NY MISJONSKIRKE: Torridal misjonskirke ble stiftet 12. september 2018 med pastor Bjørn Øivind Johansen (bildet). Festgudstjenesten søndag 16. september markerte at en lang planteprosess nå er over, og optimismen er stor for framtiden. (Foto: Reidun Hagir Bilstad).


Satsing på menighetsplanting:

Gratis bygg til ny misjonskirke

I det gamle bedehuset på Strai langs riksvei 9 nord for Kristiansand, er det nytt liv. Torridal misjonskirke er formelt etablert som selvstendig menighet, og det ble feiret med festgudstjeneste søndag 16. september

Det formelle stiftelsesmøtet skjedde onsdag 12. september. Det var 21 voksne som skrev seg inn som medlemmer, med 13 tilhørende barn. Gudstjenestene skjer hver andre søndag i gamle Strai Bedehus. Den første november blir bedehuset overdratt gratis til den nye menigheten.

– Vi er velsignet med eget bygg som vi ikke har betalt for! Så vi blir ansvarlige nå som vi er stiftet, både for bygg og menighet, forteller Bjørn Øivind Johansen som kjenner glede over at de har fått dette til.

– Vi har ikke alle ting på plass enda og er underveis, men å ha stiftet menigheten gjør at det er lettere å tenke langsiktig, sier Bjørn Øivind. Han ble ansatt som prosjektleder for menighetsplantingen i en deltidsstilling for tre år siden, og nå er han menighetens pastor.

Festgudstjenesten søndag 16. september hadde besøk med hilsninger ved generalsekretær Øyvind Haraldseid, pastor Geir Johannesen fra modermenigheten Kristiansand misjonskirke Salem og pastor Jens Kåre Lindal fra Vågsbygd misjonskirke og veileder for planteprosjektet.

Etter festgudstjenesten var det tid til samtaler med gjester og ferske menighetsmedlemmer.

Ventet lenge på dette
– Jeg tror vi alle opplevde stiftelsen som en stor milepæl i menighetens historie. Vi har ventet lenge på denne dagen. At vi nå er formelt stiftet gjør noe viktig med selvfølelsen og gir oss mandat til å fortsette arbeidet.

Prosessen med å etablere menigheten har pågått over lengre tid.
– Vi er blant de plantingene som har brukt mye tid på å etablere oss. Vi har møtt på både utfordringer og gleder de siste årene. Men i sum så har vi opplevd at fellesskapet har blitt mer stabilt, sier Bjørn Øivind. Han og lederne har hele tiden trodd at Gud har en plan for menigheten. Noen av dem som har vært med lengst fikk en spesiell tiltale fra Gud om dette på et tidspunkt da de var ikke var så mange.

Flere småbarnsfamilier har blitt med i Torridal misjonskirke.

Flere familier i fellesskapet
Den nye misjonskirken samler vanligvis mellom 30 og 40 på en gudstjeneste. De har fokus på at folk skal føle seg velkommen og at menigheten kan være et sted der de både kan gi og få. Gode relasjoner, opplevelse av Gud i gudstjenestene og at barna har det bra, er noe de vektlegger.

Det er flest småbarnsfamilier som er med i den nye menigheten, men også personer i andre livssituasjoner. Et sterkt ønske er å være en forsamling der alle kan kjenne seg hjemme.
– Vi har sett de siste par årene at noen flere familier har kommet til fellesskapet vårt. Det er en stor inspirasjon og har vært med å gi oss et godt løft. Det bor masse godhet og initiativ i den gjengen som er her nå. Flere av de nye som har begynt her, har dessuten kjøpt seg hus i området, sier pastoren optimistisk.

Lederskapet består av Kenneth Uleberg, Ingunn Foldnes, Lars Petter Askildsen og Bjørn Øivind Johansen. På sine møter deler de liv og Guds ord sammen før de snakker om saker. Dette opplever de er viktig for å holde en sunn balanse i menighetsarbeidet.
– Strategi og planlegging er veldig bra, men menigheten er mer enn en organisasjon. Vi må bringe alt innfor Gud og be Ham om å lede oss, understreker Bjørn Øivind som tror Torridal misjonskirke skal bety mye for mange i lokalområdet i årene framover.

