DIAKONI: Gode samarbeidspartnere gir uttelling i menighetenes engasjement. På diakonidagen delte de sine erfaringer, fra venstre Magnus Gellein i tilstede.no, Karin Haugnes som leder «Rasteplassen» i Grimstad misjonskirke og pastor Rino Rudsli i Åmli misjonskirke.
FOTO: TROND FILBERG


Diakonidagen ble til inspirasjon

Stadig flere av våre menigheter viser stort engasjement i sine nærmiljø. Diakonidagen ga mange gode eksempler på hvordan nestekjærlighet er handlinger som forandrer mennesker. Lørdag 14. oktober ble nasjonal fagdag for diakoni arrangert i Grimstad.

Temaet for diakonidagen var «Utsendt for å tjene». Menighetsrådgiver i Misjonskirken Norge, Geir Johannessen, stod i spissen for arrangementet sammen med vertsmenigheten Grimstad misjonskirke. Pastor i Grimstad, Knut Moholt, innledet diakonidagen med å minne om at all barmhjertighet starter i hjertet og leste bibelversene fra Matteus evangelium 25, vers 40.
Om lag femti deltagere og innledere var samlet for å dele erfaringer, inspirere hverandre og sette diakoni på dagsorden i et nasjonalt perspektiv. Både pastorer og frivillige medarbeidere deltok, blant annet fra Askim, Mjøndalen, Kviteseid, Herøya, Farsund, Søgne, Åmli og Kristiansand.

Jesu forbilde
– Det er mange ord som favner diakonien, så som barmhjertighet, nestekjærlighet, tjeneste og omsorg. Alt handler om menneskeverd og Guds evige tanke for hvert menneske, sa Erling Jakobsen i sitt foredrag som innledet samlingen. Han er diakonirådgiver i Agder og Telemark bispedømme, Den norske kirke. Han har vokst opp på bedehuset i Farsund og har blant annet vært diakon i Vålerenga kirke i Oslo.

Menighetsrådgiver Geir Johannessen (t.v.) og diakonirådgiver Erling Jakobsen.

– Hele Jesu liv handler om å tjene i ord og handling. Vi utfordres til å ha det samme sinnelaget som Jesus. Han så mennesker liksom Sakkeus i treet. Hvilke briller har jeg i møte med mennesker? Hva vil jeg se? Hvordan lever jeg mitt liv og hvordan planlegger jeg mitt liv? Det er slik diakonien angår alle kristne, ikke bare noen få i en menighet, utdypet Erling.

– Diakoni er et produkt av å være Jesu venn. For alt er av nåde og ikke praktiske pålegg eller krav. Det handler om en væremåte der vi følger Jesus. Han tok i mennesker som ingen andre ville røre. Han gjorde noe, ikke bare snakket om det. Så hvem er det som trenger oss i dag, utfordret diakonirådgiveren og minnet om to nye fengsler som skal åpnes i Froland og Mandal.
Erling gav også gode innspill og eksempler på hvordan menigheten kan analysere sitt nærmiljø ut fra fortellingen om den barmhjertige samaritan og hva en diakoniplan for menigheten kan inneholde.

Rasteplassens partnere
Tilbudet «Rasteplassen» i Grimstad misjonskirke har gode samarbeidspartnere. Kommunens feltsykepleier er fast gjest på tirsdagene når Rasteplassen åpner dørene for alle som sliter med livet. Feltsykepleieren har fått kontorplass i lokalene for å kunne ha samtaler og utføre praktisk og gratis helsestell.
En annen partner er organisasjonen «Tilstede» som er felleskirkelig innsats i byen. De er en formidlingssentral mellom behov og hjelpere. Andre partnere er den lokale handelsstanden som bidrar med mat og ting som mennesker trenger.

– Vi er om lag tretti frivillige som jobber med Rasteplassen, hvorav ti-tolv er med hver tirsdag året rundt. Da pynter vi festbord med alltid friske blomster og gratis måltid av ypperste klasse. Det serveres hjemmebakt pizza, velsmakende suppe, høye smørbrød og flotte kaker, forteller Karin engasjert.
– Det er viktig at ting er ordentlig. Det skal ikke være lettvint. Vi gjør heller noe ekstra enn at det er for enkelt. For våre venner skal oppleve respekt og kjærlighet. Derfor er vi rause med klemmer, skriver alltid håndskrevne kort med navnet deres. Vi har åpent hele sommeren, og til jul får alle to gaver med navnelapp og hjemmebakte kaker med seg hjem, sier Karin.

Rasteplassen ble tidligere i år etablert som en egen stiftelse, godt forankret i menigheten. Arbeidet har også smitteeffekt. Åmli misjonskirke med pastor Rino Rudsli i spissen, har vært på besøk i Grimstad og tatt med seg gode råd og inspirasjon. Nå er de i gang med et samarbeid med NAV om å hjelpe familier som trenger hjelp i en tøff hverdag.

Delte erfaringer med hverandre
Etter foredrag og presentasjoner, fikk deltagerne mulighet til å høre mer om flere av de diakonale tiltakene og engasjement for medmennesker. Ved seks bord var det forskjellige temaer som med «speedlearning» ble presentert.
Alie Roland fra Søgne misjonskirke fortalte om deres engasjement for innvandrere, André Tjersland fra Askim frie misjonskirke, delte om å engasjere seg sosialt i byen, Bjørn Øyvind Fjeld snakket om «de fattige» og Rino Rudsli om «de utslåtte». Gordon Kleppe fra Herøya misjonskirke snakket om menighetens engasjement som frivillighetssentral, Marcus Vindenes fra «For Freedom» fortalte om arbeid for rettferdighet og kampen mot moderne slaveri, mens Torstein Fjeld fra Gjerpen misjonskirke snakket om grønn diakoni og solidaritet med kommende generasjoner.

Geir Johannessen har det siste året samlet omfattende informasjon om menighetenes diakoniengasjement i 2017. Til diakonidagen var dette trykket i et eget hefte som heter «Utsendt for å tjene«.  Selv om listen over tiltak og engasjement sikkert ikke er fullstendig, gir oversikten likevel et spennende bilde av hva menighetene er opptatt av. I heftet er det også egne kapitler om hva diakoni er og om vår historie knyttet til diakoni.

Heftet «Utsendt til å tjene», presentasjonen til Erling Jakobsen og oversikt over andre ressurser er tilgjengelig i nettsidens ressursbank, i mappen «Satsingsområder/Diakoni».

Neste nasjonale fagdag for diakoni vil skjer lørdag 20. oktober 2018 i Kristiansand. Se her.

Av Trond Filberg

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X