Tema for Liv & Vekst sommerfestival 2023

Framtidstro

Midt i alt som skjer rundt oss, har vi fremdeles grunn til framtidstro. Hvordan er det mulig?

Fordi vårt håp er knyttet til Jesus Kristus. Han er vårt håp og gir oss håp både nå og inn i evigheten. Som Guds folk, Åndens folk, tilhører et rike der vi faktisk skal slippe å være bekymret for framtiden.

Vi lever blant et folk og i en tid med stor bekymring. Det er krig i Europa, pandemier, utfordringen ved at alle må «skape sin egen fortelling», sosiale mediers påvirkning, økologisk og økonomiske kriser. Disse bekymringene treffer også «kristenfolket». Men vårt budskap om framtidstro handler om at Jesus stod opp. I det perspektivet har vi fått et levende håp, både for denne tiden og for evigheten. Det faktum at Jesus vant over døden er viktig å minne om.

Vi tror at Jesus en dag skal komme tilbake og sette alle ting i rette stand. Den troen gjør oss ikke til passive «ventere», men til aktive deltakere som i Hans kraft gjør det vi kan for å bane vei for hans komme, både med diakoni og evangelisering. Håpet om at Jesus en dag vil sette alle ting i rett stand tar ikke fra oss grunnen til å gjøre noe med problemene i verden. Menneskene har helt fra Edens hage fått et ansvar for å forvalte jorda. Vi tror at håpet Jesus gir oss gir en fremtidstro som blir en sterk drivkraft til å bidra til å stoppe klimakrisen og andre kriser vi står midt i.

Av Siri Iversen og Svein Aksel Nakkestad

Gud ville kunngjøre for dem hvor rikt og herlig dette mysteriet er for folkeslagene: Kristus er blant dere, håpet om herlighet! (Kolosserbrevet 1, 27)

Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp, ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som aldri forgår, aldri skitnes til eller visner. (1. Peters brev 1, 3)