MENIGHETSPLANTING: – Vi må stå sammen om å starte flere kristne fellesskap, sier Anne Hansli og Markus Kvavik som jobber med menighetsplanting i Misjonskirken Norge. (Foto: Trond Filberg)


Hvorfor plante flere menigheter?

Hvorfor skal vi satse på å plante nye kristne fellesskap og menigheter? Har vi ikke nok med det vi allerede holder på med i dagens menigheter?

Gledelig er det at vi har fått ni nye menigheter i kirkesamfunnet Misjonskirken Norge i perioden fra 2010 til 2020. Samtidig har det i samme periode blitt lagt ned om lag 15 av våre menigheter og foreninger. Vi ser dermed at vi legger ned flere menigheter enn det vi klarer å starte.

De fleste av dem som er nedlagt skyldes at aktiviteten har vært svært liten med en håndfull medlemmer. Flere av de nedlagte menighetene har imidlertid vært på geografiske steder der det er få andre menigheter eller langt til nærmeste misjonsmenighet.

De etablerte menighetene er viktige

Antall medlemmer i trossamfunnet har i perioden økt, med rundt 17 prosent i denne tiårs-perioden. Dette skyldes ikke minst at de nystartede menighetene har nådd yngre generasjoner og hatt medlemsvekst.

Sju av de nye menighetene har vært en del av den sentrale satsingen på menighetsplanting, med oppfølging og tilskudd over tre år som nasjonalt planteprosjekt. I tillegg har det vært fire planteprosjekter som ikke lot seg gjennomføre og er nå avsluttet eller lagt på is.

Etablerte menigheter er ikke uvesentlige i dette bildet. Mange av dem har bidratt betydelig som moder- og støttemenigheter, delt ressurser og avgitt egne medlemmer til nystartede menigheter. Selv har de klart å fylle på med nye medlemmer i egne menigheter. Det er dermed ikke en motsetning mellom det å drive og utvikle etablerte menigheter og samtidig starte nye kristne fellesskap.

Fortsatt behov

En styrke ved et nasjonalt fellesskap er at vi sammen kan nå flere mennesker med evangeliet om Jesus. Det er fortsatt steder i Norge som trenger livskraftige menigheter. Byene vokser med nye bydeler uten at det dermed er selvsagt at det samtidig etableres en menighet der.

Misjonskirken Norge satser derfor fortsatt på å hjelpe startgrupper for å etablere nye kristne fellesskap og menigheter. Nå er det satsinger i Groruddalen i Oslo, Fornebu i Bærum og på Varhaug syd for Bryne.

Les mer om satsingen på nye menigheter >>

– Nyplanta menigheter vinner ofte nye mennesker for Jesus – og for menigheten! Erfaringen viser at der det kommer nye menigheter, blir også folk frelst. Dette bør være en motivasjon i seg selv for å plante flere menigheter, sier Markus Kvavik. Han ble engasjert fra 1. august som menighetsplantingskonsulent i Misjonskirken Norge. Markus har særlig fokus på å lede arbeidet med å finne nye steder for å etablere kristne fellesskap og menigheter.

– Vi må stå sammen

Markus er ikke alene om dette. Anne Hansli er rådgiver for menighetsplanting i Misjonskirken Norge.

Hva kan vi bidra med eller gjøre for å styrke menighetsplantingen? Anne og Markus har konkrete forslag flere kan gjøre, ut over det å be og støtte økonomisk. (Klikk på bildet)

– Jeg følger opp det som skjer med menighetsplanting, og prøver å mobilisere til flere plantinger og følge opp strategien som vi har for menighetsplanting, sier Anne som selv er engasjert i planteprosjektet på Fornebu.

Med seg i det nasjonale teamet for plantearbeidet har de Torben M. Joswig, leder nasjonal avdeling. I tillegg har Anne og Markus nær kontakt med menighetsrådgiverne.

– Jeg tenker at det er viktig å få flere av våre menigheter i hele landet til å snakke mer om menighetsplanting og om hva vi alle kan bidra med. Uten at vi står sammen om dette tror jeg det blir vanskelig å lykkes, sier Anne om utfordringen for å plante nye fellesskap.

Les hele intervjuet med Anne og Markus >>

Misjonskirken Norge har sterkt fokus på å spre engasjementet og støtte opp om menighetsplanting både i Norge og internasjonalt. I våre søsterkirker og partnere i Romania, Kongo, Polen og Colombia er dette på dagsorden.

Nøden driver oss

Vår søsterkirke i Colombia, Federación de Iglesias Pacto Evangélico de Colombia (FIPEC), satser stort på menighetsplanting. De har nå 22 grupper som er startet forskjellige steder i landet. Håpet er at gruppene på sikt utvikler seg til å bli lokale menigheter.

Luis Emilio Barrientos Buitrago er leder for FIPEC i Colombia. Her på pastorsamling, november 2021.

Innen 2025 er målet å plante 15 nye menigheter. De siste årene har FIPEC fått på plass en systematisk plan for menighetsplanting med nettverk, mentorordning, ledertrening og kursing for menighetsplantere.

– Mange i vårt kirkesamfunn har de siste årene fullført bibelseminaret i byen Medellín. Vi håper og ber om at noen av dem får kall til å bidra i plantearbeidet, sier pastor Luis Emilio Barrientos Buitrago.

Luis er nyvalgt kirkeleder i søsterkirken FIPEC og har i en årrekke hatt ansvaret for det nasjonale menighetsplantearbeidet. Han synes samtidig det er utfordrende å rekruttere nye planteledere. Særlig fordi arbeidet må skje på fritiden.

– Alle lederne for gruppene og menighetsplantingene gjør dette i tillegg til jobb, familie og annet ansvar i menigheten. De investerer tid til å dele evangeliet med slekt og naboer. Det er krevende, men vi deler en nød for mennesker som enda ikke har møtt Jesus og veien til frelse, sier Luis i Colombia.

Les hele saken om menighetsplanting i Colombia, i Misjonsbladet nr. 3, side 13 >>

Av Trond Filberg

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X