Praktiske saker for Sommercamp ’21

Området vi skal benytte i år er på folkehøyskolen og området rundt hallen som kalles Nesjarheim. Siden ungdomsleirene er flyttet til Ansgarskolen og Vegårtun, vil hele området på nedsiden av veien være til disposisjon for årets familieleir.

Hvor mange er det plass til på sommercampen? Vi har satt et tak på inntil 400 deltakere.

Hvordan blir det med kost og losji? Campingplenene er klare for campingvogner og telt som vanlig. Rom tilbyr vi på internat med to nivåer: enten nyere rom med eget bad, eller eldre rom med delt bad (styrt etter kohort). JKØ har dessverre lagt ned sin sommerdrift for overnatting.

 

Internatet Fredvang

Internatet Vestly

Internatet Bjørkly

Vil du hjelpe til?

Festivalsjef Tor Marius Langås ønsker mange frivillige som kan bidra. I påmeldingen er oppgitt aktuelle oppgaver deltagerne kan bidra med, blant annet nattvakter, kiosk- og ryddehjelp. Barnearrangementene trenger både gruppeledere og vakter. Det trengs også frivillige voksne i ungdomsleirene.

Kryss av ved påmeldingen eller meld fra til festivalsjefen på e-post: tor.marius@mknu.no.

Sikkerhet – og korona

Festivalområdet skal være et trygt sted for alle. På grunn av regler for branngater, må vi begrense antall parkerte biler på folkehøyskolens område. Følg skilting og informasjon. Festivalen har utarbeidet planer for krisehåndtering for brann, personskade, dødsfall, forsvinning, grenseoverskridende atferd eller mistanke om overgrep. Det vil være en egen sikkerhetsansvarlig som påser at alle krav etterfølges, og det vil være personer med helseutdanning tilstede for sykdom og skader. Alle samlingene for barna har ordninger med vakter, og det blir smågrupper for barna på 24/7. Dette for barnas sosiale trygghet og fysiske sikkerhet.

Korona: Vi ønsker at sommercampen skal gi gode opplevelser i trygge rammer. Vi har derfor nedskalert arrangementet, flyttet ungdomsleirene til annet sted, har flere samlinger av samme møte for å unngå for mange på en gang – og vi har fokus på alle smittevernregler.  Sommeren 2020 arrangerte folkehøyskolen flere bibelcamper med korona-restriksjoner. Stavern folkehøyskole hadde på samme tid bed & breakfast-drift. Erfaringene herfra viser at vi skal kunne gjennomføre et trygt arrangement i sommer.