Vitne til jordens ende

Uansett så kan det lett skape en hvilepute-tilnærming, der vi venter på andre til å starte trossamtaler. Det er en dårlig strategi.

I en menighet jeg nylig besøkte i England, hadde de en enkel undersøkelse blant sine medlemmer for å finne ut av hvor mange som «vitnet», det vil si delte evangeliet med andre. De fant ut at de fleste ikke hadde vitnet for noen det siste året. Hvorfor? Årsaken var ikke manglende pasjon for at mennesker skal bli frelst. Det stoppet opp ved manglende ferdigheter til å vitne. De ønsket å vitne, men ante ikke hva de skulle gjøre.

Presten i menigheten var handlekraftig og startet raskt med kursing av menigheten og sendte dem ut. Resultatet er at de nylig har fått føre flere mennesker til tro. Inspirerende! Jeg vil bli overrasket om det ikke er jevnt over sår mangel på ferdigheter også i våre menigheter. Man ønsker så gjerne å se familie, venner og andre bli frelst, men man vet ikke hvor man skal starte.

Mange har nok levd lenge etter Frans av Asissis «Forkynn evangeliet, om nødvendig med ord». Jeg har i senere tid hørt et par ledere, uavhengig av hverandre, problematisere broder Frans sine ord. Uansett så kan det lett skape en hvilepute-tilnærming, der vi venter på andre til å starte trossamtaler. Det er en dårlig strategi.

Vi trenger å få gå sammen med erfarne vitner, som kan lære oss. Først og fremst må evangelistene ta sin rolle i menigheten med å lære opp oss andre. Jeg har inntrykk av at en del evangelister kan bli solospillere som primært er opptatt av å forkynne evangeliet på egenhånd. Efeserbrevet kapittel 4 er tydelig på at evangelistenes primære rolle er å «utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp bygges opp». Vi trenger at dere lærer oss!

De første versene i Lukas 10 er et skattkammer for vitnetjenesten. Mange trekker her frem begrepet «fredens menneske». Finnes det noen i vår omgangskrets som tydelig har en fred og åpenhet overfor oss? De bør vi vie ekstra oppmerksomhet som vitner.

Er medlemmene i din menighet utrustet til å vitne effektivt?


Det finnes mange gode ressurser der ute. Et eksempel:

Nick Pollard har startet Damaris. De har mange gode trosforsvar/apologetikk-ressurser på sin nettside. Pollard har utviklet en god ressurs under navnet «positiv dekonstruksjon”. Her er grunntanken at folk i utgangspunktet ikke er interessert i et annet livssyn, så lenge de er fornøyd med det de allerede har. Om kristen tro er sann finnes det hull i alle andre livssyn. Vi trenger å sette oss inn i andre livssyn slik at vi kan avdekke hull og bekrefte sannhet. Dette har Pollard/Damaris masse ressurser på.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X