INNPUST FOR UNG: Ansatte barne- og ungdomsmedarbeidere i menighetene møttes på Grosås gård for årets Innpust som Misjonskirken UNG arrangerer. Ikke alle deltagerne var tilstede da bildet ble tatt.
FOTO: TROND FILBERG


En verdifull pust i bakken

I tre dager i slutten av september kom barne- og ungdomsarbeidere fra forskjellige deler av landet til Grosås gård i Aust-Agder. Samlingen som kalles Innpust, er en invitasjon om påfyll og inspirasjon fra UNG til ansatte medarbeidere i menighetene som jobber med barn og ungdom.

To av deltagerne var Audrey-Sandy Mutima og Markus T. Kleppe, som begge er ansatte ungdomsarbeidere i Vågsbygd misjonskirke.

– Jeg opplevde som en liten pause, der jeg fikk fylt på etter en tøff start i høst, sier Audrey (bilde).
– Det som slo meg mest var nok Viggo Klausen med sin undervisning om 360-graderslederen. Det trengte jeg personlig, sier hun og satte pris på å møte andre menighetsansatte som gjør det samme som henne.
– Det er positivt å møte andre som kan forstå utfordringene med å stå i en så sentral tjeneste i ung alder, påpeker Audrey.

Markus (bildet under) er også ny på Innpust og i tjenesten etter at han gått på Ansgarskolen. Han syntes det var utrolig spennende å være på denne samlingen.

– Det var veldig gøy å bli kjent med nye mennesker. Det lærte meg at vi, selv om vi kom fra forskjellige plasser, jobber vi alle for det samme – Guds rike, sier han og understreker viktigheten av fellesskap ut over egen menighet.
– På Innpust følte jeg at man ikke står alene i tjenesten. Vi kan dele erfaringer og kunnskap, og hjelpe hverandre når det trengs, sier Markus før han og Audrey reiste tilbake til menigheten i Vågsbygd.

Foruten undervisningen til Viggo Klausen på tirsdagen, var det trekløveret Svein Aksel Nakkestad, Linda A. Johannesen og Mats Sveindal som ledet og underviste i flere sesjoner under årets Innpust.

På onsdag var det delt undervisning. Linda hadde med seg barnearbeiderne for å undervise om Levende tro, mens Mats var sammen med ungdomslederne. På ettermiddagen var alle sammen der det var innspill, samtaler og spørsmål om det deltagerne lurer på i tjenesten. På kveldssamlingen fortalte Svein Aksel om «Emotional Healthy Spirituality», og begge kveldene ble det god tid til lovsang og bønn.

I forkant av Innpust var det dessuten et eget taleverksted for ungdomsledere.

Svein Aksel Nakkestad og Linda A. Johannesen sammen med Harald Dean og Ada Sofie Austgård fra Stine Sofies Stiftelse – med temaet grenseoverskridende atferd. (Foto: Trond Filberg)

Må vite at det skjer
Det ble mange sterke inntrykk da Ada Sofie Austgård og Harald Dean fra Stine Sofies Stiftelse delte opplevelser og hendelser som barn utsettes for. Temaoverskriften var «Grenseoverskridende atferd». Ada Sofie er mor til Stine Sofie som brutalt ble utsatt for voldtekt og drap sammen med venninnen i Baneheia for 17 år siden.
– Det er fortsatt vondt for meg, men ikke synes synd på meg. Det er Stine Sofie som opplevde det fryktelige og var offer, innledet Ada Sofie som fortalte videre om hva som skjedde og hvordan hun og omgivelsene reagerte.

Hun snakket videre om hat og tilgivelse, og understreket viktigheten av å forstå at også i kristne sammenhenger skjer både vold og overgrep.
– Dere må vite om alt dette fryktelige som skjer for at dere skal tro at det kan skje, sa Ada Sofie og fortalte om konkrete saker og viste bilder av barn som hadde vært utsatt for vold.
– Saker som dere kommer over må meldes videre til politi eller barnevern, og skal ikke unnlates, var klar beskjed fra Ada Sofie til deltagerne på Innpust. Hun kunne vise til at hvert femte barn har opplevd fysisk vold og 13 prosent har opplevd psykisk vold i Norge.

Må melde fra 
Harald underviste videre om tegn på grenseoverskridende atferd, og opplyste om at hele tretti prosent av seksuelle overgrep mot barn utføres av andre barn.
– Ikke ta enkle forklaringer for gitt, men spør om flere detaljer og kryssjekk opplysninger om barn forklaring. Barn vil svært sjelden innrømme vold, eller de vet ikke at det faktisk er ulovlig, sa Harald og påpekte at vi som voksne må tørre å tenke det verste for barnas beste.
– Det er ofte en barriere for både barn og voksne å melde fra på grunn av frykt for sosial isolasjon. I lukkede trossamfunn er det også en del ekstra faktorer som kan øke risikoen for at vold ikke blir stoppet, forklarte Harald og ga eksempler på potensielle utfordringer i religiøse fellesskap.
Harald viste til at stiftelsen har utarbeidet en egen veiledning med sjekkliste. Etter foredragene var det rom spørsmål og tilbakemeldinger.

Undervisning og samtale under årets Innpust, med blant annet besøk fra Stine Sofies Stiftelse (Foto: Trond Filberg).

Av Trond Filberg

Misjonskirken UNG har egne retningslinjer og krav til at alle UNG-ledere i menighetene, blant annet om politiattest. Retningslinjene finnes i nettsidens ressursbank, i mappen UNG-grupper admin.


Les Svein Aksels blogg om inntrykk fra årets Innpust.

UNG-kampanjen 2017
#verdensbesteledere

Misjonskirken UNG
HOVEDSIDE

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X