INDERLIG MEDFØLELSE: – Jesus var tett på mennesker i fest og sorg og hverdag. Han hadde inderlig medfølelse med mennesker, talte Øyvind Haraldseid i åpningstalen på Liv & Vekst sommerfestival.
FOTO: TROND FILBERG


Våge å komme tett på

I medias overskrifter er det mange som rammes av sykdom, urettferdighet, krig og ensomhet. Noen blir rammet. Dette var inngangspunktet for talen til Øyvind Haraldseid, generalsekretær i Misjonskirken Norge.

– Alle disse «noen» er ofte ikke så langt unna oss. Mennesker er tett på oss, innledet Øyvind og leste bibelteksten om Jesus som gikk til byer og landsbyer for å møte mennesker (Matteus evangelium 9, 35-38).

– Hans liv og tjeneste ble levd på veien ute blant folk. Jesu pasjon var å møte mennesker der de var, og han så hvordan de hadde det. Han fikk inderlig medfølelse med dem, slik bibelteksten sier. Samtidig så han at det var mange behov og få medarbeidere. Det reiv Jesu i hjertet. Han oppfordret oss til å be Gud om å sende ut flere arbeidere.

Behagelig avstand
– Vi kan tenke at det behagelig både for oss selv og for den det gjelder at vi ikke kommer for tett på andre mennesker som trenger vår oppmerksomhet. Vi kan være generelle og ha medfølelse med de store hendelsene, men hvordan utfordrer det oss å ha inderlig medfølelse med en person eller en familie som trenger vår omsorg?
Øyvind utfordret både enkeltpersoner og menigheter til å bli grepet av inderlig medfølelse med mennesker, enten det er tett på i hverdagen eller for mennesker som trenger hjelp langt unna.

– Vi kan ikke sette ut diakonien på anbud og tenke at organisasjoner og myndigheter skal være de «noen» som skal hjelpe. Å komme nær, involvere seg og sette seg inn i andres sted handler om at vi bestemmer oss for å gå «en mil» med vår neste.
Øyvind pekte på at det er et skifte i mange av våre menigheter. Tradisjonelt har mye av diakonien blitt vist i det internasjonale engasjementet, men de senere år har misjonskirker og enkeltpersoner kjent at det river i hjertet etter å være noe for noen som trenger oss.

Hva er i Guds hjerte?
– Diakonien er at vi som kirke kan være med å møte både ytre og indre behov. Vi holder ikke bare på med læresetninger, men Jesus er vårt forbilde i diakonien for å møte hele mennesket.
Øyvind understreket at misjon ikke er begrenset av geografi, men at kirken er misjon, der vi som Guds medarbeidere kan vise vei for mennesker som trenger å bli møtt av Jesus i deres dypeste behov.

– Det handler egentlig ikke om oss, men om hva det er som river i Guds hjerte for mennesker. Vårt kall er å leve i Guds visjon der vi er og dit Han kaller oss. Med Guds kjærlighet i vårt indre, vil det være naturlig å leve for andre, talte Øyvind Haraldseid og siterte både Runar Eldebo, Magnus Malm og Ole Hallesby i sin tale.

Ingunn F. Breistein og Knut Moholt ledet åpningsmøtet på Liv & Vekst sommerfestival 2017. Foto: Trond Filberg

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X