Tema for Liv & Vekst sommerfestival 2024

Rundt bordet

Hvem inviterer vi rundt våre bord? Hvem er det plass til i våre liv? Hvem kan vi dekke bord for? Med temaet «Rundt bordet» ønsker vi å løfte fram Jesu invitasjon til oss alle, og hvordan dette utfordrer oss til å dele tro og liv.

Hvem har vi plass til rundt bordet? Våger vi å utvide sirkelen til den nye naboen eller kollegaen på jobben? Inkluderer vi dem som aldri blir invitert av andre?

Hvordan inviterer vi mennesker til å høre om Jesus? En invitasjon kan være å ha bordfellesskap. Et måltid sammen i hjemmet. En kaffeprat i pausen. En nabofest på fødselsdagen. En rasteplass på reisen. En grillstund i hagen. En bålstund på turen.

Rundt bordet blir det nært og personlig. Øyekontakt og livshistorier. Sannhet og undring. Latter og tårer. Trosliv og hverdagsliv.

Jesu invitasjon til alle mennesker er varm, nær og personlig. Han var stadig på besøk i hjemmene til folk da han vandret på jorda. Når vi leser evangeliene om Jesus er han ofte sammen med mennesker når de spiser. Det startet med en bryllupsfest. Han var hjemme hos kjente og fremmede. Han inviterte seg selv hjem til Sakkeus, mannen få andre likte å være sammen med.

På middagsbesøket hos fariseeren Simon, ble middagen avbrutt av en kvinne med et dårlig rykte. Ofte var fariseernes måltider en måte å vise seg fram for resten av landsbyen. Det var alltid innsyn til de flotte måltidene. Men denne kvinnen greide å komme seg tett inn til Jesus. Simon var ikke like begeistret for at hun ødela måltidet. Men kvinnen vasket, tørket og kysset beina til Jesus, og han avviste henne ikke. I stedet sier han til henne: «Syndene dine er tilgitt. Din tro har frelst deg. Gå i fred!». (Lukas evangelium 7)

En av Jesu lignelser handler om en mann som skal holde et stort gjestebud. Alle de rike vennene hans takker nei, for de er opptatt med andre ting. Derfor velger han å invitere de fattige, blinde, uføre og lamme. Alle disse takker ja til invitasjonen. (Lukas evangelium 14)

Hvordan kan Jesu liv utfordre oss i dag?

Jesus Kristus selv har invitert oss til måltid, til fellesskap med seg selv. Det er den første invitasjonen! Han vandrer vi med daglig, og dette feirer i nattverden. Jesus sa til disiplene da han innstiftet nattverden: «Jeg har lengtet inderlig etter å spise dette måltidet med dere». Et forkynnende måltid, der Jesus er midt i sentrum.  (Lukas evangelium 22:15).

Vi vil se nye mennesker komme til tro. For Jesus inviterer alle til seg. Da blir vi utfordret på hvordan vi deler vår tro på Jesus med flere mennesker som ikke kjenner ham.

Velkommen rundt bordet!