Nytt verktøy blir tatt i bruk

Nå har alle databaseopplysninger for Ansgarskolen, Misjonskirken Norge og UNG blitt overført til Cornerstone. Mange menigheter har fått overført sine medlemsdata, og 35 menigheter er ferdig med opplæring.

Siste del av fjoråret og starten av det nye året har vært travelt for administrasjonen i Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG. Det pågår en skikkelig ekstrainnsats for å overføre og implementere alle opplysningene til ny og felles database for alt sentralt samt menighetenes egne medlemsdatabaser.

Prosessen er omfattende
– Før årsskiftet importerte vi alle sentrale data for over to hundre UNG-grupper og all data for Misjonskirken Norges menigheter, forteller Arild Eikhom (bildet), som er prosjektleder ved administrasjonen. Dataene legger grunnlag for innrapportering til myndighetene og søke om offentlig støtte. Dette gjelder blant annet skattefradragsordningen, tilskudd for trossamfunn og Frifonds-midler. Nå er det fokus på at UNG-gruppene innrapporterer i det nye datasystemet, siden fristen for årsrapportering kommer raskt, 15. mars.

– Prosjektet Cornerstone er nå godt i gang. Vi har fått flere nye menigheter i gang med det nye databaseverktøyet og tilbakemeldingene er gode, sier Arild.

Hele 35 menigheter har nå importert hele sin database og er ferdig med opplæring. Opplæring for de andre skjer nå fortløpende. Det har tatt lengre tid enn ønsket å få menighetene over i det nye datasystemet. Ikke alle forstod at de måtte gi respons og bli med snarest mulig. Samtidig har det vært en omfattende prosess.

Egne opplæringsvideoer er en av hjelpemidlene som brukerne kan benytte for å forstå hvordan dataverktøyet fungerer.

Opplæring pågår fortløpende

– Det har vært en spennende og en gøy jobb jeg har gjort i høst med å overføre og lære opp mennesker i Cornerstone. Flere har blitt veldig begeistret for enkelheten og alle mulighetene som de kan ta i bruk i menighetsarbeidet, sier Arild. Hos menighetenes egne medlemsdatabaser har de fleste nå fått egen opplæring, blant annet med en egen video. På facebook er det etablert en Facebook-gruppe der menighetenes databasebrukere kan stille spørsmål dele erfaringer og få hjelp underveis i det nye dataprogrammet.

– Vi sendte ut e-post til alle brukerne som enten var hovedledere eller registrert forstander. De fikk en opplæringsvideo slik at de kunne komme i gang så fort de var invitert. To uker etter at dette ble gjennomført, kan det se ut som om dette har vært en god måte å veilede brukere opp i det nye systemet, sier Arild som til daglig har kontorplass i Kristiansand.

Det er selvfølgelig mange spørsmål fra brukerne, og noen saker som dukker opp trenger tilpasning. Kommunion har flere personer som følger opp og jobber hardt for å løse det som ikke måtte fungere.
Det er planlagt en regional opplæring for menighetene denne våren, men det vil ikke bli prioritert før de største menighetene også er på plass, slik at man får samlet en god gjeng. For øvrig blir medlemsregistrering i Cornerstone tatt opp som tema på kurset for registrerte forstandere i begynnelsen av mars.

Det er 16 menigheter i Misjonskirken Norge som nå har fått eller er i ferd med å få nye hjemmesider med Cornerstone.

Flere velger nettsider

I datasystemet Cornerstone kan man også få laget egne nettsider for menigheten. Nettsiden vil fungere sømløst med databasen, slik at nyhetsbrev, giverløsninger og informasjon til medlemmene kan fungere sammen.
Det er 16 menigheter i Misjonskirken Norge som nå har fått eller er i ferd med å få nye hjemmesider som dette. Blant disse er Trondheim misjonskirke, Salem misjonsmenighet, Larvik misjonskirke og Grimstad misjonskirke som alle har lansert sine nye nettsider, mens blant annet Drammen og Nesodden er i gang med å lage sine nye nettsider.

Ferdige maler gjør det enkelt å sette opp nye sider. Populært er ferdige podcast-mal for taleopptak, integrert givertjeneste og kalenderfunksjon. Driftskostnadene for nettsidene er allerede innbakt i kostnadene menigheten må betale for dataverktøyet. Egne opplæringsvideoer er tilgjengelig for nye brukere.

En egen facebook-gruppe for nettsider i Cornerstone hjelper dessuten brukerne til å utveksle erfaringer og tips om hvordan forbedre nettsidene. Der får man også informasjon om nyheter i programmet. Menigheter som har andre leverandører av nettsider, vil også fint kunne integrere elementer fra Cornerstone, blant annet givertjenesten.


© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X