ANSGARSKOLEN: På eiermøtet 7. november fikk Ansgarskolens ledelse full oppslutning om den ny strategien for skolens virksomhet. Bildet er fra den nye kantinen som ble åpnet i september (Foto: Ansgarskolen).


Ansgarskolen fornyer sin identitet

Etter en omfattende prosess i 2019 kunne rektor Ingunn F. Breistein legge fram et fornyet strategidokument for eiermøtet sist lørdag. Strategien fikk enstemmig tilslutning, og det nyvalgte styret skal lede videre en skole i vekst.

En større runde med strategiarbeid har foregått på Ansgarskolen i 2019. Det har vært jobbet bredt med hele staben ved skolen, med kvalitative intervjuer med alle ansatte, samt flere halvdags- og heldagsseminarer.

Høsten 2019 jobbet et strategiutvalg videre med strategi, innhold og mål. Det bestod av Ingunn Folkestad Breistein, Reidar Salvesen, Terje Watne og Lars Råmunddal (sekretær).

Strategidokument 2020 ble deretter godkjent av skolestyret 12. mars, før det ble lagt fram for eiermøtet, som enstemmig ga sin tilslutning strategien.

Skolen som former, forener og forandrer

Den nye visjonen er «Skolen som former, forener og forandrer». Strategidokumentet slår dessuten fast at Ansgarskolens verdigrunnlag er Bibelens lære om den treenige Gud, det kristne menneskesynet og kirkens evangeliserings- og forvalteroppdrag.

Skolen formulerer nå sitt overordnede mål slik: «Ansgarskolens formål er på et kristent verdigrunnlag å utdanne kunnskapsrike, relasjonsorienterte og engasjerte mennesker til arbeid og tjeneste i kirke, kultur og samfunn».

Videre heter det blant annet at Ansgarskolen vil være en kunnskapsinstitusjon og et læringsmiljø som leverer undervisning, forskning og formidling av høy faglig og pedagogisk kvalitet. Kunnskapen skal også være livsnær og ha en formende funksjon for studentene.

Bibelen er verdigrunnlaget for Ansgarskolen.

Økte studenttall

I de strategiske målene for Ansgar høyskole heter det at man fram mot 2025 blant annet vil styrke profileringen av skolen som pastor-, menighetsarbeider og misjonærutdanning for Misjonskirken Norges virksomhet. Høyskolen ønsker dessuten at ungdommer fra menighetene i Misjonskirken Norge skal kjenne til Ansgar høyskoles studietilbud og gjerne benytte seg av disse.

Våren 2020 hadde høyskolen 329 studenter, og denne høsten var det registrert hele 362 studenter. Dette er de høyeste studenttall som er notert for høyskolen noen gang. I tillegg kommer elevene ved bibelskolen, som i 2019 utgjorde 84 elever. Det er derfor stor glede at skolen i løpet av året sluttfører utbyggingen som gir bedre plass til både studenter og ansatte.

Nyvalgt styre

På eiermøtet 7. november ble Svein-Tore Råmunddal gjenvalgt som styreleder. Øvrige styremedlemmer som eiermøtet valgte, ble Christiane Marie Ødegård, Tina Sødal, Olav Vikse og Carl Magnus Nystad. Varamedlemmer ble Siv-Kathrine Stark og Hans Hodne.

Ansgarskolen består av to skoler, Ansgar høyskole og Ansgar bibelskole. De er organisert som datterselskaper under Ansgarskolen AS som er heleid av Misjonskirken Norge. To andre datterselskaper som også hører inn under morselskapet, er Ansgar drift og eiendom AS og Ansgar sommerhotell og konferansesenter AS.

Av Trond Filberg

Det nye utbygget sett fra sør, i to etasjer med større kantine på Ansgarskolen. (Foto: Ansgarskolen)

Ansgar høyskole

Høyskolen har som mål å utdanne kunnskapsrike, relasjonsorienterte og engasjerte mennesker til arbeid og tjeneste i kirke, kultur og samfunn ut fra et kristent verdigrunnlag og en høy faglig standard.

ansgarhoyskole.no

Ansgar bibelskole

Bibelskolen har som mål å gi elevene teoretisk og praktisk innføring i den kristne tro og innenfor et valgt fagområde. Elevene skal få hjelp til å mestre livet og ledertrening til fremtidige arbeidsoppgaver i menighet og samfunn.

ansgarbibelskole.no

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X