Denne bloggen er en del av en serie med artikler med temaet «Hvor ble det av ungdommene?», som også er fokus i Misjonsbladet nr. 2 som utgis 24. september.

Du mista meg!

I Lukas evangelium kapittel 15 finner vi tre av Jesu lignelser. Lignelsene handler om en sau som blir borte, en mynt som er mistet og en sønn som er kommet bort. Men lignelsene handler også om en gjeter som leter, om en kvinne som gjennomsøker hele huset etter mynten som er borte og om en far som lengter med inderlig medfølelse etter sønnen som har tatt et dårlig valg og er kommet bort.

En undersøkelse utført av Roald Zeiffert, peker på at en stor prosentandel av våre barn og unge forsvinner ut fra kirkelig aktivitet hvert år. Hva gjør det med oss når unge mennesker ikke lenger dukker opp i menigheten? Er det noen som legger merke til det? Er det noen som tar en telefon? Er det noen som leter? Som ringer og spør hva grunnen er? Noen som lengter med inderlig medfølelse og ber med tårer? Vi kunne stilt titalls spørsmål, men til syvende og sist: har våre barn og unge gjetere som passer på flokken?

Jeg har tidligere skrevet om boken «You Lost Me» av David Kinnaman. Han har intervjuet mange unge voksne som av forskjellig grunner har forlatt menighet. Kinnaman skriver at bottom line i undersøkelsen er at drop-out er et disippelgjørings-problem. Kirkene i USA evner ikke i stor nok grad å forberede unge mennesker til å leve trofast med Jesus i en raskt endrende kultur. (Se filmen lenger ned på siden,)

Spørsmålet da blir like aktuelt for oss i Norge: Gjør aktivitetene i kirkene våre barn og unge til etterfølgere av Jesus? Hvilke justeringer trenger vi å gjøre? Blir foreldrene utrustet til å være i førstelinjen i den store kampen for barn og unges hjerter?

Og: hvem leter gjennom huset når mynten er borte? Hvem forlater de 99 i flokken for å finne den ene sauen som har rotet seg vekk? Hvem venter med inderlig lengsel og medfølelse etter sønnen som har gjort dårlige valg og rota seg bort? Er det dette neste lederskapsmøte i menigheten skal handle om?

Av Svein Aksel G. Nakkestad, daglig leder i Misjonskirken UNG


Undersøkelsen som Svein Aksel viser til, kan du lese om i masteroppgaven «Easy come – easy go, om frafall og tilvekst i det organiserte barne- og ungdomsarbeidet i norske frimenigheter» av Roald Zeiffert, levert ved Ansgar Teologiske Høgskole. Oppgaven kan i sin helhet leses ved å laste den ned i vårt ressursarkiv, i mappen «UNG ressurser materiell». Tillatelse til publisering er gitt av Zeiffert som er daglig leder i UNG Baptist.

Grafene i figuren under er hentet fra masteroppgaven og viser hvor de kritiske alderstrinnene er for frafall og når det er tilvekst blant barn og ungdommer i menighetene i Misjonskirken Norge. (Figur 4.3.2, side 74). Klikk på figuren for å få større versjon.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X