ANSGARSKOLEN: Det er for tiden stor byggeaktivitet på skolen. Samtidig er studie- og arbeidssituasjonen for elever og ansatte preget av tiltakene mot koronaviruset. (Foto: Trond Filberg)


Stor byggeaktivitet mens elever må være hjemme

Mens de fleste elever og ansatte holder seg helt borte fra campus på Ansgarskolen på grunn av koronaviruset, er det stor aktivitet på byggeplassen. Det er derfor langt fra en normal vår i skolens drift.

– Det har vært mye arbeid med kriseberedskap denne første tiden etter virusutbruddet, men det har fungert veldig bra takket være supre ansatte som gjør sitt beste for å tilrettelegge. Det meste av skolevirksomheten påvirkes av koronapandemien samtidig som vi fortsetter å jobbe på litt andre måter enn før, forteller Ingunn Folkestad Breistein (bildet), rektor på Ansgarskolen.

– Vi har stengt campus, men ikke skolen, sier rektor Ingunn F. Breistein. (Foto: KPK)

Ansgarskolen stengte sine undervisningslokaler for studenter og elever fra torsdag 12. mars kl. 16.00, etter at myndighetene påla å stenge alle skoler i Norge. Det er likevel full undervisningsaktivitet på skolen, men i helt andre former. Det er tomt for folk, og de digitale verktøyene er tatt i bruk for fullt.

Måtte avlyse turnéen

– Jeg er imponert over alle lærerne som nå bruker all sin kreativitet til å undervise bibelskoleelever og høyskolestudenter uten at de er sammen i klasserommet, skryter rektoren.

– Til vår store sorg måtte vi avlyse 10-dagers turnéen som er årets høydepunkt for mange av bibelskoleelevene. De fleste elevene har nå valgt å reise til sine hjemsteder, men noen bor fortsatt på studenthjemmet. Der har vi laget strenge regler for å unngå smitte.

– De siste dagene har vi hatt fullt fokus på hvordan vi skal tilrettelegge eksamensavviklingen uten studenter på campus. De fleste av våre eksamener er allerede digitale, men sammen med resten av høyskoleverdenen jobber vi med hvordan den enkelte eksamen skal foregå, forklarer Ingunn.

Alle ansatte er oppfordret til å jobbe fra hjemmekontor. Noen jobber fortsatt på skolen, men sitter langt fra hverandre i cellekontorer og følger alle hygieneråd. Møter skjer gjennom videomøter på internett og digitale plattformer.

Hvor lenge skolen skal være tom for elever og normal skolegang avhenger av myndighetenes pålegg. Informasjonen gitt nå er at alle skoler og utdanningsinstitusjoner skal holde stengt til etter påske.

Hovedbygget får to etasjer helt til biblioteket. (Foto: Trond Filberg)

Stor byggeaktivitet

Mens elever og ansatte jobber via internett og på mange ulike steder, er det stor aktivitet på bygningene. Utbyggingen av Ansgarskolen startet for fullt i februar, med nedrivning og sprengningsarbeider. Innvendig måtte kontorer flyttes, resepsjonen har inngang ved biblioteket, og spisesalen er mindre og har ny inngang. I mars har de satt opp nye konstruksjoner, med stål og betong.

Det blir 1 460 nye kvadratmeter bruksareal på skolen, og 720 kvadratmeter blir renovert av eksisterende lokaler. Av tomta er fotavtrykket økt med om lag 400 nye kvadratmeter. Over kantineområdet i hovedbygget bygges det nå en hel etasje med to trappenedganger. Innover i gårdsrommet mot kapellet, blir det noe tettere mellom bygningene.

– Vi ble forsinket med to uker i starten, men det har vi nå tatt igjen, forteller Terje Simonstad som er byggeleder. Til daglig er han vaktmester og driftsleder på Ansgarskolen.

Terje Simonstad er byggeleder på Ansgarskolen. (foto: Lasse Eid)

Mer plass til studentene 

– Første etasje får doblet areal i kantina som utvides med nytt storkjøkken. Inngangsparti utvides med vrimleområde og studieplasser til studentene som plasseres rundt kantina, forklarer Terje. Ansgarskolen ønsker at studentene kan bruke mye tid på studiene, og da kan byggene være et hjelpe middel til dette. Derfor satses det på større, sosiale soner.

Over kantine kommer det et nytt klasserom som skal innredes for interaktivlæring med fleksible innredninger. Rundt klasserommet blir det ti nye grupperom som kan brukes av elevene. Denne etasjen vil også inneholde fem kontorer tilpasset musikkseksjonen med god lydisolering.

– I kjelleren bygger vi fem lydtette rom som musikkstudentene kan øve og ha samspill i. Utvidelsen vil dekke mange etterlengtede behov, samtidig som vi bygger for framtiden, sier Terje engasjert.

– I andre etasje bygger vi mye nytt, også for ansatte. Det blir personalgarderober, 15 nye cellekontoer og 12 kontorplasser i åpent landskap, samt et tilhørende lærertorg, sier han.

Ferdig i løpet av året

Hørselvern er tilgjengelig for besøkende på biblioteket.

Byggelederen berømmer fleksibiliteten til ansatte og studenter. Hørselvern henger framme på aktuelle steder, og flere ansatte har måttet pakke sammen kontoret og flyttet midlertidig andre steder.

– Det er et stort og krevende prosjekt, særlig fordi vi har vanlig drift samtidig som byggingen skjer, sier Terje. Etter nedstenging av skolen på grunn av koronasmitten, er det imidlertid blitt langt færre som bruker skolens lokaler. Det gjør byggearbeidet lettere.

Etter påske skal de starte innvendig etter at råbygg er satt opp, og planen er at alt i første etasje skal være ferdig innen juni. Ved utgangen av året skal hele byggeprosjektet være gjennomført.

Av Trond Filberg

Hele byggeprosjektet på Ansgarskolen har som mål å være ferdig innen årets utgang. Bildet er tatt i mars 2020. (Foto: Trond Filberg)

Ansgarskolen som eies av Misjonskirken Norge, består av to skoler; Ansgar bibelskole og Ansgar høyskole.

Høyskolen tilbyr studier i teologi, psykologi, musikk og interkulturelle fag.

Bibelskolen har linjene disippel, dans, musikk, KRIK og Crew.

Nylig skiftet skolen ut sine logoer. Denne logoen er felles for hele skolen.

Ansgarskolens informasjonsside om korona – klikk her.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X