NY BOK: – Jeg håper boka kan være med på å øke vår bevissthet om hva som er vårt viktigste kall som kirke, sier Linda Andernach Johannesen som er Levende tro-konsulent i Misjonskirken UNG. Hun har skrevet boka «En kirke uten vegger». (Foto: Morten Bjerk) 


Hva lærer vi av pandemien?

Hvordan møtte vi som kirke de utfordringene viruset ga? Og hva avdekket dette om hvordan vi tenker trosformidling? Dette er spørsmål som Linda Andernach Johannesen stiller i sin ferske bok «En kirke uten vegger, å formidle troen i en skiftende tid».

– Jeg lå våken flere netter våren 2020. Ikke fordi jeg var bekymret for covid, men fordi jeg hadde så mange tanker om hvordan vi som kirke ville møte den nye virkeligheten. Til slutt sto jeg opp og skrev en skisse til denne boka, innleder Linda i forordet. Til daglig er hun Levende tro-konsulent i Misjonskirken Norge.

– Da jeg så hvordan vi som kirker responderte på nedstengningen, begynte tankene å kverne. Noen snakket om at kirkene var stengt, og jeg tenkte: «Det stemmer ikke»! For kirken er ikke et bygg som stenger. Kirken er fellesskapet, kirken er oss. I tillegg registrerte jeg hvordan mange av oss ble sittende å se på kirken i stedet for å være kirke. Parallelt med dette fikk vi massevis av tips og forslag til hva vi kunne gjøre hjemme. Disse tipsene er i seg selv veldig bra, men det ble veldig mye. Og jeg tror mange opplevde en «overload».

Hva prioriterte vi?

I den nye boka stuper Linda rett inn i koronapandemien og beskriver endringer på rekke og rad som tok oss etter 12. mars 2020. Hun beskriver reaksjonene på karantene, kohort og «buing». Utfordringene for barn, ungdom og studenter. Ikke minst beskriver hun hva som skjedde med menighetene og hvordan de reagerte på nedstengingen. Hva prioriterte menighetene?

Boka er utgitt på Luther forlag.

I løpet av den første fasen av pandemien gjennomførte Linda en undersøkelse med over hundre respondenter. Den viste blant annet at en stor andel ledere og ansatte i menighetene ble tappet for krefter i tjenesten og i sitt personlige liv. Boka har en egen del som presenterer alle resultatene fra spørreundersøkelsen. I tillegg er det fem kirkeledere som forteller om hva koronatiden har lært dem så langt.

I bokas første og lengste del drøfter hun utfordringene og problemstillinger som ble tydelige under koronapandemien. Så sammenholder hun dette med erfaringer og forskning som sier noe om hva som er viktig for at mennesker får en varig tro.

Det aller viktigste vi har

Hva skjedde med våre relasjoner? Dette er selve kjernen i bokas innhold der hun løfter fram flere sider ved våre relasjoner og hvordan vi kan styrke disse.

– Det aller viktigste vi har, er vår relasjon til Gud og til hverandre. Disse ivaretar vi best i mindre fellesskap: i smågruppene, i hjemmene. Og i fellesskapene våre må vi alltid ha plass til flere, slik at vi også kan bety noe i den aller største pandemien i verden: ensomheten, forklarer Linda.

– Jeg er særlig opptatt av at vi kan formidle Jesus på en sånn måte at neste generasjon kan oppleve hvem Jesus er, og at de som vokser opp vil følge ham hele livet. I boka skriver jeg en del om hva som kjennetegner menigheter der det skjer. Når vi blir mer bevisste på hvordan vi driver menighetene og lever våre hverdagsliv, tror jeg vi kan bli en kirke uten vegger som lever synlig med troen vår midt i livet slik det er. Da vil flere mennesker kunne se mer av hvem Gud er. Tenk om boka kan bidra til det!

Linda håper boka kan være med på å øke vår bevissthet om hva som er vårt viktigste kall som kirke, og at vi kan se mer av hva Gud faktisk inviterer oss inn i. Den nye boka «En kirke uten vegger», er utgitt av Luther forlag og kom i salg i januar i år. Linda har tidligere skrevet boka «Hver tid teller» som ble utgitt i 2018 og er trykket i to opplag.

Av Trond Filberg

Anbefaling av Øivind Augland, pastor i Hånes Frikirke og Leder M4.

Hvordan kan vi bygge en robust tro i en tid med store endringer? Er vår aktivitetskirke en kirke for fremtiden? Har tiden vi har vært gjennom gitt oss hjelp til endring, eller er vi på vei tilbake i samme spor? Jeg utfordrer deg til å lese boken. Våg å gå inn i spørsmålene som stilles. Boken kan gi deg hjelp til dypere refleksjon og til gode valg og prioriteringer for din menighet og kirke i tiden som ligger foran.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X