Hender som ber

Av Anne Hansli

Menighetsplanter på Fornebu og
administrasjonskonsulent i Misjonskirken Norge

Jesus, forstørr hjertene våre

Vår bønn må være at vi ser menneskene rundt oss slik Jesus ser dem

«Å være medfølende bringer oss nærmere andre og gir oss muligheten til å gi vårt beste for å hjelpe andre med ydmykhet og nærhet. Hver gang vi bryr oss om noen som trenger det, forstørrer vi vårt hjerte og tilbyr den andre oppriktig hjelp»

Dette avsnittet kom jeg over på nettsiden utforsksinnet.no. Misjonskirken Norge har i Vekst 2020 brydd seg om andre og våre hjerter har blitt forstørret til å nå enda flere mennesker med evangeliet. Det å ha fokus på menighetsplanting utvider hjertene til både enkeltpersoner og menigheter slik at flere får høre evangeliet om Jesus Kristus.

I Matteus 9, 35 leser vi om Jesus som vandrer rundt i byene og landsbyene og er der folk er. Han underviser i synagogene, forkynner evangeliet og helbreder syke. Jesus er der folkene er og det virker som at det gjør noe med han – alle disse møtene med de ulike menneskene. Han ser mer enn menneskene: Han ser deres liv, deres lengsler og behovene de har. Dette får Jesus til å få inderlig medfølelse for menneskene.

Det utvider hjertet til Jesus, han vil tilby dem hjelp. Hva gjør Jesus da? Han samler disiplene sine og sier til dem: «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans» (Matteus 9, 38).

I Matteus kapittel 10 kaller Jesus disiplene til seg og gir dem makt til å drive ut onde ånder og helbrede alle slags sykdommer og plager. Deretter sender han dem ut for å forkynne at himmelriket er kommet nær.

Vår bønn må være at vi ser menneskene rundt oss slik Jesus ser dem: At vi får inderlig medfølelse med dem og at våre hjerter utvider seg for dem som ikke kjenner han som er frelseren og den gode hyrden.

Å plante nye menigheter er en helt naturlig del av arbeidet med å nå nye mennesker med evangeliet. Vi trenger en ny bølge av menighetsplantinger i Misjonskirken Norge over hele Norge. Da trenger vi flere som Gud kaller både til prosjektledere, folk som står sammen med prosjektlederen i et startteam, menigheter som er modermenigheter og støttemenigheter, enkeltmennesker som ønsker å gi penger inn i prosjektene og  bønnepartnere som står sammen med de ulike plantingene i bønn.

Vær med å be om at «høstens herre sender ut arbeidere for å høste inn grøden hans». Be også bønnen: «Jesus, utvid mitt hjerte for de menneskene som ikke kjenner deg»

Konsekvensene av disse bønnene kan bli spennende å være med på!


© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X