av Øyvind Haraldseid

Oppdrag og samarbeid

De siste dagers medieoppslag har satt fokus på Misjonskirken Norge. Det er to ting som har festet seg fra medienes omtale som vi opplever det rett å kommentere på.

For det første så har Misjonskirken Norge verken en lære eller en praksis som innebærer at vi arbeider for å endre menneskers seksuelle orientering.

Når det gjelder medlemskap i nettverket Til Helhet så er ikke lenger Misjonskirken Norge en del av dette nettverket. I forbindelse med koblingen som ble gjort mellom Kjell Ingolf Ropstad, Oslo misjonskirke Betlehem og Til Helhet, ble vi oppmerksomme på et vedtak i vårt Hovedstyre som ikke var blitt fulgt opp.

I 2016 hadde Hovedstyret på dagsorden en gjennomgang av hvilke organisasjoner vi var medlem av. Det ble da fattet et vedtak som sier at «organisasjonsmedlemskap tegnes primært i økumeniske organisasjoner av nasjonalt eller internasjonalt omfang som er viktige for Misjonskirken Norges oppdrag».

Nettverket Til Helhet hører ikke til i denne kategorien. Det har vært vår intensjon å effektuere en utmeldelse av Til Helhet i lang tid, men så har ikke skjedd før nå.

Vi vil samtidig understreke viktigheten av økumenisk samarbeid og vil være tydelige på at Misjonskirken Norge også i fortsettelsen vil være en aktiv samarbeidspartner i økumeniske organisasjoner i fremtiden.

Øyvind Haraldseid
Generalsekretær i Misjonskirken Norge

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X