Bilder fra festgudstjenesten i Torridal misjonskirke – 16. september 2018

Alle foto: Reidun Hagir Bilstad (Copyright Misjonsbladet)

Trenger nye menigheter
Året 2018 er virkelig et år med stiftelser av nye menigheter i Misjonskirken Norge. I februar ble planteprosjektet Follow til Misjonskirken Follow i Oppegård. Deretter ble Lillesand misjonskirke og Misjonskyrkja Voss nye menigheter i kirkefellesskapet. I tillegg er det nå tre nasjonale planteprosjekter som er i prosess for å etablere seg som selvstendige menigheter. Dette er i Groruddalen i Oslo, på Fornebu i Bærum og Hellemyr i Kristiansand.

Alle som har vært en del av en menighetsplanting vet at det kan være krevende. Sandefjord-prosjektet hadde i mai sin siste og avsluttende gudstjeneste. Prosjektlederne har jobbet hardt for å etablere en ny menighet, men på grunn av manglende utvikling i prosjektet, har de nå etter nøye overveielse og i samråd med Nasjonal avdeling, valgt å legge ned planteprosjektet.

Satser med felles mål
– De fleste kristne bevegelser i Norge er enige om en ting: Skal vi lykkes med oppdraget Jesus har gitt oss trengs det flere menigheter, sier menighetsrådgiver Stein Bjørkholt til Misjonsbladet.

Stein Bjørkholt er menighetsrådgiver.

Han har et særlig ansvar med å følge opp satsingsområdet menighetsplanting. Stein ledet selv plantingen av Ytre Randesund misjonskirke, der han siden har vært pastor fram til i sommer.

Gjennom det tverrkirkelige nettverket Sendt Norge, står Misjonskirken Norge sammen med en rekke andre kristne bevegelser og kirkesamfunn om en større satsing på menighetsplanting. Målet er å etablere hele 400 nye menigheter innen 2025.
– Det er en kjempeutfordring, og jeg er veldig ydmyk med tanke på å skulle følge opp vår del av dette, sier Stein som nå er godt i gang som menighetsrådgiver i Misjonskirken Norge.

Tekst av Trond Filberg og Rachel E. Olsen
Foto: Reidun Hagir Bilstad, Misjonsbladet og privat

Satsingen på nye menigheter

Vekst 2020-satsingen i Misjonskirken Norge har som ett av sine mål å plante tjue nye menigheter i perioden 2010-2020. Prosessen for å være planteprosjekt beskrives i det vi kaller «Veksthuset».

Nye, godkjente menigheter i Misjonskirken Norge, siden år 2010: 
Justnes misjonskirke (Kristiansand) – 2013
Ytre Randesund misjonskirke (Kristiansand) – 2013
Flekkerøy misjonskirke (Kristiansand kommune) – 2015
Hånes misjonskirke (Kristiansand) – 2017
Misjonskirken Follow (Oppegård) – 2018
– Misjonskyrkja Voss (Hordaland) – 2018
Lillesand misjonskirke (Aust-Agder) – 2018
Torridal misjonskirke (Kristiansand) – 2018

Nasjonale plantingsprosjekter i 2018:
Menighetsplanting Hellemyr (modermenighet: Kristiansand Misjonskirke Salem)
Menighetsplanting Bærum – Fornebu (modermenighet: Oslo misjonskirke Betlehem)
Menighetsplanting Groruddalen (modermenighet: Oslo misjonskirke Betlehem)

Det er i tillegg noen planteprosjekter som enda ikke er godkjent som nasjonale prosjekter, da de foreløpig er i en start- og rekognoseringsfase. Navn på disse publiseres ikke.

Misjonskirken Norge – Nasjonal avdeling

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X