighetsleder om dette.

Vi oppfordrer til at flest mulig av våre menighetsmedlemmer også er medlemmer av trossamfunnet Misjonskirken Norge. Det er disse medlemstallene som oppgis i offentlige statistikker og som gir grunnlaget for refundering av kirkeskatten.

Utmelding

Vil du melde deg ut av trossamfunnet Misjonskirken Norge må dette gjøres til den lokale misjonskirke som du er medlem av. Dette må skje skriftlig eller ved personlig oppmøte. Er du usikker på hvilken lokal misjonskirke ditt medlemskap i trossamfunnet er tilknyttet, eller dersom utmeldingen gjelder en misjonskirke som er nedlagt, ta kontakt med administrasjonsleder Yngve Brosstad på e-post: yngve@mknu.no.

Er du usikker på om du er innmeldt i et trossamfunn? Ring Brønnøysundregisteret på 75 00 75 00.

Har du andre spørsmål vedrørende medlemskap? Send epost til yngve@mknu.no.


*Et trossamfunn er religiøse grupper, vanligvis menigheter, som hver for seg eller samlet er godkjent av det offentlige. Forholdet til myndighetene reguleres av lover og forskrifter om trossamfunn.