Foreldre søkes!

Av Øyvind Haraldseid, generalsekretær i Misjonskirken Norge

Vi vil plante nye menigheter.

Biologien er enkel. Et barn har en mor og en far. En plante som er opphav til en ny plante, er en morplante. Det er en opplagt og ufravikelig sammenheng mellom det som er og det nye livet som vokser fram.

Støtte fra etablerte menigheter

Også i menighetsplanting er det en sterk sammenheng mellom «planten» og «mor». For det første så skjer de fleste plantinger ut fra en eksisterende menighet (41 %) som vi i denne sammenhengen kaller for «mor». Tre fjerdedeler av alle nye menighetsplantinger (76 %) skjer i geografisk nærhet til modermenigheten, og enda flere opplever støtte fra en modermenighet (85 %). Tallene er hentet fra Sendt Norge-rapporten 2021.

En masteravhandling om menighetsplanting i Misjonskirken Norge understreker at relasjonen mellom dattermenighet og modermenighet er viktig for framveksten av nye menigheter. Dette pekes ut som et tema det må arbeides mer med for å lykkes bedre med våre kommende menighetsplantinger.

Det er et verdivalg!

Barn som gjør det godt på skole eller i sport har ofte engasjerte foreldre som støtter dem. Når barnet innkasserer medaljer og utmerkelser pekes det ofte på foreldrene. De takkes varmt for det de har gitt gjennom mange år på veien mot «pallen».

For de fleste menighetsplantinger er det på samme måten. De som lykkes har som oftest en engasjert og støttende «mor».

Å bli «mor» for en menighetsplante, er et valg – et verdivalg! Flere av våre menighetsplanter har ikke blitt til ut ifra en eksisterende menighet, men som et pionérarbeid. De er ofte i utgangs-punktet «foreldreløse». De må selv søke etter noen som vil ta foreldreoppgaven. Det har vist seg å være vanskelig.

Barn betyr som oftest at livet endrer seg. Vi må ta hensyn til barnet på mange vis. De krever innsats, vekker oss når vi sover, koster penger og tar tid. Livet er enklere uten.

En kirke som ikke er «mor» er ikke kirke særlig lenge.

Som kirke er vi ikke født til barnløshet. Vi er til for å bære fram barn på mange måter: lede nye til tro, sende arbeidere ut i tjeneste og plante nye menigheter. En kirke som ikke er «mor» er ikke kirke særlig lenge.

Vi er sendt til verden som en del av Guds misjon. Julens store hendelse er inkarnasjonen da Gud ble menneske og tok bolig iblant oss. Gud som far, Maria som mor og Josef som fosterfar. Selv Jesus hadde foreldre rundt seg.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X