BE SAMMEN: Eget opplegg for å be sammen i hjemmet for søndagens felleskirkelige bønnedag, 22. mars. (Illustrasjonsfoto lisens MKN/Stock)


Søndag er det felles bønn på nett

Søndag 22. mars samles kirkene i Norge til en felles nasjonal bønnedag, ledet med direkte eller filmopptak via internett. I over tolv timer fra klokken ni om morgenen er det elleve forskjellige trossamfunn som leder i bønn.

I tillegg er det et opphold klokken 11.00 når gudstjenester på NRK og menigheters egne livesendinger pågår. Klokken 16.00 er det familiesamling med Søndagsskolen Norge, med Søren Nielsen og hånddukkene Jonas og Julie. Kl. 18.30 er det generalsekretær i Misjonskirken Norge, Øyvind Haraldseid, som leder i bønn.

Erhard Hermansen i Norges Kristne Råd (Foto: KPK)

– Sammen kan vi vende oss i bønn til håpets Gud, og legge oss selv, hverandre og alt liv som er truet til håpets og kjærlighetens Gud. Sammen skal vi komme igjennom dette, sier generalsekretær Erhard Hermansen i Norges Kristne Råd. Han er initiativtaker og leder selv i bønn på kvelden.

Andre som leder i bønn denne dager er blant annet Egil Elling Ellingsen i IMI-Kirken, Øystein Gjerme i Pinsebevegelsen, Per Bradly i Metodistkirken og Anne Mari Schiager Topland i Frikirken.

Vil be for syke og flyktninger

Hermansen tenker også på den internasjonale situasjonen i pandemien, og han er særlig opptatt av flyktningene.

– Vi vet også at koronasmitten er kommet til flyktningleirene, og at barn og voksne i en allerede svært vanskelig situasjon, får enda en byrde å bære. De er uten tilgang på den hjelp og støtte vi får her i Norge. La oss også be for dem – og for syke og smittede, for nasjonale ledere og helsepersonell, sier han.

På nettsiden for bønnedagen er det flere konkrete bønneemner og skrevne bønner. Det er også et eget opplegg for barn for å gjennomføre en bønnesamling hjemmet.

Av Trond Filberg

Kirkene sammen

Her er oversikt og informasjon om bønnedagen søndag 22. mars – klikk her til nettsiden «Kirkene sammen».

Facebook-side for bønnedagen.

Facebook-side til Norges Kristne Råd.


Se gudstjenester på nett:

Oversikt på livesendinger fra misjonsmenigheter – klikk her.

Gudstjeneste fra Elverhøy kirke (NRK TV) – klikk her.

Bønn om håp og styrke

Kjære Gud, vi ber om håp og styrke i denne merkelige og vonde tiden.

Trøst alle som er syke, og se særlig til dem som er i livsfare.

Vi ber om tålmodighet og utholdenhet for alle dem som sitter i karantene.

Vær nær hos alle ensomme.

Hjelp oss å bruke vår fantasi godt, så vi kan holde sammen, selv om vi ikke kan være sammen.

Vern vårt helsepersonell mot fare.

Gi landets og verdens ledere vilje og mot til å gjøre det beste for alle mennesker. Vis dem den rette vei.

Gud, vi ber i tillit til din kjærlighet og barmhjertighet.

Amen


Bønneemner fra ungdommen – klikk her.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X