BØNNEDAG 1. MARS: Komiteen i Slovenia for kvinnenes internasjonale bønnedag har i år forberedt innholdet i bønnedagen. «Kom, alt er ferdig» er overskriften for bønner og tale. (Foto: Tanja Povsnar)


Kvinner ber i hele verden!

– Dette oss en unik anledning til å bære hverandre fram i bønn, sier Erna Søgaard Ultvedt som er pastor i Misjonskirken Kråkstad. De er en av vertsmenighetene for Kvinnenes internasjonale bønnedag som er fredag 1. mars.

Misjonskirken Kråkstad er sammen med Den norske kirke om arrangementet i Kråkstad. I flere år har kvinnene her hatt dette i sin kalender, første fredag i mars hvert år. Så er dette fastlagt, forteller Erna Søgaard Ultvedt.

Hun synes det alltid er positiv å møtes til bønn. På Kvinnenes internasjonale bønnedag står kvinner sammen i bønn i 170 land eller regioner.

Pastor Erna S. Ulvedt i Misjonskirken Kråkstad (foto: Trond Filberg)

– Dette oss en unik anledning til å bære hverandre fram i bønn, og på denne måten stå sammen for kvinner som lever utsatt og med vanskeligheter, sier Erna. I år er det kvinnene i Slovenia som har ansvaret for innholdet.

Opplever at vi står sammen
– Som tidligere misjonær i Colombia, hvor jeg også fikk arbeide med kvinner, så er dette utrolig flott å få være med på. Jeg ser alltid fram til å tale ved en slik anledning. For med all informasjon og materiell vi får fra arrangøren, så både kjenner og opplever vi at vi «er sammen med» kvinner rundt vår ganske jord! Dette er rikt og givende, sier Erna.

Hun taler i samlingen som skjer på kvelden i Misjonskirken Kråkstad, og det er Yvonne Røed som leder, mens pianist er Hanna Andersen. Misjonskirken Drammen og i Horten er misjonskirken vertskap for tilsvarende arrangementer for årets bønnedag. Andre steder i landet er det menigheter i andre trossamfunn som åpner dørene for bønnedagen.

Støtter kvinnene
– Kvinnene i Slovenia er gjenstand for forbønn verden over. Det vil de både kjenne og merke! Vi, sammen med mange i Norge, vil også samle inn penger slik at de kan få hjelp til forebyggende arbeid, forteller Erna.

I Slovenia sliter mange med traumer og depresjon etter forhold som har hatt negativ innvirkning på både individ og samfunn: alkoholisme, rusmisbruk, vold i familien, skilsmisser, selvmord og traumer etter krig og politisk usikkerhet. Kvinnene er særlig utsatt og må bære tunge bører for familiene sine.

(Trykk på bildet for større versjon)

Inviterer til fest
– Jeg ville male to ting inn i bildet: landet Slovenia og den bibelske fortellingen om det store gjestebudet (Lukas 14: 15-24), som blir brukt i gudstjenesten, forteller årets kunstner for bønnedagen, Rezka Arnuš.

Hun forklarer nærmere hva maleriet inneholder:

– Øverst i bildet er det gående kvinner i tradisjonelle slovenske drakter. Det halvsirkelformede ornamentet med tradisjonelt slovensk broderi, forestiller et bord med kaken «potica», druer og vin. Som et uttrykk for kjærlighet er bordet pyntet med et licitar-hjerte. Nederst er det barn fra samfunnets ytterkanter invitert til fest. En hjemløs kvinne bærer et barn i armene. En blind kvinne og en døv kvinne søker kontakt – og ei jente med spasmer viser at hun tar imot invitasjonen med glede.

Rezka Arnuš

Kunstneren har selv sterkt svekket syn medknapt 5% av normalt syn når lyset er sterkt nok. Hun ble kjent med Kvinnenes internasjonale bønnedag i 2017 da hun ble bedt om å være med på et kunstseminar for Bønnedagen 2019.

Av Trond Filberg

Bønner for 1. mars 2019:

Gud, vår Far, du som er historiens Herre, i elleve hundre år har folk i Slovenia kjent deg. Du tar imot oss, og i din kjærlighet har du dekket bord for oss alle. Du ber oss åpne hjerter og hjem for dem som ennå ikke har et bord å sitte ved. Jesus Kristus, Guds sønn, ditt ord skaper under blant oss. Du gir oss mot til å vise kjærlighet. Hellige Ånd, før oss med disse gode gaver sammen i enhet tross alt som skiller.

Gud, vi takker deg for det slovenske folket. De har kommet gjennom mange vanskeligheter i historien, men er stolte av landet sitt. Hjelp dem å være åpne for andre og ta imot alle som kommer til dem i nød.

Gud, vi takker deg for alle besteforeldre som støtter de unge familiene, tar vare på barnebarna og deler troen med dem. Hjelp oss å se og respektere de eldre i samfunn og nabolag og støtte dem når de trenger det.

Gud, vi takker deg for at du hjelper oss å knytte økumeniske bånd og skape samarbeid med mennesker som har en annen tro. Lær oss å respektere ulikheter og glede oss over rikdommen vi får gjennom disse relasjonene.

Fakta om Kvinnens internasjonale bønnedag

  • Ble startet av kvinner i USA i 1887 på grunn av nøden blant immigranter og etterkommere av slaver. Kvinner fra ulike kirkesamfunn samlet seg om en felles bønnedag for disse. Noen år senere ble det satt fokus også på globale utfordringer.
  • I 1920 sendte den amerikanske komitéen et opprop til kristne kvinner over hele verden om å komme sammen i bønn første fredag i fasten. De fant felles bønneemner og samlet inn kollekter. Etter noen år ble det vedtatt å benytte den første fredagen i mars som bønnedag. I dag er det om lag 170 land eller regioner som deltar.
  • Bønnedagen knytter ulike etniske grupper og tradisjoner sammen i et tettere fellesskap. Det gir økt forståelse for hverandre, og bønnedagen er en stor markering av at kvinner i hele verden stadfester sin tro på Jesus Kristus – og deler håp og bekymringer, gleder og sorger med hverandre.
  • Karin Holt leder Bønnedags-komitéen i Norge. Bibelselskapet distribuerer programmene, og har ansvar for regnskapet for bønnedagens norske komite. Norges Kristne Råd har ansvaret for nettsiden.

Markere dagen lokalt? På denne nettsiden finner du aktuell for materiell og informasjon.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X