Blir det frukt på greinene?


Blogg av Svein Aksel G. Nakkestad

Daglig leder i Misjonskirken UNG

misjonskirkenung.no >>

I en av Jesu sine lignelser så er det en mann som har et fikentre uten frukt. Jesus sier til gartneren: Nå er det tredje året jeg kommer og leter etter frukt på dette fikentreet uten å finne noe. Hugg det ned! Hvorfor skal det stå der og suge ut jorden? Men gartneren svarte: Herre, la det stå dette året også, så skal jeg grave omkring det og gjødsle det. Kanskje det da vil bære neste gang. Hvis ikke får du hugge det ned (Lukas evang. 13, 6-9).

Jesus sier et annet sted i Bibelen at et tre kjennes på frukten. Det utfordrende med frukt er at det vokser langsomt. Det gjør at det er vanskelig å følge med på det i nåtid. Man må istedenfor følge med over tid. «Nå er det tredje året jeg kommer og leter etter frukt».

Hva leter vi etter når vi ser til arbeidet blant barn og unge i våre menigheter? Hva er på Guds hjerte? Hva ser han etter?

Fremfor alt handler det om det blir etterfølgere av Jesus for livet. Jeg har inntrykk av at det er andre frukter en del steder det blir sett etter: Det er så flott å se ungdommene i kirka. Da teller vi hoder istedenfor å se etter forandringer i hjerter. Fruktene blir først åpenbare når ungdommene blir borte som voksne.

«Fruktene blir først åpenbare når ungdommene blir borte som voksne»

Her vil jeg utfordre menighetenes lederskap til å være djerve: hva skjer med virkegrein X, den har det vel egentlig aldri gitt noen disipler? Ingen av dem som har vært med der har blitt aktive kristne som voksne. Det er vel knapt en andakt der, langt mindre trossamtaler. Hva kan vi hjelpe lederne med i den virkegreinen?

Lignelsen til Jesus kan være til hjelp. Vi bør i første omgang grave rundt treet og gjødsle. Hva kan vi som lederskap foreslå og bistå med av tiltak for å bedre jordsmonnet? Om det fremdeles med tida ikke gir frukt, så bør det bli en samtale om nedleggelse. Jo lenger tida går uten at det blir frukt, jo mer utarmes jorda for et annet tre som kunne vært plantet.

Se etter frukt og vær djerve!

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X