UNG-LEDERE: Svein Aksel Nakkestad og Helene M. Gundersen i Misjonskirken Ung har ansvar for over 700 barn og unge på Liv & Vekst sommerfestival. (Foto: Stein Gudvangen, KPK.)


Bibelen til de unge

Ungdommer leser Bibelen digitalt, men mange har likevel nokså lite peiling på den. Det vil Misjonskirken Ung gjøre noe med.

Sommerens tema er ganske enkelt «Bibelen». Målet er å få deltakerne til å tenke at Bibelen er noe mer enn bare en gammel bok.

– Mange tenker nok at Bibelen ikke er relevant for dem, så vi vil avkrefte en del myter så ungdommene kan oppdage Bibelen som Guds ord og få tillit til den. Det er få som har med seg bibel. Det er unormalt, så de må faktisk få lære å ta Bibelen i bruk, og ta den med på møte og bla i den. Selv om mange leser Bibelen på mobilen og har den med seg på den måten, merker vi at det er veldig varierende bibelkunnskap, sier Nakkestad.

I fjor valgte de å dele ut Bibelen fysisk på Liv & Vekst fordi de ser at det bidrar til økt konsentrasjon å bla i papirutgaven.

UNG har laget leseplan

De reklamerer også gjerne for den digitale bibelleseplanen Misjonskirken Ung har utviklet og som ligger på bibel-appen YouVersion.

– Bibelleseplanen er det flere tusen som har tatt i bruk, og den er et fint supplement til den fysiske boka, forteller Nakkestad.

– Målet er at de blir kjent med Bibelen slik at de kan lære å bruke den etter leiren. Vi ønsker at de kommer hit og har en god leiropplevelse med ledere som ser dem og investerer i dem, og at de treffer venner de kjenner fra før og får nye venner. Og alt arbeidet vårt handler om å bidra til at ungdommen får en levende tro, sier Helene M. Gundersen.

Foto av ungdommer på leir - tautrekking.

STEVNESOMMER: Ungdom preger Liv & Vekst-stevnet i Stavern, hvor åndelige og kroppslige aktiviteter går hånd i hånd. Foto: Stein Gudvangen, KPK.

Flest under 18 år

Om lag 57 prosent av deltagerne på Liv & Vekst sommerfestival er under 18 år. Tilbudet til barn og ungdommer er omfattende.

Generalsekretær Øyvind Haraldseid i Misjonskirken Norge sier til Kristelig Pressekontor at dette trolig avspeiler noe av veksten i kirkesamfunnet som har plantet flere menigheter det siste tiåret og ser en foryngelse i mange forsamlinger.

Av omkring 1300 deltakere er rundt 720 barn og unge. Av dem igjen er nesten 350 med på ungdomsleirene. Det er så mange at de har sett seg nødt til å dele opp tilbudet til ungdomssegmentet.

Delt opp Stagedive

I år er det første gang Misjonskirken Ung har så skreddersydde tilbud til ulike grupper tenåringer og unge voksne. 13-åringene samles på Jump Stagedive, mens Camp Stagedive er for dem som er 14 og 15. Across er tilbudet til dem fra 16 år og oppover.

Noe av programmet er felles for alle, noe er felles for Jump- og Camp-deltakerne, mens noe er felles for Camp Stagedive og Across. Alle tre aldersgrupper har noe felles, men også mye helt for seg selv.

– Vi er blitt mange, men den viktigste grunnen til oppdelingen, er ikke deltakerantallet, men at vi fokuserer på målgruppene. Hovedgrunnen er at noe av programmet vårt har skutt over hodet på de yngste. De som akkurat er blitt tenåringer og er på vei fra barneskolen til ungdomsskolen, trenger å bli ristet sammen med andre på samme alder. 13-åringene får et tilpasset innhold, og vi merket alt på det første kveldsmøtet at det var en helt annen ro enn før, sier Svein Aksel Nakkestad som er daglig leder i Misjonskirken Ung.

Kontakten med litt eldre forbilder er også ivaretatt, blant annet ved at de fleste lederne selv er unge voksne som bruker sommerleiren som en ledertreningsarena.

– Alle er med i mindre grupper og har alltid noen ledere de kan forholde seg til, sier Helene M. Gundersen som er arrangementskonsulent i Misjonskirken Ung og ansvarlig for ungdomsleirene.

Av Stein Gudvangen, Kristelig Pressekontor (KPK)

Teltleiren til ungdommene i forkant av Stavern Folkehøyskole i Stavern. (Foto: Trond Filberg)

Misjonskirken UNG har utviklet
bibelleseplaner som er
tilgjengelig med en app
.

Foto web-banner for festivalen

Bibelen er hovedtema for årets sommerfestival.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X