Kraft til å sende

Av Øyvind Haraldseid, generalsekretær i Misjonskirken Norge

Flere ganger i Bibelen kan vi lese at Jesus taler om en moden høst:

«Jesus vandret nå omkring i  alle byene og landsbyene. Han underviste i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og plage. Og da han så folkemengdene, fikk han inderlig medfølelse med dem, for de var forkomne og hjelpeløse, som sauer uten gjeter. Da sa han til disiplene sine: «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.» (Matteus 9,35-38)

Matteus beskriver her Jesus i bevegelse blant folk. Han underviste, snakket med og traff folk der de var. Jesus lot seg bevege. Han viste medfølelse og kjærlighet. På samme måte er vi som en del av Guds sendelse, Missio Dei. Vi er sendt til verden. De siste årene har Misjonskirken Norge sin «sendelseskraft» vært lav. Det må vi gjøre noe med! Vi vil at mennesker skal komme til tro på Jesus, og at vi er en bevegelse som sender ut mange arbeidere og planter menigheter.

La oss derfor be om kraft til å sende ut mange nye arbeidere i årene som kommer

Jesus ble berørt av det han så – der han gikk. Hva er det som rører seg i oss i møte med det vi ser? Er våre øyne og ører åpne eller lukket? Tar vi det inn? Endrer det oss? Ser vi oss selv som sendt?

Utfordringen her fra Jesus handler ikke først og fremst om å melde seg til tjeneste, men om å be om at høstens herre skal sende ut arbeidere. For profeten Jesaja ble Guds «hvem skal jeg sende, hvem vil gå?» personlig. Han meldte seg til tjeneste med ordene «Her er jeg, send meg» (Jesaja 6, 8).

Jesus Kristus er verdens håp – Han er den Gud sendte for å dø i vårt sted – til forsoning for oss og verden. Han er vårt håp – han er verdens håp. Han sender oss til verden med gode nyheter!

La oss derfor be om kraft til å sende ut mange nye arbeidere i årene som kommer. Vi vil se mennesker komme til tro, nye  arbeidere sendes og nye fellesskap og menigheter bli til!

Giverknapp

Bli fastgiver til Misjonskirken Norge via Takk & Pris!

Vi er et kirkesamfunn i stadig bevegelse, som ønsker å dele tro, sende ut arbeidere og plante nye menigheter. Når du støtter vårt fellesarbeid, er det dette du er med på: Å bringe Guds rike til verden.

Registrer deg som giver på takkogpris.no.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X