CALARASI: Støtten fra Norge hjelper barn og unge til skolegang med skyss, leksehjelp og næringsrik mat. (Foto: Naomi Curwen)


Takker for norsk giverglede

Julekampanjen «Et lys for folket» satte fokus på arbeidet som skjer i vår søsterkirke i Calarasi, sør i Romania. Innsamlingen skapte mye engasjement i Norge!

Givergleden fra enkeltpersoner og misjonsmenighetene førte til at 238 000 kroner går til det gode arbeidet i Romania. Menighetene stod for 37% av totalt innsamlet beløp, mens gavene fra enkeltpersoner utgjorde 63%.

Takk for samarbeidet 

Daniel Banu

– Dette har vært et godt år hvor mye bra har skjedd, sier pastor Daniel Banu i Calarasi. Han er veldig glad for all støtten gjennom flere år fra Norge. Det har gjort at de nå gjennomførte det første kullet med bibelskolen. De har også hatt en fin tid med den unge generasjonen.

– Takk så mye for vår relasjon og samarbeidet framover, sier Daniel til giverne og misjonsvennene i Norge.

Berører lokalmiljøet

De innsamlede pengene har allerede bidratt til en lyspunkter i Calarasi. Søsterkirken i Calarasi hadde en stor matutdeling i forbindelse med julen, men dette er bare en liten del av det gode arbeidet de bidrar med i sitt lokalsamfunn.

-Denne gode innsamling har gitt oss mulighet til å fullføre planlagte mål, men også ført til en ekstra innsats i Calarasi, sier Jon-Arne Hoppestad som er leder for internasjonal avdeling i Misjonskirken Norge. Han uttrykker stor takknemlighet for responsen fra menigheter og enkeltgivere.

Jon-Arne Hoppestad

– Gavene går i hovedsak til å hjelpe fattige barn og unge til leksehjelp, mat og skoleskyss. Ungdommene som får skoleskyss hadde neppe fortsatt på skole uten denne støtten, sier Jon-Arne.

Tett og ærlig kontakt

-Vi føler at vi blir tatt veldig godt imot i Calarasí, og samarbeidet bygger på åpenhet og gjensidig respekt, sier Jon-Arne og understreker at vi har veldig god kontakt med menighetene, både gjennom flere årlige besøk, men mest gjennom ukentlig kontakt på telefon og sosiale medier.

– Vi forsøker å være både samtalepartner, brobygger og pådriver, hele tiden med det målet for øyet å utvikle gode, trygge og selvstendige lokale ledere.

– Vi jobber med misjon og bistand i land og kulturer som er veldig annerledes enn vår egen, noe som også viser seg i ulike utfordringer. Det beste vi kan gjøre er å være tro mot det vi står for, ærlige når vi er uenige, men over alt overbærende med hverandre, understreker lederen for vårt internasjonale arbeid.

Av Trond Filberg

Støtt arbeidet i Calarasi.
Gi en gave nå.

Fylket Calarasi i Romania har den høyeste prosentandelen elever som ikke fullfører videregående skole i landet. Selv om skolegang i utgangspunktet er gratis, koster det likevel penger for transport, klær eller uniform og skolemateriell. De sosiale og økonomiske utfordringene i Romania går særlig utover barna, som ofte ikke får mulighet til å fullføre skolen. Dette ønsker vi å gjøre noe med.

Les mer om arbeidet som Misjonskirken Norge støtter i Romania.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X