PERSONALORGANISASJONEN: Jarle Råmunddal (t.h.) og Eilif Tveit fikk blomster og takk for innsatsen i PO-styret, av Øyvind Slåtta. (Foto: Trond Filberg)


Generalforsamling i Personalorganisasjonen

Generalforsamlingen ble holdt 16. februar på Ansgarskolen. Om lag en tredjedel av rundt hundre PO-medlemmer, var til stede.

– I styret har vi opplevd at Personalorganisasjonen (PO) har bidratt til å fremme godt arbeidsliv i menighetene, kirkesamfunnet og for Guds rike, sa Jarle Råmunddal i sin innledning til generalforsamling i arbeidstakerorganisasjonen. Han avsluttet dermed sitt tillitsverv som styreleder, etter å ha sittet seks år i styret.

Personalorganisasjonen (PO) i Misjonskirken Norge er interesseorganisasjonen for alle ansatte i Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG og deres menigheter, foreninger, skoler, institusjoner og enheter som er tilknyttet kirkesamfunnet. Medlemmer i PO er også automatisk medlem i KRIFA.

Endringer i styret

Da generalforsamlingen var konstituert, ble styremedlem Øyvind Slåtta valgt til ordstyrer. Alle framlagte saker ble godkjent som foreslått. Det er et mål å øke medlemstallet med ti prosent de neste årene.

Ved valgene ble Knut Moholt og Doris Tonheim nye styremedlemmer for fire år, mens Jonas Knudsen og Helene M. Gundersen ble varamedlemmer for to år. Ut av styret gikk Jarle Råmunddal, Eilif Tveit, Marion G. Bojanowski og Thomas Vårlid. Styremedlemmer som ikke var på valg før om to år er Øyvind Slåtta, Martine Aanensen og John Yngvar Syvertsen.

Belastninger i livet og tjenesten

Øystein Elgen holdt foredrag. (Foto Trond Filberg)

Den formelle delen ble etterfulgt av et svært lærerikt og inspirerende foredrag av psykiater Øystein Elgen fra Bergen. Han snakket om fysiologiske reaksjonsmekanismer, samt håndtering av belastninger og stress.

– Når jeg har en opplevelse av at belastningene er større enn det jeg makter og jeg får ikke til eller mestrer ikke arbeidet, da er det snakk om stress. Det kan gi kroppslige plager. og det kan gå ut over relasjoner og verdimessige konsekvenser, sa han.

Han skilte mellom stress som varer kortvarig, og da ikke «giftig» for oss. Men er stresset og belastningen langvarig, blir det usunt og skaper uhelse. Da klarer man ikke å finne løsninger eller komme ut av situasjonen. Det er nok at hjernen tenker det som skaper stress. Selv om det ikke er farlig og kan ligge i fortiden, går alarmen likevel i kroppen og vi får reaksjoner.

Yrkesgruppene leger og prester ligger på topp over dem som har de lengste sykemeldingene, nettopp fordi de oftere går for lenge med usunt stress uten jevnlige avlastninger.

Av Trond Filberg

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X