STAVANGER: Fredag 11. mars ble grunnsteinen for nytt bygg lagt som skal huse Misjonskirken Stavanger. Pastor Sten Sørensen la ned en bibel i grunnsteinens skrin.


Grunnstein med Bibelen

Seksten meter under gateplan i Stavanger sentrum, stod pastor Sten Sørensen og andre deltagere da grunnsteinen ble lagt ned på formiddagen fredag 11. mars. Her skal den nye Misjonskirken Stavanger ligge.

– Dette er en stor dag i Misjonskirkens historie. Vi er samlet i forbindelse med grunnsteinsnedleggelsen for nye K8, og vi er en del av prosjektet. Dermed er ikke dette bare en stor dag for oss, men for alle som er og blir en del av dette flotte prosjektet, sa pastor Sten Sørensen da grunnsteinen skulle legges ned sist fredag.

– Vår bønn er at Misjonskirken Stavanger skal være tiltrekkende på dagens mennesker. Den skal være aktuell, varm og hjertelig. Må den være til stor velsignelse for mange mennesker.

Kirkens viktigste person er Jesus Kristus. Han er både hjørnesteinen og grunnsteinen i kirkens byggverk. Bibelen er rettesnor for tro, liv og lære. Derfor ønsker vi å legge ned en bibel i et skrin i forbindelse med grunnsteinsnedleggelsen for nye Misjonskirken i K8.

Høyteknologisk og energisparende

I august 2021 ble rivningen startet av det gamle kirkebygget til Misjonskirken i Knud Holms gate 8. Nå er dette tomta til det som skal bli en seksten etasjers høyblokken med kotehøyde 83 meter. Bygget har fått navnet K8 etter gateadressen, og det blir Stavangers høyeste bygg.

Misjonskirken Stavanger skal flytte inn med kontorer i 3. etasje og forsamlingslokale i etasjen under inngangspartiet. Innflytting er planlagt i fjerde kvartal i 2023.

Byggetomta K8 – skjermbilde tatt 14. mars 2022 fra live byggekamera.

K8 – Knud Holms gate 8 vil bli Stavanger sentrums største arena for kontorfellesskap. Det blir plass til et auditorium for 450 personer, kafé og personalrestaurant på gateplan, restaurant og skybar i 16. etasje, samt 400 sykkelparkeringsplasser.

Bygget vil være et referansebygg for smartteknologi og energiforbruk. Med stor vekt på tekniske fellesløsninger vil bygget blant annet ha solceller på taket og i fasaden som vil produsere strøm som lagres i batteripakker for lavvolts takbelysning. Energibrønner på opptil tusen meters dybde, planlegges boret under tomta for å hente opp energi fra jordvarmen. Tak- og fasadevann samles og brukes i toaletter, og varmegjenvinning skjer med avløpsvann.

Guds velsignelse over stedet

– Vi ønsker å være en god samarbeidspartner for all virksomhet som kommer til å bli utført i K8 – og ønsker alle involverte parter lykke til med byggingen og Guds velsignelse over all virksomhet på dette sted, sa Sten før han la Bibelen ned i skrinet.

Misjonskirken Stavanger ble stiftet i september 1937 under navnet «Stavanger Evangeliske Misjonsforsamling», og har siden den gang vært en av menighetene i Misjonskirken Norge. Menigheten har i dag 310 medlemmer.

Av Trond Filberg

– Kirkens viktigste person er Jesus Kristus. Han er både hjørnesteinen og grunnsteinen i kirkens byggverk, sa Sten Sørensen før han la Bibelen ned i et skrin, 16 meter under bakkeplan.

Skisse for hvordan K8 vil se ut. Misjonskirken får kontorer i tredje etasje og kirkelokaler rett under inngangspartiet. (Foto: Utsnitt i prosjektplanen fra Schmidt Hammer Lassen Architects)

Se flere bilder og plantegninger på nettsiden til arkitektene – shl.dk/k-8 >>

 Slik så kirkebygget ut før det ble revet i 2021. (Foto: Misjonsbladet 2015, Jorunn S. Hagen)

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X