Julehilsen fra Øyvind og Svein Aksel.


En tid for å rydde plass

Vi vil så gjerne samle oss om det aller viktigste og rydde unna det som tar fokus bort fra det mest sentrale.

For et par år siden, da Øyvind flyttet, satte han først alle sakene i den nye garasjen. Enkelte røster tvilte på om han ville få inn bilen i garasjen med det første, men heldigvis gikk det ikke mange dagene før ting hadde funnet sin plass i det nye huset.

«Nå må vi rydde i garasjen så vi får plass til bilen», sa en kollega for noen dager siden. Han hadde ikke flyttet. Det var en refleksjon på et mer overordnet plan, og bilen var en metafor.

Fra mai og fram til i dag har vi begge to, sammen med ledergruppa, menighetsrådgivere og representanter fra Hovedstyret, reist til alle deler av landet og innbudt til samtaler om «fremtidsdrømmer for Misjonskirken Norge». Det har vært en spennende reise med gode og viktige samtaler. Takk til alle dere vi har møtt og takk for alle gode innspill.

På en måte kan man si at dette også handler om å «rydde garasjen for å få plass til bilen». Vi vil så gjerne samle oss om det aller viktigste og rydde unna det som tar fokus bort fra det mest sentrale. For Misjonskirken Norge handler dette om «Guds barns enhet og menneskers frelse».

En av de gode bevegelsene vi har sett i 2019 er at nye generasjoner ledere utrustes til tjeneste. Over 340 deltakere fra våre menigheter var på konferansen «Gi Jesus Videre» og over 180 deltagere på UNG Lederskole. Dette er tydelige tegn på at vi rigger oss for at større ting skal skje. Vekst2020 er bare starten.

Vi vil utfordre alle til å være med å be for den videre prosessen, den kommende generalforsamlingen og for festhelgen «Moment2020» i april.

«Å rydde garasjen» er også det den enkelte av oss trenger å gjøre fra tid til annen i forhold til eget liv. «Garasjen» kan fort bli så full at det ikke gir rom for selve livet. Dette er vel også en god beskrivelse av jula. Den kan lett bli så full av tradisjoner, arrangementer og ting at julens innhold ikke finner sin plass.

Vi hilser dere med noen vers fra Matteus evangelium 2, 10-14:

Engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i!»

Framfor alt vil vi takke dere inderlig for året som nå snart ligger bak og den store innsatsen dere alle har gjort for Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG i året som har gått. Dernest vil vi ønske dere alle en velsignet julehøytid og et godt nytt år!

Julehilsen fra

Øyvind Haraldseid     Svein Aksel G. Nakkestad 
Generalsekretær         Daglig leder

Foto: Trond Filberg

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X