Sier vi ifra når menneskeverdet krenkes?

«Grunnen som oppgis for å holde hviledagen hellig i 5. Mosebok er at våre forfedre i Egypt gikk i 400 år uten ferie (5 Mos 5,15). Aldri en fridag. Konsekvensen: De ble ikke lenger ansett som personer, men som slaver. Som hender. Arbeidsenheter. Ikke som personer skapt i Guds bilde, men som utstyr som kunne brukes til å lage murstein og bygge pyramider. Deres menneskelighet ble utvisket.»

Her om dagen kom jeg over dette avsnittet skrevet av Eugene Peterson i andaktsboka Puls. Med Global uke mot moderne slaveri rett rundt hjørnet fikk det meg til å tenke. Avsnittet setter så gode ord på hva slaveri gjør med et menneske, hvilke konsekvenser det har og dermed hvorfor det er så viktig å stå sammen for å forhindre slik utnyttelse.

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) anslår at det finnes 40 millioner slaver i dag. Det moderne slaveriet kalles det, vår tids slaveri. 40 millioner barn, menn og kvinner som får sitt menneskeverd krenket på det groveste, ved å bli redusert til objekt som kan selges og utnyttes. Det er en sannhet jeg blir kvalm av å tenke på, særlig fordi jeg vet at min egen etterspørsel etter billige varer og tjenester bidrar til denne virkeligheten. ILO anslår videre at 9000 mennesker lever under slaveri-lignende forhold i Norge, i våre nabolag.

Som kirke er vi kalt til å elske Gud og elske mennesker. For meg innebærer det å si ifra når menneskeverdet krenkes på denne måten. 11.-18. november er det Global uke, et tverrkirkelig initiativ der menigheter i Norge går sammen om å lære mer, engasjere seg og bidra til å bekjempe moderne slaveri. Det kommer til å være forbønn, gudstjenester, temakvelder, konfirmantundervisning og masse mer rundt om i menigheter over hele landet. Jeg håper mange i våre misjonskirker også ønsker å være med å markere dette på sin måte!

-For første gang i historien har vi den kunnskapen og de ressursene som trengs for å avskaffe slaveriet, sa verdenskjent professor i slaveri Kevin Bales nylig i et foredrag. Det gir håp, og jeg er takknemlig for at kirka er en aktiv aktør i dette engasjementet.

Av Naomi Curwen

FOTO: A21 Norge


Hvordan kan du og din menighet bli med?

Alt som måtte trenges av ressurser som fakta- og handlingsark, filmer, taler og innføring i tema finnes på www.globaluke.no

Les også Blir barn fortsatt holdt som slaver?

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X