DELTE ERFARINGER: 15 av våre misjonskirker var representert på årets nasjonale fagdag for diakoni. Engasjerte mennesker delte av sine erfaringer og utfordringer og fikk ta med hjem inspirasjon til det lokale arbeidet.


Å gjøre kjærlighet

– Når vi bærer Kristi kjærlighet i oss med ydmykhet, vil dem vi møter merke det, oppmuntret Henning Reme og Arvid Solheim fra Blå Kors de fremmøtte. Misjonskirken Norge arrangerte nasjonal diakonidag lørdag 20. oktober i Kristiansand misjonskirke Salem.

Sammen med lokale krefter fra Misjonskirken Norge og diakon i Tinn kommune, Silje Sjøtveit, gav de inspirasjon, idéer og utfordringer til det lokale diakonale engasjementet.

Hjerte, kraft og kunnskap
Blå Kors driver et utstrakt arbeid blant mennesker med rusavhengighet. Arvid Solheim er daglig leder i avdelingen i Kristiansand, og Henning Reme er markedsansvarlig. De delte historier fra arbeidet i byen. Å møte enkeltmennesket, enten det er direktøren eller misbrukeren, og gi de tillit, mestring og mening, ble løftet frem som viktige ingredienser i oppfølgingen av rusavhengige.

De påpekte nødvendigheten av høy kvalitet og kompetanse i møte med rusproblematikken, og uttrykte et ønske om enda tettere samarbeid med de lokale menighetene om dette.

– Når de er i selve behandlingen så er de trygge. Det er når de er ferdige at utfordringen kommer, og det er her menighetene kommer inn. Søk gjerne kontakt med Blå Kors for å øke kompetansen, slik at det ikke bare blir hjerte og kraft, men også kunnskap, utfordret Reme og Solheim.

Arvid Solheim og Henning Reme fra Blå Kors Kristiansand utfordret menighetene til å øke sin kompetanse, og ikke bare ha hjerte og kraft i arbeidet blant rusavhengige.

Tilhørerne ble også utfordret på hvilke motiver vi har for diakonalt arbeid. Drives vi av dårlig samvittighet, andres forventninger eller et ønske om heder og ære? Eller drives vi av medfølelse og av en opplevelse av å selv ha blitt tilgitt mye og ønske å gi andre den samme sjansen?

Likeverd
Silje Sjøtveit er diakon i Den norske kirke i Tinn kommune i Telemark. Hun startet sitt innlegg med å minne om da Jesus vasket disiplenes føtter, som et eksempel på hvilke holdning vi må ha i møte med dem vi ønsker å hjelpe. Hun har blant annet drevet et utstrakt arbeid blant flyktninger i Telemark, og i arbeidet som diakon har hun måttet øve seg på å ta i mot av dem som man tror man skal hjelpe. Å la seg betjene og ta i mot kjærlighet også selv.

– Den ene gangen er det jeg som hjelper deg, den andre gangen er det du som hjelper meg. Da jeg tidligere jobbet i barnevernstjenesten måtte jeg forholde meg til arbeidet med nøytralitet. I diakonien er det relasjonene og tilliten som er helende for mennesker. Jeg får lov til å bli glad i menneskene jeg møter, delte hun åpenhjertig.

Diakon Silje Sjøtveit i samtale med Allan Neset og Geir Johannessen fra Salem.

Sjøtveit er en meget driftig diakon. Erling Jakobsen fra Agder og Telemark Bispedømme, (som bidro på diakonidagen i fjor), har sagt om henne: «Jeg har ingen som henne. Hun er enestående.» Mange av de fremmøtte ble både inspirert og utfordret av hennes store engasjement for å betjene innbyggerne i Tinn. Sjøtveit løftet fram et sitat fra Mor Teresa, som beskriver godt det praktiske, diakonale arbeidet:

«En må ikke snakke så mye om kjærlighet, en må bare gjøre det» – Mor Theresa

I tillegg til Silje Sjøtveit og Blå Kors Kristiansand, delte Ellen Merete Drønen og Åse Gunn Mosvold Hogga fra barne- og ungdomsarbeidet i Salem, Eilif Tveit snakket om hvordan en diakoniplan kan se ut, og Øyvind Slåtta snakket blant annet om lokalmenigheten og arbeid for rettferdighet.


Les mer om diakoni i Misjonskirken Norge på mknu.no/diakoni.


© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X