POLEN: Jacek Duda er pastor i byen Lublin som har rundt 340 000 innbyggere. Misjonskirken Norge har støttet dem i deres misjonsarbeid siden 2014.


Mer tid til å dele evangeliet 

Jacek Duda har vært pastor i Lublin i 25 år. Nå er tiden inne for å få enda mer tid til å følge kallet til å nå mennesker i Polen med evangeliet.

– Jeg har i flere år vært opptatt av evangelisering og misjonsarbeid på nye steder, for å nå nye mennesker. Gjerne på mindre steder, hvor det er få muligheter til å høre evangeliet.

Mer evangelist enn pastor

Jacek Duda vil da jobbe videre med to eller tre av de stedene han allerede har etablert bibelgrupper og gateevangelisering, med mål om å plante minst én ny menighet. I tillegg vil han ha et oppfølgingsansvar av en yngre pastor i en menighet på grensen mot Ukraina.

Han har vært pastor i Lublin i 25 år, og de siste årene har han startet bibelgrupper og gateevangelisering i stadig flere nabobyer. Det har vært utfordrende å både lede en menighet og å drive såpass utstrakt evangeliseringsarbeid. Han har til og med fått høre fra en i menigheten at han er mer en evangelist enn en pastor.

– Jeg tror dette er en god til å gjøre et bytte, så fra 2021 vil jeg konsentrere meg enda mer om misjon og evangelisering.

Den største utfordringen med å plante nye evangelikanske menigheter i Polen er tid. 95 prosent av innbyggerne her er romersk-katolske. Man trenger å bruke god tid for å bli kjent og få tillitt, før du kan invitere dem med til en evangelisk kirke, som er forbudt i Den romersk-katolske kirken, eller for at de blir med i en bibelstudiegruppe.

Støtte til plantearbeid

Siden nyåret har internasjonal leder Jon-Arne Hoppestad hatt dialog med Jacek Duda og kirkelederen i Polen, Cezary Komisarz, om hvordan Misjonskirken Norge kan være med å støtte arbeidet i Lublin.

– Internasjonalt råd bestemte rett før sommeren at vi skal støtte menighetsplanting i Polen. Vi har nå gitt beskjed om at vi vil støtte dette fast i tre år, men mulighet for forlengelse i ytterligere to år. Beløpet på støtten tilsvarer lønn til Jacek, men vi sender alt til hovedkontoret i Warsawa som tar seg av lønnsutbetaling og så videre.

Av Rachel Elisabeth Olsen

Jacek Duda er pastor i menigheten Evangelical Christian Church i byen Lublin, øst i Polen. Menigheten er, i likhet med Misjonskirken Norge, medlem i IFFEC (International Federation of Free Evangelical Churches).

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X