BØNNEUKEN 2022: Vi ber om kristen enhet og om Jesu lys for verdens folk og nasjoner. (Illustrasjonsfoto: Adobe Stock, Copyright misjonsnytt.no) 


Be om enhet blant kristne

Fra 18. til 25. januar er det den internasjonale bønneuken for kristen enhet. Kirkene i Midtøsten har i år forberedt bønneemner og materiell så kirkene og kristne i alle trossamfunn kan be, feire gudstjeneste og hylle vår frelser Jesus Kristus.

Kirkerådet i Midøsten (Middle East Council of Churches) med base i Beirut, fikk oppgaven med å velge tema og forberede tekstutkast for Bønneuken 2022. De valgte temaet «Vi har sett stjernen hans gå opp i øst, og vi er kommet for å hylle ham» (Matteus ev. 2, 2).

– Mer enn noen gang i disse vanskelige tider trenger vi et lys som skinner i mørket, og det lyset proklamerer kristne er manifestert i Jesus Kristus, heter det i teksten for Bønneuken.

«Vi har sett stjernen hans gå opp i øst, og vi er kommet for å hylle ham.» (Matt 2,2)

Mens mange vestlige kristne feirer jul i desember, er det en enda eldre feiring som for mange østlige kristne fortsatt er den fremste feiringen, nemlig «Epifania» som er gresk og betyr åpenbaring. Epifania blir gjerne kalt «Helligtrekongersdag», mens andre kjenner den som «trettende dags jul». Den tradisjonelle datoen i vestlige land er 6. januar eller den første søndagen på det nye året. Kirker i den østlige delen av verden som følger den julianske kalenderen, feirer Epifania den 19. januar i vår kalender. Dette fordi det er 13 dagers forskjell på kalenderne.

Da vismennene så stjernen var det en åpenbaring om at en konge var født. De dro til kong Herodes i Jerusalem og spurte: «Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi har sett stjernen hans gå opp, og vi er kommet for å hylle ham». Men den nye kongen var ikke i Jerusalem. Så fulgte mennene stjernen til stedet Jesus var født, i Betlehem, Davids by. Der kunne de hylle ham.

En bro mellom kirkene i Midtøsten

Kirkerådet i Midtøsten er et felleskap av kirker som deler troen på Herren Jesus Kristus som Gud og Forløser i henhold til Bibelen og kirkelig tradisjon. Geografisk dekker rådet områdene fra Iran i øst og til Middelhavet og Egypt i vest. Som et konkret uttrykk for det kristne nærværet i regionen, er Kirkerådets oppdrag å arbeide for enhet blant de kristne gjennom sammenfall av visjoner, perspektiver og holdninger blant kirkene i Midtøsten. De har blant annet oppdraget om å være en bro mellom kirker, med fjerning av barrierer og fordommer, og bygge ett felles vitnesbyrd om den oppstandne Herre.

Visjonen for Misjonskirken Norge er «Guds barns enhet og menneskers frelse».

I flere tiår har landene i regionen levd med lange konflikter og stor politisk uro. Dette har ledet til en økende tendens til kristen emigrasjon. Således reduseres dessverre antall kristne i landene og truer stabiliteten i den kristne tilstedeværelsen. Midtøsten med sin lange, kristne historie, har imidlertid også sett tider med vekkelse og gjenfødelse. Mens noen fokuserer på den minkende kristne tilstedeværelsen i Midtøsten, så legger andre mer vekt på kvaliteten på vitnesbyrdet og det åndelige liv som levendegjør de kristne fellesskapene på tvers av kirkesamfunn.

 Natt i Jerusalem, kongens by i Israel. (Foto: Adobe-Stock, Copyright, publisert med lisens av misjonsnytt.no)

Kongebyen i opprør og uro

Jerusalem er et kraftfullt symbol for kristne fordi det er fredsbyen der hele menneskeheten ble frelst og forløst. Men i dag mangler byen fred. Forskjellige grupperinger hevder sine krav til den og ser bort fra andres. Selv bønn har i Jerusalem blitt underkastet politiske og militære bestemmelser.

Jerusalem var kongenes by. Ja, det er byen der Jesus triumferende red inn i, tiljublet som konge. Naturligvis forventet vismennene å finne den nyfødte kongen, åpenbart av stjernen, i denne kongelige byen. Bibelen forteller oss derimot at i stedet for å bli velsignet med fødselen til frelseskongen, så var hele Jerusalem i opprør og uro, ganske likt slik det er i dag.

Verdens lys

I dag, mer enn noensinne, trenger Midtøsten og hele verden det himmelske lys. Jesus sa om seg selv: Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» (Johannes ev. 8, 12)

Deler av teksten er hentet fra årets materiell for Bønneuken, fra Norges Kristne Råd, og tilrettelagt i nettartikkelen av Trond Filberg.

Bønneuken 2022, materiell og informasjon >>

Bønner for lovprisning og enhet

Utvalg av bønner i årets bønneuke.

Vi priser deg, Herre, for du forlot oss ikke til tross for vårt opprør, men sendte din Sønn for å lyse opp vårt mørke og være vårt lys og vår frelse. I ham var liv, og det livet var hele menneskehetens lys. Og lyset skinner i mørket.

Vi takker deg, Herre, for du sender oss inn i verden for å gjenspeile ditt lys til de rundt oss i våre forskjellige kirker og mangfoldige kulturer, og for å vitne om Jesus, den ene sanne Kongen, og overgi oss til ham.

Allmektige Gud, Far til vår Herre Jesus Kristus, som du sendte i tidens fylde for å forløse alle mennesker, vi ber om at du har miskunn med oss, tilgi oss våre synder og forvandle oss i hans strålende liknelse så vi kan skinne som et håpets fyrtårn i vår problemfylte verden.

Foren oss med hverandre idet vi kommer fra nord og fra sør, fra øst og fra vest, gammel og ung, menn og kvinner, for å bøye oss ned framfor deg og gi deg vår hyllest, vår himmelske konge.

Gode Hyrde, oppsplittingen av den lille flokken gir sorg til din Hellige Ånd. Tilgi vår svake innsats og vår treghet i etterfølgelsen av din vilje. Gi oss vise hyrder etter ditt eget hjerte som anerkjenner synden i splittelse og som vil lede kirkene i rettferdiggjørelse og helliggjørelse til enhet i deg.

Må vi vandre sammen ledet av ditt lys, med ett hjerte og ett sinn, som om vi var de første disipler. Må nåden fra vår Herre Jesus Kristus være med oss slik at vi sammen opphøyer deg i Åndens fellesskap og vitner til alle de som er rundt oss.

Vi ber deg, Herre, om å høre vår bønn. Amen.

Be sammen dag for dag i bønneuken – nettside >>

Tekst fra sangen: «Shine, Jesus, shine, Fill this land with the Father’s glory. Blaze, Spirit, blaze, Set our hearts on fire. Flow, river, flow, Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light!»

Teksten til sangen med musikk på YouTube >>

Lord The Light of Your Love

Sangen er en av flere anbefalte sanger for Bønneuken. Den ble skrevet i 1987 av Graham Kendrick (bildet), engelsk lovsangsleder og sangskriver. Kendrick har skrevet og spilt inn hundrevis av lovsanger og er en av grunnleggerne av «Marsj for Jesus», som mobiliserte kirkene til offentlig lovsang til Jesus Kristus og at kristne samarbeider for å gjøre en forskjell i sin by, med lovprisning og bønn.

Pressefoto: Graham Kendrick © grahamkendrick.co.uk

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X