NI NYE MISJONSKIRKER: Misjonskirken Follow var denne helgen samlet til sommeravslutning hjemme hos Regina og Espen Øvergaard på Østlikollen i Oppegård. Follow var den femte nye menigheten som ble stiftet i Vekst 2020 perioden. Plantingen ble et nasjonalt planteprosjekt i 2013, og ble stiftet som selvstendig menighet tidlig i 2018. 


Vil intensivere plantearbeidet

– Ni av ti år med Vekst2020 ligger nå bak oss, og det er fantastisk å se at når vi setter oss mål i fellesskap, så gir det resultater.

Generalsekretær Øyvind Haraldseid ser med takknemlighet tilbake på den siste tiårsperioden i Misjonskirken Norge, hvor satsingen blant annet på menighetsplanting har gitt resultater.

Når nye mennesker

Av alle som gikk til gudstjeneste i en misjonskirke i november 2018, så var hele 1 av 5 i en menighet plantet i Vekst2020-perioden. Det er ikke til å stikke under stol at den store plantevirksomheten i Kristiansand har satt sitt preg på veksten. Samtidig ser man at veksten i de nye menighetene ikke bare kommer fra andre kirker, men at de når ut til nye mennesker i sitt nabolag.

– I starten av året publiserte avisen Dagen en undersøkelse av kirkebesøket i Kristiansand. Der kunne jeg lese at stadig færre nordmenn går til kirken, men det motsatte skjer i Kristiansand. Her har det vært en vekst på drøyt 16 prosent de siste årene, og en av hovedårsakene er faktisk menighetene som er plantet i Misjonskirken Norge! Det viser med tydelighet at menighetsplanting er viktig i arbeidet med å nå ut til nye mennesker, mener generalsekretæren.

Se oversikt: Vekst 2020 – statistikk og vekstkurver

Øyvind Haraldseid taler under stiftelsesfesten i Lillesand misjonskirke

Øyvind Haraldseid taler under stiftelsesfesten i Lillesand misjonskirke, som også ble etablert som selvstendig menighet i 2018.

Misjonskirken Norge har nå 91 menigheter. Særlig de siste årene har en del menigheter med få og stort sett eldre medlemmer blitt lagt ned. Samtidig er det flere enn før som går på gudstjenester, deltar i smågrupper og er med som frivillige medarbeidere. Medlemstallet i trossamfunnet gikk opp fra 9.723 i 2010 til 11.416 ved utgangen av 2019. Det gir en netto vekst på 17,4 prosent, som er mye i det norske kirkelandskapet. 

Plante i fellesskap

– Det er ikke vi som skal få det til, men vi bringer det vi har til Jesus. Så vil han velsigne det så vi kan dele ut det han har gitt oss, sa Espen Øvergaard i sin tale under Follows stiftelsesgudstjeneste for to år siden. Den fortsatt ferske menigheten har nytt godt av kontakten med de mer etablerte misjonskirkene i området. Oslo misjonskirke Betlehem og Misjonskirken Oslo Syd har vært viktige støttespillere lenge, og nylig ansatte Follow Erna Søgaard Ultvedt om pastor, som også er ansatt i nabomenigheten Misjonskirken Kråkstad. Dermed åpner det seg et tettere samarbeid også den veien.

Å stå i en menighetsplantingsprosess er krevende, og Øyvind forteller at Misjonskirken Norge vil ha enda mer fokus på hvordan vi i fellesskap kan være med å støtte opp om de som både vurderer og starter en slik prosess.

– Vi ønsker å gi gode startvilkår for dem som tar steget ut i en planteprosess. Vi vil også intensivere arbeidet for å bevisstgjøre om behovet for nye menigheter, og oppmuntre mennesker og menigheter som vurderer å satse på menighetsplanting, sier Øyvind Haraldseid.

Av Rachel Elisabeth Olsen

Vil du gi en gave til vårt menighetsplantingsarbeid?

→ Gi med kort eller via vipps på denne siden 

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X