Igjen sa Jesus til dem: «Fred være med dere! Som Far har sendt meg, sender jeg dere.» Så åndet han på dem og sa: «Ta imot Den hellige ånd. (Johannes evangelium 20,21-22)


Julehilsen fra Øyvind Haraldseid og Svein Aksel G. Nakkestad:

Sønnen kom til oss – og vi er sendt av Ham

I Romerbrevet 10, 13-15 leser vi: «Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke er utsendt? Det står jo skrevet: Hvor vakre de er, føttene til dem som bringer godt budskap!»

Hva hører du i møte med denne teksten? Er det ikke slik at vi ofte tenker på oss selv når vi leser denne teksten. Vi er utsendt. Jeg er utsendt. Kanskje tenker vi også på dem som fortalte oss om Jesus og ledet oss til tro. I møte med julen får denne teksten også et tydelig perspektiv. Den handler om Han som var utsendt og kom til oss. Ikke bare for å fortelle om veien, men for å gjenopprette veien hjem – til Gud. Han som gav seg selv for oss.

En varm takk

Vekst 2020 var en 10-årsvisjon som har vært med å fornye og skape vekst for Misjonskirken Norge. «Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud gav vekst» skiver Paulus. Gud har gitt oss vekst, og mange blant oss har «plantet og vannet». På vegne av Misjonskirken Norge – en stor og varm tusen takk!

Kjernen i Vekst 2020 har aldri vært vekst og tallmessige mål. For oss vil alltid visjonen vår fra 1884 stå helt sentralt: «Guds barns enhet og menneskers frelse». Det er tydelig at vår vei framover må bygge videre på den positive bevegelsen Vekst 2020 har gitt oss.

Fortsette å sende og plante

Nå står vi på terskelen til et nytt ti-år, og for Misjonskirken Norge vil Vekst 2020 erstattes av fokus på disse tre ordene: Tro, Sende, Plante. Disse ordene er resultatet av en omfattende prosess. I 11 regionale samlinger stilte vi spørsmålet: «Hva drømmer du om for Misjonskirken Norge – som fellesskap?». Overalt var tilbakemeldingen at vi i Misjonskirken Norge har en sterk lengsel etter at mange, nye mennesker skal komme til tro.

Som misjonskirke må vi sende ut flere arbeidere – ute og hjemme. Og vi må fortsette å plante menigheter – i hele vårt land. Denne retningen ble bekreftet på generalforsamlingen i november.

«Tro, Sende, Plante» representerer en sirkulær bevegelse. For at mennesker skal komme til tro må man sende ut arbeidere som forkynner. Der det forkynnes, og mennesker kommer til tro, etableres nye fellesskap og menigheter. «Tro, Sende, Plante» danner et naturlig kretsløp som alle kan bidra inn i på ulike vis. Sammen kan vi få til dette! Sammen vil vi Tro, Sende, Plante.

Bringe videre Guds budskap

Gud sendte sin Sønn til verden, og Han sendte oss – så stadig nye mennesker kan lære Ham å kjenne. Fortsatt skal vi stå sammen om det viktigste – mennesker trenger å høre om Jesus! Vi vil være blant dem som bringer godt budskap. Et budskap om at det finnes lys i mørket. Et budskap som ikke settes til side av en verdensvid pandemi, men snarere aktualiseres av denne alvorlige og krevende situasjonen.

Som Misjonskirken Norge vil vi gjennom julehøytiden og inn i et nytt ti-år stå sammen om visjonen. Vi vil bringe Guds evige håp til alle mennesker, til hele mennesket. Ikke bare i ord, men også gjennom måten vi lever våre liv. Rotfestet, rause og relevante skal vi være!

Med ønske om en velsignet julehøytid og et godt nytt år!

Generalsekretær Øyvind Haraldseid, Misjonskirken Norge

Daglig leder Svein Aksel G. Nakkestad, Misjonskirken UNG

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X