FASTEAKSJONEN: – Når vi som kristne sammen går dør til dør og samler inn penger, viser det at det er noe vi står sammen om, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp. Han tilhører selv Misjonskirken Nesodden. (Foto: Kirkens Nødhjelp)


Flott anledning for felles innsats

Fasteaksjonen er en flott anledning for felleskirkelig innsats, sier Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp. Det erfarer de i Skien. I dag er det askeonsdag, første dagen i fastetiden.

– Å gå sammen om Fasteaksjonen lokalt, på tvers av kirkesamfunn, er en flott anledning for menighetene å gjøre noe praktisk sammen for mennesker i nød, sier Dagfinn Høybråten som er generalsekretær i Kirkens Nødhjelp som er en felleskirkelig organisasjon. Misjonskirken Norge og Baptistsamfunnet er blant de mange som står bak organisasjonen.

Dagfinn oppfordrer alle menigheter, på tvers av kirkesamfunn, til å samarbeide lokalt om fasteaksjonen.

– Sammen møter vi Ola og Kari Nordmann over hele landet, og inviterer dem til å være med i kampen for en rettferdig verden. Når vi går dør til dør og samler inn penger, viser det at det er noe vi står sammen om, sier Dagfinn Høybråten som selv tilhører Misjonskirken Nesodden.

– Ta i bruk fasteaksjonen som en mulighet til å gjøre noe sammen i deres lokalsamfunn for rettferdighet, sier (fra venstre): Vidar Bergsland og Birgit Andersen Skien baptistmenighet, Lars Frønes Gjerpen menighet, Anne Marie Tempelen Gimsøy og Nenset menighet, Nils Ofstad i mannsgruppa i Skien menighet og Siri Seltveit Danielsen fra Skien kirkelige fellesråd.

Fasteaksjon sammen i Skien

I Skien mobiliserer baptistmenigheten og menigheten i Den norske kirke sammen til fasteaksjonen. Dette er en tradisjon de har holdt i sammen så lenge de kan huske, forteller Vidar Bergsland, pastor i Skien baptistmenighet.

– Samarbeidet er til stor gjensidig glede og nytte. Jeg tenker alle saker som vi som menigheter kan vise at vi står sammen om, som en enhet, er en veldig god fortelling til mennesker utenfor det kirkelige miljøet, sier Vidar. Han opplever at å arbeide sammen og knytte kontakt med hverandre på tvers av kirkegrensene, rett og slett gjør godt.

Vidar Bergsland

Barnepastor i baptistmenigheten, Birgit Andersen, er også engasjert.

– Dør til dør-aksjonen gjør vi sammen med menigheten i Den norske kirke. Undervisningen av konfirmantene våre gjør vi selv. Undervisningsmateriellet fra Kirkens Nødhjelp har vi stor glede av. Superhelt-materiellet bruker de i barnegruppene, og regnbue-materiellet er med i alle gudstjenestene i fastetiden.

– I år ønsker vi også som konfirmantgruppe å arrangere noe under kirkekaffen søndag 29. mars. Det vil gi penger til fasteaksjonen, forteller Birgit.

Torbjørn Glenna, pastor i Skien misjonskirke, forteller at de også er med på det som skjer felles i Skien.

Foto av Torbjørn Glenna.

Torbjørn Glenna

– Vår deltagelse er at våre konfirmanter og ledere deltar på fasteaksjonen. Vi stiller opp og samler inn penger med bøssene, forteller Torbjørn.

Andre misjonskirker som har registrert seg for å delta i fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp er Oslo misjonskirke Betlehem, Randesund misjonskirke, Gjerpen misjonskirke og Tønsberg misjonskirke. Misjonskirken Norge har Guds barns enhet og menneskers frelse som sin visjon. Felleskirkelige initiativ og samarbeid er derfor i tråd med kjernen av det vi som fellesskap står for.

Av KN og Trond Filberg

Hva er fasten i vår tid?

Sist søndag, 23. februar, var det førfastesøndagen, fastelavn. I dag, 26. februar, er det askeonsdag. Det markerer starten på fastetiden som varer i 40 dager til og med påskeaften. Søndagene regnes ikke som fastedager.

Faste for kristne er ikke en lovisk handling som kreves eller skal skje til bestemte tider. Men mange kristne bruker fastetiden før påske til å fordype seg i bønn, gjerne ved å avstå fra noe i hverdagen, så man har tid og rom for nettopp å be. Kristne bruker også anledningen til å avstå fra saker til seg selv, og i stedet ha oppmerksomheten rettet mot Jesus og mennesker omkring seg som trenger en hjelpende hånd.

Jesus var selv i faste før han startet sin tjeneste (Lukas 4), og han omtaler fasten som noe vi skal gjøre i det skjulte, og ikke bruke det for å vise oss fromme for andre (Matteus 6, 1-6 og 16-18). Ydmykhet, uselviskhet og kjærlighet er derfor nøkkelord i fasten.

Menigheten i Antiokia opplevde at mens de holdt gudstjeneste og fastet, åpenbarte Den hellige ånd seg på en spesiell måte. De fikk bekreftelse på å velge ut medarbeidere for et oppdrag Gud hadde for dem (Apg. 13, 2-3). Det ligger ingen automatikk i fasten, men vi kan si den kan være en veirydder for å lytte til Guds stemme.

Dette er noe kristne bør leve etter alle dager, ikke bare i en periode. Samtidig kan fastetiden minne oss om Jesu ord og utfordring i hvordan vi skal leve. Fastetiden avsluttes i påsken med Jesu død og oppstandelse. Han ga seg selv til oss for at vi kan få evig liv. Hva gir vi videre? Hvordan kan vi bruke fastetiden?

Av Trond Filberg

(Foto: Adobe-lisens, redigert tekst av MKN)

Bøssebærer Dagfinn Høybråten.

Årets fasteaksjon til Kirkens Nødhjelp har fokus på vannmangelen i Etiopia. Materiell og informasjon forteller historier fra KNs prosjekter i Beseko, sør for hovedstaden Addis Abeba.

En av historiene handler om en ung gutt som kunne starte på skolen fordi de fikk rent vann (klikk her).

Innsamling med bøsser skjer 29.-31. mars 2020. Fasteaksjonen er Norges nest største innsamlingsaksjon, som engasjerer over 40.000 bøssebærere i hele Norge.

Menigheter og enkeltpersoner kan engasjere seg som bøssebærere og givere i fasteaksjonen. Les mer her.

Fasteaksjonen.no

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X