MØTE MED KIRKELEDERNE: Viggo Koch (bak t.v.) og Jon-Arne Hoppestad (bak t.h) sammen med noen av lederne for de ulike avdelingene i vår søsterkirke Kongos Evangeliske Kirke.


Ansatt nye evangelister

På oppfordring fra vår søsterkirke, Kongos Evangeliske Kirke, har Misjonskirken Norge valgt å støtte et evangeliseringsarbeid blant Teke-folket i Kongo. Det er ansatt fire evangelister til å jobbe med denne satsingen.

Teke er den nest største folkegruppen i Kongo, og holder til i et område midt i landet. Det er ikke et unådd folkeslag, men vår søsterkirke ser behov for å fornye forkynnelsen i området. Noen gamle tradisjoner og religiøse praksiser blandes med evangeliet om Jesus, og vår søsterkirke ønsker å på nytt sette fokus på hva evangeliet egentlig er og hvordan troen på Jesus ser ut i hverdagen.

Omreisende evangelister

-Vi har ansatt fire nye evangelister i fulltidsstilling, forteller visepresidenten i Kongos Evangeliske Kirke, Guy Loko Elenga (bildet). De skal reise rundt og være noen uker på hvert sted for å forkynne evangeliet på nytt. Misjonskirken Norge har sagt at vi ønsker å støtte denne satsingen.

I flere år har vi støttet et evangeliseringsarbeid blant urfolk langs Kongofloden nord-øst i landet. Det er et uveisomt område og deler av støtten har gått til båtmotorer og annet utstyr som trengs for å komme seg fram. Dette arbeidet for å dele evangeliet og plante nye menigheter blant urfolket vil fortsette, i tillegg til ny satsing på evangelisering blant Teke-folket sentralt i landet.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X