LEDERTRENING: Speidernes Kombikurs på Hovden er bare ett av mange tiltak for å trene og utvikle ledere. Håkon Brevik (bildet) forteller at han har vokst som menneske og tar mer ansvar som leder.
FOTO: TROND FILBERG


Videreutvikler ledere i menighetene

Hva betyr det for UNG-ledere å være en del av et nasjonalt fellesskap? På kurs og leirer som Misjonskirken UNG arrangerer, får mange unge sine første lederoppgaver. Torbjørn i Skien og Håkon i Haugesund forteller hva dette betyr i deres sammenheng.

Det skjer noe veldig positivt når en ny medarbeider møter andre ledere med tilsvarende oppgaver og lengre erfaring. Ledere og medarbeidere i barne- og ungdomsarbeidet som er sammen med andre ledere opplever vekst og modning.

Får prøve seg i lederskap
– Jeg er utrolig takknemlig for UNG og det arbeidet som gjøres for våre barne- og ungdomsledere, sier Torbjørn Glenna (bildet) som er pastor i Skien misjonskirke. Menigheten har både ansatte og frivillige medarbeidere i et rikt barne- og ungdomsarbeid. Torbjørn mener UNG bidrar til at deres leder i Skien får muligheten til å prøve seg i større lederoppgaver i en større sammenheng, blant annet på leirene. Der får de god støtte og opplæring.

– UNG hjelper oss til å videreutvikle de lederne vi har, samtidig som de blir disippelgjort. Samlingene gir dem anledninger til å få et mer levende forhold til Jesus. Det er lov til å si et lite halleluja for UNG, for de gjør en kjempejobb, sier Torbjørn.

Gjør at jeg tørr
Misjonskirken Speiderkorps som er en del av UNG, har i årevis satset bevisst på ledertrening i storfellesskapet. Kombikurset markerer at de har holdt på i tjue år med å samle nye og erfarne speiderledere til videreutvikling. I tillegg arrangerer de Falkeleir og Breiflabben for å rekruttere ledere blant de yngste.
– De ulike arrangementene har vært med på å gjøre meg til en bedre leder. De har vært med på å gi meg kunnskaper nok til å kunne ta ansvar under forskjellige situasjoner, sier Håkon Brevik som er aktiv speiderleder i MSK Haugesund. Nylig deltok han som leder på Kombikurset der unge speidere fikk trening til å bli bedre patruljeførere og speiderledere.

– I MSK har jeg fått ansvar. Jeg vil påstå at leirene har gitt meg bedre selvtillit. Jeg tørr mye mer nå enn det jeg gjorde tidligere. Jeg tørr å gjøre feil, tørr å ta ansvar og ikke minst tørr å stå for det jeg tror på, sier Håkon (bildet).

Viktig treningsarena
Erfaringene i UNG er også at når de utfordres i oppgaver som er større enn dem de har i egen menighet, gir det gevinster tilbake i egen menighet. På Liv & Vekst sommerfestival er Camp Stagedive og Across ikke bare en fantastisk samling av ungdom fra hele landet, men en treningsarena for nye ledere. I sommer var det mange av de rundt 300 deltagere, som hadde ulike lederoppgaver og ansvar under Camp Stagedive og Across.

Hvert år samler Misjonskirken UNG over 1 500 barn og unge til nasjonale leirer og arrangement. UNG som også omfatter Misjonskirken Speiderkorps og Touchpoint, har nå 186 grupper i menighetene. UNG følger opp ansatte lederne med personlig kontakt og gir medarbeidere muligheten for å utvikle seg, både åndelig og i lederskapsferdigheter.

Av Trond Filberg

LEDERTRENING: Tidligere i år arrangerte UNG en egen lederkonferanse på Ansgarskolen, for barne- og ungdomsledere og ledere på leirene. FOTO: Erik Tomin Eriksen.

#verdensbesteledere

UNG arbeider for at menighetene har verdens beste ledere i barne- og ungdomsarbeidet! Det er ikke en konkurranse. Det er et mål. Så barn og ungdom i hver menighet skal oppleve at akkurat deres ledere er de beste – fordi de er nære og sunne forbilder i tro og liv.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X