HOVEDPROGRAM 2022

Oppdatert 13.7.2022. Med forbehold om endringer i programmet.

 

ONSDAG 13. JULI

 • 10.00 Ankomst. Festivalkontoret åpner for registrering og området åpent for camping.
 • 15.00 Bli kjent-vandring for nye på festivalen, oppmøte Hovedbygget
 • 15.30 Foreldremøte, Peisestua i Hovedbygget
 • 16.00 Middag til kl. 17.30, i spisesal og Hagekroa
 • 18.00 Storsamling i Stavernhallen. Markus Kvavik taler.
 • 18.00 SuperDuper og 24/7 i Turnhallen. Tweens Summer Games på fotballbanen.
 • 20.00 Tweens møte i Turnhallen.
 • 21.00 Hagekroas sceneinnslag

TORSDAG 14. JULI

 •   7.30 Bønn i Maria-kapellet
 •   8.00 Frokost i spisesal og Hagekroa
 •   9.00 Bibeltime med Bjørn Øyvind Fjeld, NB! Flyttet til Peisestua – 2. etasje i Hovedbygget!
 •   9.00 Oppstart Vandregudstjeneste – puljevis start >>
 • 12.00 Lunsj i spisesal og Hagekroa
 • 13.00 Fotball for barn på fotballbanen
 • 14.00 Fotball for voksne på fotballbanen
 • 15.00 Seminar i Undervisningsbygget, med Anne Hansli og Markus Kvavik: «Tro Sende Plante – om menighetsplanting og Fem byer»
 • 16.00 Middag til kl. 17.30, i spisesal og Hagekroa
 • 18.00 Storsamling i Stavernhallen. Ellen Merete Drønen taler.
 • 18.00 SuperDuper og 24/7 i Turnhallen. Tweens Summer Games på fotballbanen.
 • 20.00 Tweens møte i Turnhallen.
 • 21.00 Hagekroas sceneinnslag

FREDAG 15. JULI

 •   7.30 Bønn i Maria-kapellet
 •   8.00 Frokost i spisesal og Hagekroa
 •   9.00 Bibeltime med Bjørn Øyvind Fjeld, i Undervisningsbygget
 • 10.00 Alle sammen-møte i Stavernhallen
 • 12.00 Lunsj i spisesal og Hagekroa
 • 13.00 UNGs landsmøte i Turnhallen, vegg-i-vegg med Stavernhallen
 • 13.00 Internasjonalt fokus på Øst-Europa, Peisestua i Hovedbygget
 • 15.00 Seminar i Undervisningsbygget, med Linda Andernach Johannesen: «En kirke uten vegger»
 • 16.00 Middag til kl. 17.30, i spisesal og Hagekroa
 • 18.00 Storsamling i Stavernhallen. Siri Iversen taler.
 • 18.00 SuperDuper og 24/7 i Turnhallen. Tweens Summer Games på fotballbanen.
 • 20.00 Tweens møte i Turnhallen.
 • 21.00 Hagekroas sceneinnslag

Hovedbygget for Stavern folkehøyskole >>


Stavernhallen og Turnhallen (klikk på foto for større versjon) >>


Stavernhallen sett fra fotballbanen.


Undervisningsbygget – her foregår bibeltimene og seminarene.

LØRDAG 16. JULI

 •    7.30 Bønn i Maria-kapellet
 •   8.00 Frokost i spisesal / Hagekroa
 •   9.00 Bibeltime med Bjørn Øyvind Fjeld, i Undervisningsbygget
 • 10.00 Alle sammen-møte i Stavernhallen
 • 12.00 Lunsj i spisesal og Hagekroa
 • 13.00 PMF-samling for medlemmer, Peisestua i Hovedbygget
 • 15.00 Misjonsløpet, start ved Hovedbygget
 • 16.00 Middag til kl. 17.30, i spisesal og Hagekroa
 • 18.00 Storsamling i Stavernhallen. Truls Åkerlund taler.
 • 18.00 SuperDuper og 24/7 i Turnhallen. Tweens Summer Games på fotballbanen.
 • 20.00 Tweens møte i Turnhallen.
 • 21.00 Hagekroas sceneinnslag

SØNDAG 17. JULI

 •   7.30 Bønn i Maria-kapellet
 •   8.00 Frokost i spisesal og Hagekroa
 • 10.00 Felles gudstjeneste i Stavernhallen – med nattverd. Voksne, barn og ungdom deltar alle sammen. Knut Moholt taler.

Les mer om vandregudstjenesten – torsdag formiddag >>

Hagekroa er området med gress mellom utescenen og hovedbygget.


OMRÅDEKARTET >>