MUSIKKGLEDE: Syver ved pianoet, sammen med sangere og musikere, skal lede an i sangen på storsamlingene hver kveld i Stavernhallen.
FOTO: TROND FILBERG


Liv & Vekst sommerfestival 11.-16. juli 2017:

I dag, 42 dager før sommerfestivalen starter, er det allerede 927 påmeldte. Av disse er 303 barn i alderen 4 til 12 år, mens 201 skal delta på Camp Stagedive eller Across. Årets tema er «River i hjertet» og diakoni står i fokus.
– Fra 1. juni øker prisene på dagspass, og det er fremdeles plass til flere deltagere, sier festivalsjef Tor Marius Langås.

Mange engasjert
Mestermøtene hver formiddag blir en flott opplevelse for store og små, med musikk og dramaepisoder fra Jesu liv. Talere som medvirker er Ellen Merete Drønen, Erik Andreasen, Aleksander Gundersen og Viggo Klausen. På programmet for storsamlingene klokken seks i Stavernhallen, vil du få høre talerne Øyvind Haraldseid, Jens Kåre Lindal, Rebekka Dvergastein-Dahle, Egil Elling Ellingsen og Dagfinn Høybråten. Musikalsk ledelse blir ved John Yngvar «Syver» Syversen fra Ansgarskolen.

Flere menigheter har virkelig engasjert seg i sommerfestivalen og tar ansvar for deler av programmet. Ytre Randesund misjonskirke har blant annet tatt fullt ansvar for SuperDuper, og bidrar samtidig sterkt sammen med pastor Kristin Lie i avslutningsmøtet søndag. Marianne Strøm fra Askim er årets sjef for alt i barneprogrammene. Øyvind Gryting fra Grimstad er med igjen som sikkerhetsansvarlig for hele arrangementet, mens Terje Haukeland fra Bergen vil være førstehjelpsansvarlig.

Endrer dagsrytmen
De siste årene har opplevd vekst i antall deltagere, ikke minst av barn og ungdom. Det er en balansegang å sette sammen et program som både tar høyde for godt innhold til alle aldersgrupper, men også gi rom for at foreldrene kan følge opp barna og også selv være med på samlinger de er interessert i. I år har Festivalkomitéen derfor gjort noen endringer for å gi mer rom for fellesskap som ikke er programfestet og i stedet satse mer på de samlingene som settes opp. Dagsrytmen påvirker særlig opplegget for seminarene og bibeltimene.

Ny tid for bibeltimen
Med diakoni som hovedfokus vil det bli flott å høre årets talere på bibeltimene. Dette er professor Kjell Nordstokke og menighetsrådgiver Geir Johannessen. Bibeltimen som har hatt økende oppslutning, har vært klemt inne på morgenen mellom bønn og storsamlingen i Stavernhallen. Nå flyttes bibeltimen til rett etter lunsjtiden, og gir litt mindre stress på formiddagen.

Lager storseminarer
Tidligere år har man hatt fire seminarer per dag med parallelle samlinger. Oppmøtet har variert i oppslutningen. Mens noen er godt besøkte, har andre hatt lite besøk. I år prøver de ut å invitere til tre «storseminarer» som skjer på ettermiddagen onsdag, torsdag og fredag. Seminarene har fått titlene «Yes we can», og innholdet har fokus på årets tema om diakoni. Seminarene vil by på møte med mennesker som på ulike måter har tatt steg ut i handling.
– Vi legger opp til gode foredrag, intervjuer med inspirerende personer, musikalske innslag og hva deltagerne kan ta med seg videre, forteller Anne Margrethe Mandt-Anfindsen som leder seminarene.

Praktisk om Levende tro
I over ti år har Misjonskirken UNG jobbet med trosopplæringsplattformen Levende tro. Seminaret på lørdag har fått overskriften «Levende tro helt praktisk!», og vil vise hvordan menigheten gjennom året kan tilby hjemmene helt praktisk hjelp. Da handler det om hvordan foreldre kan gi troen videre gjennom samlinger som heter «Tro på hjemmebane».

– Seminaret passer godt for ansatte barne- og ungdomsledere, pastorer og frivillige ledere for barn, unge og studenter, inviterer Viggo Klausen (bildet) som vil ha med seg flere medarbeidere for å introdusere emnet og dele erfaringer.

Løpe for Romania
Misjonsløpet foregår på lørdag ettermiddag og vil i år gi inntekter til både arbeidet sør i Romania og til leir- og ledertrening i UNG. Det blir ikke internasjonalt marked som tidligere, men større fokus på å få flere løpere og gode sponsorer til selve løpet.

Talere på sommerfestivalen: 

 • Dagfinn Høybråten – Storsamlingen
 • Rebekka Dvergastein-Dahle – Storsamlingen
 • Egil Elling Ellingsen – Storsamlingen
 • Jens Kåre Lindal – Storsamlingen
 • Ellen Merete Drønen – Mestermøte
 • Geir Johannessen – Bibeltimer
 • Kjell Nordstokke – Bibeltimer
 • Kristin Lie – Storsamlingen
 • Erik Andreassen – Mestermøte
 • Viggo Klausen – Mestermøte
 • Øyvind Haraldseid – Storsamlingen


(FOTO: Christiaan Dirksen (norden.org), Ingunn Marie Ruud (KPK.no),
Naomi Curwen, Trond Filberg)

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X