Oppdatert 14.07.2021. Med forbehold om endringer.

 

HOVEDPROGRAM 2021

Hagekroa er området med gress mellom utescenen og hovedbygget.

Områdekart for sommercamp’21 >>

TORSDAG 15. JULI

 • Kl. 13.00 Ankomst. Festivalkontoret åpner.
 • Kl. 15.30 Middag – Gruppe 1: matsalen og matteltet. (Tweens spiser med egen familie)
 • Kl. 16.30 Middag – Gruppe 2: matsalen og matteltet. (Tweens spiser med egen familie)
 • Kl. 17.30 Velkommen alle sammen! Gruppe 1. Hagekro-scenen. Sunniva Hamnes Eid med team leder sangen.
 • Kl. 18.30 Velkommen alle sammen! Gruppe 2. Hagekro-scenen. Sunniva Hamnes Eid med team leder sangen.
 • Kl. 20.30 Kveldssamling. Tale: Torben M. Joswig. Musikk: Kleiven. Hagekro-scenen.
 • Kl. 21.45 Hagekro og grill.

FREDAG 16. JULI

 • Kl. 08.00 Frokost – Gruppe 1 og Tweens: matsalen og matteltet.
 • Kl. 09.00 Frokost – Gruppe 2: matsalen og matteltet.
 • Kl. 09.30 Radiosendingen «God morgen Liv & Vekst!» – sendes over Facebook.
 • Kl. 10.00 Vandregudstjeneste første pulje – se viktig informasjon her >>
 • Kl. 12.00 Lunsj – Gruppe 1 og Tweens: matsalen og matteltet.
 • Kl. 13.00 Lunsj – Gruppe 2: matsalen og matteltet.
 • Kl. 16.00 Middag – Gruppe 1 og Tweens: matsalen og matteltet.
 • Kl. 17.00 Middag – Gruppe 2: matsalen og matteltet.
 • Kl. 20.30 Kveldssamling. Tale: Jens Kåre Lindal. Musikk: Kleiven. Hagekro-scenen
 • Kl. 21.45 Hagekro og grill.

 Jens Andreas Kleiven leder sangen i Hagekroa på kveldene.

LØRDAG 17. JULI

 • Kl. 08.00 Frokost – Gruppe 1 og Tweens: matsalen og matteltet.
 • Kl. 09.00 Frokost – Gruppe 2: matsalen og matteltet.
 • Kl. 09.30 Radiosendingen «God morgen Liv & Vekst!»
 • Kl. 12.00 Lunsj – Gruppe 1 og Tweens: matsalen og matteltet.
 • Kl. 13.00 Lunsj – Gruppe 2: matsalen og matteltet.
 • Kl. 15.00 Misjonsløpet ved Nesjarheim >>
 • Kl. 16.00 Middag – Gruppe 1 og Tweens: matsalen og matteltet.
 • Kl. 17.00 Middag – Gruppe 2: matsalen og matteltet.
 • Kl. 20.30 Kveldssamling. Tale: Linda A. Johannesen. Musikk: Kleiven. Hagekro-scenen.
 • Kl. 21.45 Hagekro og grill.

SØNDAG 18. JULI

 • Kl. 08.00 Frokost – Gruppe 1 og Tweens: matsalen og matteltet.
 • kl. 09.00 Frokost – Gruppe 2: matsalen og matteltet.
 • Kl. 10.00 God tur hjem alle sammen! Gruppe 1. Hagekro-scenen. Sunniva Hamnes Eid med team leder sangen.
 • Kl. 11.00: God tur hjem alle sammen! Gruppe 2. Hagekro-scenen. Sunniva Hamnes Eid med team leder sangen.
 • Kl. 13.00: Middag