HOVEDTALERE: Mikael Hallenius, Amy Anderson og Truls Åkerlund er tre av talerne som skal ha seminarer på Vekstakademiet, 17.-20. juni på Ansgarskolen.


Inspirerende og faglige undervisere til Vekstakademiet

Da «For Hans hus» ble satt som hovedoverskrift for Vekstakademiet 2018, var det for å sette fokus på hva som er drivkraften bak vårt menighetsarbeid. Har vi en brennende iver for Hans hus? Gjør vi det vi er kalt til å gjøre? Undervisere med lidenskap for nettopp dette er nå bekreftet til arrangementet på Ansgarskolen i Kristiansand 17.-20. juni.

Misjonskirken Norge og Baptistsamfunnet inviterer her til lederdager hvor vi blant annet stiller oss spørsmålet: Hva er menighetens kjerneverdier og kjernepraksiser?

Utadvendt blikk
Amy Anderson tar turen fra Minnesota, USA, hvor hun blant annet har bakgrunn som leder av gudstjenesteproduksjonen i Eaglebrook Church. Hun jobber nå som konsulent/coach i The Unstruck Group, som blant annet veileder menigheter i hvordan bli «unstuck».  Menigheter som ikke vil bli sittende fast, men heller vokse, får god veiledning av Amy og hennes kolleger.

Roy Elling Foss er med i planleggingen av Vekstakademiet.

– Spør Amy om hva hun har som visjon for liv og ledelse, og du vil få et kort svar: «One more!». Dette utadvendte blikket setter preg på hvordan man driver menighet og hvordan man lever livet, forteller Roy Elling Foss, som er med i programkomitéen for Vekstakademiet. Han beskriver Amy som en inspirator, ei som har en særegen evne til å engasjere tilhørerne på en slik måte at de får mot og lyst til å gjøre enda mer i tjenesten.

Følg arrangementet på Facebook

– Hennes prinsipielle og metodiske undervisning fører gjerne til at man får nye idéer, samtidig som man blir mer bevisst på hvorfor man gjør hva, mener Roy Elling.

Akademisk og praktisk undervisning
Mikael Hallenius er pastor i Mötesplatsen i Örebro og lektor i Kyrko- och missionsstudier ved Akademi för Lederskap och Teologi. Han underviser også på masterprogrammet «Master i ledelse og menighetsutvikling», som Ansgar Teologiske Høgskole tilbyr sammen med Høyskolen for Ledelse og Teologi og Örebro Teologiske Högskola.

Bente Sandtorp representerer baptistene i programkomitéen.

I tillegg til Amy og Mikael kommer Truls Åkerlund til Vekstakademiet. Han leder menighetsplanten SALT i Skien, og er førsteamanuensis ved Høyskolen for Ledelse og Teologi.

– Både Truls og Mikael har bakgrunn som menighetsplantere og erfaring med menighets- og lederveiledning, forklarer Bente Sandtorp. Hun sitter i programkomitéen, og er til daglig menighetsplanter i baptistenes planteprosjekt Home på Grønland i Oslo. Bente beskriver deres undervisning som akademisk, men med en praktisk tilnærming, nettopp på grunn av deres bakgrunn.

– Mikael er kjent for sin radikale og lidenskaplige undervisning, og er alltid fokusert på å la Den hellige ånd betjene de han underviser. Truls har en egen evne til å utfordre tradisjonelle tankemønstre og stille utfordrende spørsmål. Han har en stor lidenskap for Kirken og et stort engasjement for at den skal gjøre det den er kalt til å gjøre, forteller Bente.


Flere bidragsytere, program og annen nyttig informasjon oppdateres fortløpende på mknu.no/vekstakademiet.
Påmelding via checkin er åpen.


© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X