MARKERING: – Barn fra Barnekirka i Bogotá marsjerte inn mens de sang «En himmel full av stjerner» for å overrekke blomster til tidligere og nåværende prosjektledelse. F.v. Monica Velasquez, Gloria Laverde, Natalia Martinez og Monica Gurrero FOTO: RISANGER


Avsluttet rettighetsprosjektet

Den 2. november var det formell avslutningsmarkering av Rettighetsprosjektet i Colombia, med gjester fra de fem regionene i landet og misjonsledelsen i Norge.

Prosjektet, som retter seg mot kvinner og barns rettigheter, ble i sin tid utarbeidet av misjonærene Hilde Berberg og Bitte Tingvatn og har mottatt støtte fra Bistandsnemda/Digni. Prosjektet har hatt hovedsete i Bogotá, men har hatt aktiviteter i de fem regionene i Colombia hvor Misjonskirken (El Pacto) er representert. Prosjektet avvikles nå på bakgrunn av maksimal tid med økonomisk støtte fra Digni.

De siste årene har prosjektet hatt stor fokus på lokalpolitisk innflytelse og endringsmekanismer på samfunnsnivå. Man har fått et stort nettverk innenfor kirkelige og frivillige organisasjoner som arbeider med rettigheter og fredsbygging i landet. El Pacto og Misjonskirken Norge har gjennom prosjektet blitt en kjent og verdsatt samarbeidspartner innenfor denne type arbeid. Med tanke på tiden vi er inne i nå med Fredsavtalen, har prosjektet hatt en særdeles god timing.

Til tross for denne planlagte avviklingen, er det med beklagelse vi som misjonsarbeidere i Colombia må erkjenne at prosjektet avvikles. Vi ser fortsatt et stort potensiale i prosjektet og at mye er ugjort. Dessuten ser vi at en videreføring nå, med fokuset på denne type arbeid i Colombia, kunne hatt enda større effekt i tiden som ligger foran.

Som misjonsorganisasjon skal vi være stolte over de flotte resultatene vi har oppnådd gjennom dette prosjektet!

En stor takk alle som har vært involvert i prosjektet, tidligere misjonærer, misjonsledelsen i Norge, våre ansatte medarbeidere i Colombia og ikke minst alle de frivillige i menigheter og sosiale prosjekter her i Colombia.

Av Mona og Odd Bjørge Risanger, misjonsarbeidere i Colombia.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X