Tema for Liv & Vekst i nord på Evenskjer og Liv & Vekst sommerfestival i Stavern.

TEMA FOR 2022

Kom og se!

Det begynte med øyenvitnene. De klarte ikke la være. De måtte stadig fortelle hva de hadde sett Jesus gjøre og hva de selv fikk oppleve med ham. Det hadde endret livet deres! Slik startet det, og slik fortsetter troen på Jesus å spre seg. Troen på Jesus sprer seg stadig, også i vår tid. Det er de personlige møtene med Jesus som gir næring til troen og skaper bevegelse, så stadig flere får se og høre.

Kom og se, sa Jesus. Han inviterte mennesker til å være sammen med ham. Ofte samlet de seg rundt et måltid. Noen ganger inviterte han seg selv hjem til folk. Jesus møtte alle typer mennesker, fra alle samfunnslag. Bønder og fiskere, syke og friske, fattige og rike, utstøtte og mektige.

Kom og se, sa Jesus. Han inviterer oss fortsatt til det. Vi kan også invitere. Invitere mennesker til å komme tettere på, så de kan se Jesus, i og gjennom oss. Vi kan fortelle om hva vi selv har sett og opplevd. Vi kan lede på veien mot Jesus.

Årets Liv & Vekst er en invitasjon: «Kom og se!». Kom tettere på og se hva Jesus gjør og ønsker å gjøre i våre liv i dag. I fellesskapet er det plass til alle, uansett hvordan hverdagen vår ser ut eller vårt forhold til Jesus. Vi trenger alle ny styrke i troen på Jesus.

Alle er velkomne til årets Liv & Vekst på Evenskjer og i Stavern!

Jesus snudde seg og så at de fulgte ham, og han sa: «Hva leter dere etter?» De svarte: «Rabbi, hvor bor du?» Rabbi betyr lærer.

«Kom og se!» sa Jesus. De gikk da med ham og så hvor han bodde, og de ble hos ham den dagen.

(Johannes evangelium kapittel 1, vers 38-39)