FRIVILLIG TJENESTE: Søndag 16. juni hadde Misjonskirken Drammen både dåp og utsending for Carina Haraldseid. Til høsten reiser hun på frivillig tjeneste til Hong Kong. Silje Fuglestad Solli (t.v) , pastor Øyvind Slåtta (bak) og Internasjonal leder Jon-Arne Hoppestad (t.h.) ledet menigheten i forbønn for Carina og året som ligger foran.


Ny utsending til Hong Kong

Internasjonal avdeling har over lenger tid hatt samtaler med vår søsterkirke i Hong Kong om å starte et utvekslingsprogram for unge frivillige, lignende det vi har i Colombia. Nå er muligheten der og Carina Haraldseid reiser etter sommeren, som vår første utsending på frivillig tjeneste til Hong Kong.

-I dag skal vi få være med på to ting Jesus ba oss gjøre i misjonsbefalingen, både døpe og sende ut, forteller pastor Øyvind Slåtta til alle som har møtt opp til sommerfest i Misjonskirken Drammen, søndag 16. juni. Nitten år gamle Carina Haraldseid ble døpt og til høsten skal hun tilbringe et år i internasjonal tjeneste. Det rører hele menigheten at en ung voksen ønsker å bruke et år av livet på noe Gud har lagt henne på hjertet.

-Jeg ville gjøre noe annerledes etter videregående og synes opplegget Misjonskirken Norge hadde for frivillige virket spennende, deler Carina fra scenen. Jeg vil komme tettere på Jesus, er interessert i å lære og ønsker å hjelpe og være en ressurs for andre, forteller hun videre. -Sist vi hadde en utsending fra Misjonskirken Drammen var på slutten av 90-tallet, så dette er veldig gøy, forteller pastor Øyvind Slåtta.

Carina Haraldseid tilhører Misjonskirken Drammen og bidrar gjerne i lovsangsteamet når hun har mulighet.

Skal til Sverige, Thailand og Hong Kong

Carina tilbragte seks år av barndommen som misjonærbarn i Japan. Hun har stor interesse for menneskerettigheter og sosial rettferdighet og gleder seg til å bruke et år på å lære mer om en ny kultur og internasjonalt arbeid. -Jeg tror dette kan gi meg verdifull erfaring jeg kan få stor nytte av i fremtiden, deler hun. Hun er spent på hva som venter henne i Hong Kong, men først skal hun delta på et opplegg til disippel- og misjonsskolen Apostlenes gjerninger 29 (Apg. 29), i regi av vår søsterkirke i Sverige. Ved Apg. 29 vil Carina få et for- og etterkurs med god undervisning, og en tre måneders misjonsreise til Thailand. Etter disse forberedelsene går turen videre til Hong Kong i desember, der hun skal delta i menighetsarbeidet og det diakonale arbeidet til vår søsterkirke MCCHK (Mission Covenant Church of Hong Kong). Carina vil formidle fra tjenesten i Hong Kong via blogg, og vi gleder oss til å følge henne og bli bedre kjent med arbeidet til en av våre søsterkirker gjennom det hun forteller!

Tekst og foto: Naomi Curwen


Frivillig for Misjonskirken Norge internasjonalt
Vil du erfare en ny kultur, lære språk og utfordre din egen komfortsone? Vil du bidra til noe meningsfullt for andre, og lære mer om menighetsarbeid og sosialt arbeid? Da bør du søke om å være frivillig i Misjonskirken Norges internasjonale arbeid! Les mer om mulighetene vi tilbyr unge mellom 18 og 25 år her.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X