Foto av engasejrte ungdommer for klima. KPK foto.

ENGASJERT: Millennials og Generasjon Z er ifølge den internasjonale undersøkelsen ofte engasjert i saker som opptar dem og forventer at kristne lever ut troen i praksis. Her er klimaengasjertunder kirkens markering på Klimabrølet i 2019. (Foto: Ingunn Marie Ruud, KPK) 


Unge vil leve ut troen i praksis.

Det viser en ny studie fra World Vision og Barna Group om verdiene til Millennials og Generasjon Z og deres forhold til trosspørsmål. 

 – Unge voksne er virkelig globalt tenkende med et genuint ønske om å gjøre en forskjell, sier Andrew Morley, president og administrerende direktør for World Vision International. 

Den kristne organisasjonen World Vision har i samarbeid med forskningsfirmaet Barna Group publisert rapporten «The Connected Generation», om Millennials og Generasjon Z. 

Den detaljerte studien er basert på en internasjonal publikumsundersøkelse online. Totalt 15 369 respondenter i alderen 18–35 år i 25 land ble kartlagt online på ni forskjellige språk. 

Den viser ifølge dem «hvilke verdier Millennials, og nå Generasjon Z, tar med seg inn i voksenlivet, hva slags verden de allerede bygger», samt «deres forhold til tro og hvordan de anerkjenner sine egne åndelige behov». 

Påvirke verden 

– Undersøkelsen avdekker et behov for å tenke nytt om hvordan vi som kirker mobiliserer unge voksne. Når vi varig påvirker disse unge voksne, påvirker vi verden, legger han til. 

World Vision og Barna Group påpeker at «det er den mest uttømmende studien som er publisert om dette emnet. 

– Vi håper å hjelpe kirker og ledere til å sette pris på ungdommers behov. Dette har gitt oss en unik innsikt i åndelig utvikling i dag og et vidvinkelperspektiv på de mest presserende spørsmål og bekymringer som Millennials og Gen Z står overpåpeker Barna-president David Kinnaman. 

– Funnene vil hjelpe kristne ledere i alle aldre sammen med de fremvoksende generasjoner globalt til å dra nytte av deres unike «tilkoblede» øyeblikk, understreket han. 

Foto av ung mann i ettertanker.

Ensomhet og angst 

Studien avdekker at ensomhet er en av hovedutfordringene for unge mennesker. Totalt sett sier 57 prosent av de spurte, at de føler seg koblet til verden, men bare én av tre føler seg ivaretatt av de rundt seg. 

– Vi snakker om den mest tilkoblede generasjonen i historien, som vet alt som skjer i verden gjennom sosiale medier, men føler seg alene i hverdagen sin. De lever med angst for beslutningene om deres fremtid, sier daglig leder for World Vision Spain, Javier Ruiz, til det spanske nyhetsnettstedet Protestante Digital. 

Ifølge sjefen for avdelingen for tro og utvikling av enheten, Nieves Carabaña«erstatter ikke den globale forbindelsen den nære. Rapporten konkluderer med at mennesker med tro føler en sterk forbindelse, og jo sterkere denne forbindelsen, desto mindre er følelsen av frykt, angst eller ensomhet». 

Ensomhet er nettopp forbundet med usikkerhet og angst, en annen av de viktigste belastningene for denne generasjonen. Opptil 40 prosent føler seg usikre på sin fremtid, mer enn de som er optimistiske (37 prosent). Hver tredje unge voksen møter de viktige beslutningene i livet med angst. 

– Derfor er det viktig å jobbe nær dem og bygge relasjoner. Hvis vi kan gi kirkene våre et attraktivt oppdrag som henger sammen med disse unges ønske om å påvirke og forbedre verden, og samtidig skape et innbydende samfunn, har vi flere mulige måter å jobbe på, understreker Ruiz. 

Åndelig følsomme 

– De er en generasjon som ønsker å sette troen ut i livet. De krever at kirkeledere skal leve sin tro på den måten, sier Ruiz. 

Åndelighet er også viktig for de nye generasjonene. Forskningen fant at mer enn halvparten av de spurte vurderer at religion er «bra for mennesker og samfunn». 

For flertallet av de kristne som deltok i studien (73 prosent) er det videre viktig å ha noen i livet til å dele sin opplevelse av tro med. Når de blir spurt om viktigheten av disippelforhold, er det imidlertid bare 13 prosent som mener det er nødvendig. 

De er ikke framtiden 

– Rapporten sier at 20 prosent av unge troende savner å samles sammen med vennene sine. Dette skulle få oss til å tenke at noen av de som gikk til kirken nå er borte, og hvordan vi kan nå dem som forlater eller har forlatt, hvordan de skal følge dem, sier Carabaña. 

Hun understreker at kirker og ledere burde «snakke med dem, dele de evige budskapene om evangeliet som ikke forandrer seg, men formidle dem med postmoderne termer». 

– Disse ungdommene er ikke framtiden, de er nåtiden. De er allerede ledende kirker og i viktige posisjoner i samfunnet. Derfor trenger vi denne generasjonen for å bygge en verden av rettferdighet, der Jesu budskap kan leves i praksis. Det er utenkelig å samarbeide med kirkene og ikke ta hensyn til denne generasjonen, konkluderer Ruiz. (KPK) 

 

Av Evangelical Focus/Kristelig Pressekontor 

Millennials er generasjonen født fra starten av 1980-årene og midten av 1990-årene. 

Generasjon Z er generasjonen født fra starten av 1997 og frem til i dag.  

Barna Group har i flere tiår utført hundrevis av undersøkelser, studier og intervjuer for større innsikt om tro, kultur, lederskap og generasjonsemner. David Kinnaman som har besøkt Norge tidligere, er leder. Mer om Barna – klikk her. 

Lenke til rapporten «The Connected Generation» – klikk her. 

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X