REGLER VED STRØMMING: TONO har igjen gitt fritak for betaling for bruk av musikk som strømmes digitalt som en del av en gudstjeneste, men det skal rapporteres. Fotomontasjen er skjermbilder fra Facebook-sidene til Misjonskirken Lyngdal, Skien misjonskirke, Oslo misjonskirke Betlehem og Misjonskirken Bryne (Illustrasjonsfoto montasje, MB-TF).


Strømme musikk fra menighetene

Under korona-pandemien har mange menigheter produsert og publisert gudstjenester og programmer på nett. Det setter krav til å følge opp registrering av framført musikk som strømmes direkte eller ligger tilgjengelig i etterkant.

Ikke alle er klar over at sanger og salmer som framføres på nett skal registreres og betales for. TONO har nå kommet kirkene i møte, og gir fritak for å betale for en periode i 2021. Men strømming skal likevel rapporteres selv om man ikke må betale.

Da korona rammet i mars 2020 kunne ikke norske menigheter lenger samles til fysiske gudstjenester. TONO ga i den tidlige unntakstilstanden midlertidig fritak for ordinær TONO-lisensiering av digitale gudstjenester for å oppmuntre menighetene til å utnytte de digitale mulighetene.

TONO forvalter opphavsrettigheter på vegne av rettighetshavere i musikkverk og krever inn vederlag på vegne av disse. For bruk i «religiøs seremoni eller seremoni basert på ikke-religiøse livssyn» gir åndsverkloven fritak for betaling, men dette gjelder ikke for overføring eller kringkasting.

Opprop mot TONO

I januar skrev avisen Vårt Land om saken. Torfinn Thorsen som er musikkpastor i Haugesund misjonskirke og komponist, synes TONO er imøtekommende og greie å forholde seg til.

Faksimile fra Vårt Lands artikkel om TONO og strømming av musikk i digitale gudstjenester. På bildet er Torfinn Thorsen.

– Tanken om at rapporteringen er et «uoversiktlig landskap», kan stresse enhver som ikke har administrative egenskaper, noe jeg selv heller ikke har. Men det er bare en telefon til TONO, og så er det egentlig kjempeenkelt, sa Torfinn til avisen.

I slutten av januar var det et opprop trykket i Vårt Land fra mange ledere i menigheter og kristne organisasjoner. De etterlyste et enklere regelverk fordi det blant annet skilles mellom hvilken musikk som kan brukes i strømming og opptak. I tillegg ønsket de en ny vurdering av hva som er en rimelig pris, samt en mer brukervennlig rapporteringsløsning.

Blant dem som skrev under på oppropet var Erik Andreassen i Oslo misjonskirke Betlehem, Jim Foss i Misjonskirken Lyngdal, Martin Daland i Skien misjonskirke, Aleksander Gundersen i Hånes misjonskirke, Siri Iversen i Flekkerøy misjonskirke, Thomas Aas Pedersen i Misjonskirken Bryne og John Yngvar Syvertsen, linjeleder musikk ved Ansgar bibelskole.

TONO har svart på oppropet med blant annet at de jobbet med et nytt nettbasert rapporteringsverktøy, samt at de ser det som viktig å ivareta interessene til rettighetshaverne. I tillegg har de vært imøtekommende med en lengre gratisperiode under koronatiden i 2020.

Nytt fritak fra TONO

Den 11. februar var det gledelig å få meldingen fra TONO om at de innfører på nytt et fritak fra ordinær TONO-lisensiering for digitale gudstjenester som gjennomføres som en direkte erstatning for ordinære fysiske gudstjenester.

Fritaket gjelder i første omgang fra 1. januar 2021 fram til 1. juni i år, eller tidligere dersom det igjen blir mulig å arrangere ordinære gudstjenester. Fritaket gjelder fremføringsrettigheter ved direktesendte gudstjenester på nett, men også synkroniseringsrettighetene når videoopptakene av gudstjenestene blir liggende tilgjengelig på nett i inntil sju dager etter arrangementet. Dette betyr at TONO viderefører det fritaket NCB ga menighetene fram til 31. desember 2020.

Må rapportere uansett

– Det er svært viktig at menighetene fortsatt rapporterer til TONO, for selv om menighetene nå ikke trenger å betale for de digitale fremføringene frem til sommeren, er TONO fortsatt helt avhengig av å få inn rapporter fra gudstjenestene, sier Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO.

– Vi har en digital rapporteringsløsning på trappene som vil gjøre rapportering mye enklere enn før, sier Martinsen.

Hva slags musikk unntas for rapportering? Personer som har skrevet musikken, må ha vært døde i minst 70 år for at man ikke trenger å ha en avtale med Tono. Dersom opptak av gudstjenester ligge tilgjengelig på nett etter en direktesending på for eksempel Facebook eller YouTube, må personer som vises i gudstjenesten ha gitt eksplisitt samtykke til dette, og det kan koste ekstra.

Av Trond Filberg

Hva er TONO?

TONO forvalter opphavsrettigheter på vegne av rettighetshavere i musikkverk, og gir tillatelse for å bruke beskyttet musikk for framføring, for eksempel på radio, i TV, på internett og ved konserter.

Les mer om TONO – klikk her.

TONO guiden for sending på nett – klikk her.

TONO artikkel om fritak i 2021 – klikk her.

Nordisk Copyright Bureau (NCB) ivaretar musikkens rettighetshavere, komponister overfor dem som skal bruke denne musikken i produksjoner som film, TV, CD og DVD. Les mer om NCB – klikk her.

CCLI gir copyright-lisenser for å sikre at en menighet er dekket, enkelt og lovlig av projisering av sangtekster, samt kopiering og arrangering av sanger. CCLI står for Church Copyright Licence. Les mer om CCLI – klikk her.

Retningslinjer for strømming av gudstjenester: KA og Kirkerådet har sammen utarbeidet anbefalte retningslinjer for overføring/strømming av gudstjenester. Oppdatert januar 2021 – les dem her.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X