BÆREKRAFT: – Konsentrasjon av utviklingssamarbeidet vil fortsatt stå sentralt, både når det gjelder å begrense antall samarbeidsland og det å fastholde våre tematiske hovedsatsingsområder, sa utviklingsminister Nikolai Astrup, som 17. januar fikk nøkkelen til sitt nye kontor i Utenriksdepartementet.
(FOTO: Jan Speed, Bistandsaktuelt)

Ledere med fokus på fattigdom

Styret i Digni har ansatt Hjalmar Bø som generalsekretær i Digni. Samtidig har Utenriksdepartementet igjen fått egen utviklingsminister med Nikolai Astrup. Begge er opptatt av verdens fattigste.

– Det skal ikke være tvil om at økonomisk utvikling, fattigdomsbekjempelse, og velferd og utviklingsmuligheter for alle, er hovedtemaet for vår regjering – her hjemme, men ikke minst der ute, uttalte regjeringens nye utviklingsminister, Nikolai E. Astrup. Dette sa han i et allmøte i Norad, får dager etter han 17. januar i år tiltrådte ministerposten i Utenriksdepartementet.

Utviklingsminister Nicholai Astrup.

– En aktiv, generøs og resultatorientert utviklingspolitikk, med særlig fokus på de aller fattigste, er og skal forbli et høyt prioritert område, sa Astrup som til nå har vært stortingspolitiker for Høyre.

Astrup viste til den ganske ferske utviklingsmeldingen «Felles ansvar for felles fremtid – bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk» og Stortingets behandling av denne. Han mente hans oppgave nå er sørge for at man gikk raskt fremover og har best mulig kart og kunnskap for å forstå terrenget vi går inn i.

– I den sammenheng vil konsentrasjon av utviklingssamarbeidet fortsatt stå sentralt, både geografisk når det gjelder å begrense antall samarbeidsland, og tematisk når det gjelder å fastholde våre tematiske hovedsatsingsområder.

Samtidig vil jeg fortsatt legge vekt på å begrense antall prosjektavtaler for å holde dette på det mer håndterbare nivå vi nå er kommet ned på, sa Astrup til Norads ansatte.

Norad har i dag 245 ansatte (2018), som ledes av direktør Jon Karleiv Andreas Lomøy. I 2016 forvaltet Norad rundt 4,7 milliarder av de norske bistandspengene. Det tilsvarer 12 prosent av de 36,6 milliarder kroner Norge bidro med til utviklingssamarbeid.

En av våre styrker er det folkelige engasjementet og den lange tilstedeværelsen misjonsorganisasjoner, våre lokale partnere og kirker har i mange land.

Hjalmar Bø, påtroppende generalsekretær i Digni.

Bø starter til sommeren
– Vi er veldig glade for å ha fått en kapasitet som Hjalmar Bø som vår nye generalsekretær, uttaler styreleder Dagrun Eriksen.

Hjalmar Bø

– Digni kjemper for det sivile samfunns plass i norsk politikk på bistandsområde. En av våre styrker er det folkelige engasjementet og den lange tilstedeværelsen misjonsorganisasjoner, våre lokale partnere og kirker har i mange land, uttaler Hjalmar Bø etter ansettelsen 24. januar i år. Den nye Digni-lederen tiltrer til sommeren, og inntil det fortsetter Elizabeth Laura Walmann som fungerende generalsekretær.

Redusere fattigdom
– Jeg synes det er veldig spennende og utfordrende å starte som ny generalsekretær i Digni, sier Hjalmar Bø. Han kjenner Digni godt fra før og gleder seg til å arbeide sammen med medlemsorganisasjonene for å styrke menneskers rettigheter og redusere fattigdom.

Hjalmar Bø har lang erfaring fra misjon og bistandsarbeid. Han har vært ansatt i fjorten år i Norsk Luthersk Misjonssamband, og han har siden 2010 ledet NLM Utland. Bø har også uteerfaring fra Kina og solid erfaring fra personal- og endringsledelse.

Av helsemessige årsaker måtte Jørn Lemvik (bildet) gi seg som generalsekretær i Digni i juni i fjor. Men han fortsatte som spesialrådgiver for å fullføre viktige prosjekter, før han i januar i år sluttet etter ti år som ansatt. Han har blant annet ledet prosessen med navneskiftet for organisasjonen i 2011, og vært en tydelig stemme utad for diakonalt engasjement i utlandet og kirkens plass i bistandssektoren.

Norge gir mest
I 2015 var Norge det niende største giverlandet av bistand, målt i absolutte tall. I 2016 var Norge det landet som gav mest i humanitær bistand som andel av brutto nasjonalinntekt. Det siste tiåret har bistandsbudsjettene økt betydelig, og er nå på om lag 35 milliarder kroner. Årlig disponerer Digni om lag 160 millioner kroner av statens bistandsbudsjett. I 2016 mottok Digni nesten 168 millioner kroner som i hovedsak ble fordelt til 114 prosjekter drevet av Dignis tjue medlemsorganisasjoner og samarbeidspartnere.

Misjonskirken Norge er en av medlemsorganisasjonene i Digni, og i 2018 har vi fire prosjekter med Norad-støtte gjennom Digni. Dette gjelder ett prosjekt i Afghanistan og ett i Colombia, samt to prosjekter i Kongo.

Tekst av Trond Filberg
Foto øverst av Astrup: Jan Speed, Bistandsaktuelt. Foto av Hjalmar Bø: Silje Måseide (NLM), Øvrige pressefoto/KPK.


Digni er en paraplyorganisasjon for det langsiktige utviklingsarbeidet til tjue misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn, deriblant Misjonskirken Norge. Digni mottar midler og rapporterer til Norad som er direktoratet for utviklingssamarbeid og underlagt Utenriksdepartementet.

En av Dignis viktigste oppgaver er å fordele penger til medlemsorganisasjonene som hvert år må søke om støtte til sine prosjekter for det kommende året. Når Digni får inn alle søknadene, sendes en samlet søknad med godkjente prosjekter til Norad. Når Utenriksdepartementet og Norad får sine bevilgninger, får Digni i neste rekke beskjed om hvor mye som kan disponeres og beslutter hvilke prosjekter som skal støttes. Støtten baseres på hvor mye de har fått tidligere og kvaliteten på prosjektene.

Digni kvalitetssikrer prosjektene både i forhold til etiske retningslinjer og at støtten går til prosjektenes formål. I dag er det over hundre prosjekter i flere enn 30 land, som får støtte gjennom Digni.

Fortiden er Elizabeth Laura Walmann (bildet) fungerende generalsekretær i Digni, inntil Hjalmar Bø starter til sommeren. Dagrun Eriksen er styreleder i Digni.

Digni ble etablert i 1983 som Norsk Misjonsråds Bistandsnemnd. I 2011 ble navnet endret til Digni, som kommer av det latinske Dignitas og betyr «verdighet».

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X