LEDERSKIFTER: Erhard Hermansen begynner som ny generalsekretær i Norges Kristne Råd, mens Ingeborg Mongstad-Kvammen slutter som generalsekretær i Bibelselskapet senere i år.


Nye ledere i kirke-Norge

I flere lederstillinger i kirke-Norge skjer det endringer i disse dager. Nye ledere starter opp i Norges Kristne Råd, Digni og KPK, mens generalsekretæren i Kirkens Nødhjelp har sluttet brått. Bibelselskapets sjef skal slutte, og Bibelleseringen er nedlagt.

Ny generalsekretær i Norges Kristne Råd
Styret i Norges Kristne Råd (NKR) har ansatt Erhard Hermansen (bildet) som ny generalsekretær. Han tar over etter Knut Refsdal som slutter etter sommeren. I sin begrunnelse trekker styret særlig fram at Hermansen har vist styrke som brobygger på flere tidligere arbeidsplasser, og at han har god forståelse for økumenikk og «kirkene sammen».

Erhard Hermansen

Hermansen har til nå arbeidet som pastor i Den Evangelisk Lutherske Frikirke i Herøy på Sunnmøre (Herøy frikyrkje). Han har solid erfaring med økumenikk og ledelse på både lokalt og regionalt nivå.

– Jeg gleder meg over muligheten til å jobbe i Norges Kristne Råd og ser frem til å begynne i en av de mest spennende lederstillingene i det kristne landskapet, sier Erhard Hermansen.

Helleland fratrådte i Kirkens Nødhjelp
Den 25. mai sendte Kirkens Nødhjelp ut en pressemelding der det heter at Anne-Marie Helland fratrer sin stilling etter enighet med et samlet styre i Kirkens Nødhjelp (KN). Lisa Sivertsen (bildet) er for tiden fungerende generalsekretær.

Lisa Sivertsen

– Det har fremkommet forhold som gjør at styret ikke lenger har tillit til Anne-Marie Helland. Partene har derfor kommet til enighet om at hun trekker seg som generalsekretær med umiddelbar virkning, sier styreleder i KN, Kjetil Aano.

– Når styret uttrykker manglende tillit, har man som leder bare én ting å gjøre, og det er å tre til side og gjøre rom for nye koster. For meg er det lite dramatikk i dette. Jeg er dypt takknemlig over å ha fått lede en så kompetent og modig organisasjon i over seks år, kommenterte Helleland.

Misjonskirken Norge er en av medlemsorganisasjonene i Kirkens Nødhjelp, og det har vært noe uro fra flere av frikirkene om KNs linje i abort-spørsmålet.

Nå er ny Digni-leder på plass
Fra 1. august har nyansatte Hjalmar Bø (bildet) vært på plass i stillingen som generalsekretær i Digni, paraplyorganisasjonen for det langsiktige utviklingsarbeidet til tjue misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn. Bø har lang erfaring fra misjon og bistandsarbeid. Han har vært ansatt i fjorten år i Norsk Luthersk Misjonssamband, og han har siden 2010 ledet NLM Utland. Bø har uteerfaring fra Kina og solid erfaring fra personal- og endringsledelse.

Hjalmar Bø

Den nye Digni-sjefen har jobbe på alle nivåer i Digni-kjeden. Først som prosjektmedarbeider og prosjektleder i Kina, deretter som regionleder og utenlandssjef. Han har også sittet ni år i styret.
– Jeg har sett viktigheten av arbeidet Digni gjør, og hvordan det berører millioner av mennesker. Som leder prøver jeg å få frem folks styrker. Jeg ser frem til å møte medlemsorganisasjonene og partnere for å se hvilke styrker vi kan bygge på, sier han.

Misjonskirken Norge er en av tjue medlemsorganisasjonene i Digni, og i 2018 har vi fire prosjekter med Norad-støtte gjennom Digni. Dette gjelder ett prosjekt i Afghanistan og ett i Colombia, samt to prosjekter i Kongo.

Ny KPK-redaktør
Fra 1. august overtok Ingunn Marie Ruud (36) som ny redaktør for Kristelig Pressekontor (KPK). Hun var allerede ansatt i KPK og overtok redaktørstolen etter Markus Plementas, som har starter i ny jobb i Normisjon. I tillegg er Stein Gudvangen er ansatt fra 1. september, som journalist i en 50 prosent stilling i KPK.

Ingunn Marie Ruud, KPK.

– Jeg er svært glad for at Ingunn (bildet) tar over som redaktør. Hun har løftet det journalistiske arbeidet og har gode forutsetninger for å ta KPK videre i riktig retning, sier Plementas. Ruud har vært fast ansatt som journalist siden mars 2016. Før dette har hun vært kommunikasjonskonsulent og redaktør for Credo i Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag, samt en kort periode som ansvarlig redaktør for lokalavisen Suldalsposten.

– Jeg er imponert over det arbeidet Markus har gjort i KPK og gleder meg til å ta tak i nye utfordringer i tiden framover, sier Ruud som også var til stede på generalforsamlingen i Misjonskirken Norge for å lage reportasje.

Styret i KPK har valgt å gjøre noen endringer i strukturen av arbeidet. Det er inngått en avtale med Tankesmien Skaperkraft som skal ta seg av mye av den økonomiske administrasjonen til nyhetsbyrået, slik at redaktøren kan konsentrere seg mer om det redaksjonelle. KPK eies av over 30 kristne organisasjoner og kirkesamfunn, deriblant Misjonskirken Norge.

Skal slutte i Bibelselskapet
Etter å ha fått tilbud om stillingen som direktør for fagstøtte i VID vitenskapelig høgskole, slutter Ingeborg Mongstad-Kvammen (bildet) som generalsekretær i Bibelselskapet 1. desember i år. Da har hun hatt stillingen i sju år. Hun mener ledere for kristne organisasjoner bør skiftes ut etter mellom fem og ti år i rollen.

Ingeborg Mongstad-Kvammen

Mongstad-Kvammen startet i Bibelselskapet like etter den nye bibeloversettelsen Bibel 2011 kom. Hun opplever at viktige prosesser er satt i gang i organisasjonen for å få flest mulig interessert i å lese bibelen. Den avtroppende generalsekretæren trekker også fram gjennomføringen av Bibelselskapets 200-årsjubileum i 2016 som noe hun er stolt av fra sin tid i lederstolen.

Bibelselskapet har overtatt Bibelleseringen
Fra 1. juni har Bibelselskapet overtatt produktene fra Bibelleseringen. Dette gjelder blant annet bibelleseplanene Logos og Alfa Super samt appen Connect for ungdom.

Bakgrunnen for nedleggelsen av Bibelleseringen, er en svært vanskelig økonomisk situasjon som har ført til at det ikke lenger var mulig å opprettholde driften. Bibelleseringen har den siste tida hatt tre ansatte. Jorunn Sjaastad og Finn Olav Felipe Jøssang er ansatt i Bibelselskapet.

Jorunn E. Singstad Djupvik

Den tredje er Jorunn Elise Singstad Djupvik (bildet) som 1. juli er ansatt i Awana Norge. Jorunn Elise har et tett samarbeid med Misjonskirken UNGs Viggo Klausen om Velkommen-hjem prosjektet. Hun administrerer dessuten nettmagasinet Tiltro.no. Awana er en misjonsorganisasjon som tilbyr kirker og organisasjoner undervisningsmateriale for at barn og unge får lære Jesus å kjenne.

Av Trond Filberg

Kilder og foto i artikkelen er hentet fra pressemeldinger, organisasjonenes nettsider og Kristelig Pressekontor.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X